Насоки и обзорни материали за COVID19

  

Предложение за международно стандартизиране на употребата на ехография на белите дробове при пациенти с КОВИД-19

Прост, количествен и възпроизводим метод Източник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jum.15285Превод: д-р Илиян Илиев Автори:Gino Soldati, MD; Andrea Smargiassi, MD, PhD; Riccardo Inchingolo, MD;