Насоки и обзорни материали за COVID19

 

Постмортем преглед на пациенти със COVID-19

Изследователско писмо21 май 2020 JAMA. Онлайн публикация на 21 май 2020. doi:10.1001/jama.2020.8907Превод: Боряна Маринкова Tina Schaller, MD1; Klaus Hirschbühl, MD2; Katrin Burkhardt, MD3; et alGeorg Braun, MD4; Martin Trepel, MD2; Bruno Märkl, MD1; Rainer Claus, MD2 Приблизително 15% от хората, засегнати от