Коронавирусно заболяване 2019 в детската възраст – САЩ, 12 февруари – 2 април 2020

Източник: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e4.htm?s_cid=mm6914e4_w&fbclid=IwAR2TMiu8TFDszjkqW1IQvb_eRzz625KToitNkJsUP7LyXq0wdBTzxX9cz3w

Превод: Симона Стаменова

На 6 април 2020 този доклад е публикуван в сайта на MMWR

Резюме

Какво вече се знае по тази тема?

Данните от Китай сочат, че коронавирусното заболяване (COVID-19)  при деца може да протича с по-малка тежест, отколкото при възрастни и че децата (лица на възраст под 18 години) могат да изпитат различни симптоми от възрастните.

Какво се добавя от този доклад?

В това предварително описание на педиатрични случаи на COVID-19 сравнително малко деца със COVID-19 са хоспитализирани и по-малко деца в сравнение с възрастните изпитват температура, кашлица или задух. Съобщено е за тежко протичане при деца, включително три смъртни случая.

Какви са последиците за общественото здравеопазване?

Педиатричните пациенти със COVID-19 може да нямат температура или кашлица. Социалното дистанциране и ежедневните предпазни мерки остават важни за всички възрастови групи, защото пациенти с по-леко протичане и тези без симптоми вероятно играят важна роля в разпространението на болестта.

Към 2 април 2020 пандемията от коронавирусно заболяване 2019 (COVID-19) е причина за >890,000 случая и >45,000 смъртни случая в световен мащаб, включително 239,279 случая и 5,443 смъртни случая в САЩ (1,2). В САЩ 22% от популацията се състои от кърмачета, деца и младежи под 18 год. (3). Проучване от Китай предполага, че педиатричните случаи на COVID-19 протичат по-леко в сравнение с възрастните и че децата могат да проявяват различна симптоматика от възрастните (4,5): обаче характеристиките на заболяването сред педиатричната популация в САЩ не са описани. Анализирани са данни от 149,760 лабораторни потвърдени случая на COVID-19 за периода между 12 февруари – 2 април 2020. Сред 149,082 (99.6%) случая, за които възрастта на пациентите е известна, 2,572 (1,7%) са на лица под 18 год. Данните са налични за малка част от пациентите за много важни променливи величини, включително симптоми (9.4%), придружаващи заболявания (13%) и статус при хоспитализация (33%). Сред тази налична информация, 73% от децата са имали треска, кашлица и задух сравнено с 93% от пациентите на възраст 18-64 год. за същия период.; 5.7 % от всички педиатрични пациенти или 20% от тези, за които хоспитализационния статус е известен, са хоспитализирани, което е по-нисък процент от хоспитализираните на възраст 18-64 год. (10%) или от тези с известен хоспитализационен статус (33%). Три смъртни случая са докладвани сред педиатрични пациенти, включени в този анализ. Тези данни подкрепят твърдението, че децата с COVID-19 може и да нямат треска или кашлица толкова често, както възрастните (4). Като се вземе предвид, че повечето случаи на COVID-19 в педиатричната възраст не са тежки, тежко протичане на заболяването, което да налага хоспитализация, се среща в тази възрастова група. Социалното дистанциране и ежедневните превантивни мерки остават важни за всички възрастови групи, тъй като пациентите с по-леко протичане и безсимптомните играят важна роля в трансмисията на заболяването (6,7).

Данни за случаи на COVID-19 са докладвани към Центъра за контрол и превенция на заболяванията (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)  от 50 щата, окръг Колумбия, град Ню Йорк и четири територии на САЩ. Юрисдикциите доброволно отчитат данни за лабораторно потвърдени случаи, използвайки стандартизиран формуляр. (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/pui-form.pdfpdf icon.) За този доклад са прегледани данни за случаи, възникнали от 12 февруари до 2 април 2020 г. и предоставени чрез електронна база данни за COVID-19. Данните, подадени в CDC, са предварителни и могат да се актуализират от здравните отдели, когато станат достъпни повече данни. По време на този анализ, обект на интерес са били налице само за малко от случаите, включително статут на хоспитализация (33%), наличие на придружаващи заболявания (13%) и симптоми (9,4%). Поради високия процент на случаите с липсващи данни и поради факта, че при случаи с тежко протичане има по-голяма вероятност да се докадва статус на хоспитализация или статус в интензивното отделение (ICU), процентът на хоспитализираните пациенти, включително тези, приети в интензивно отделение, се оценява в диапазон, за който знаменателят за долната граница включва случаи с известен и неизвестен статус при хоспитализация или статус в интензивното отделение, а горната граница включва само случаи с известна хоспитализационен статус или статус в ICU. За други характеристики процентът се изчислява от броя на случаите с известна информация за тази характеристика. Демографията на случаите на COVID-19 е оценена сред случаите при деца на възраст под 18 години и възрастни на възраст ≥18 години. Тъй като клиничната тежест на COVID-19 е по-висока при възрастни на възраст ≥65 години, отколкото при по-младите възрастови групи (8), клиничните особености, включително симптоми и хоспитализации, са оценени при възрастни на възраст 18–64 години и сравнени с тези сред педиатричните случаи. Статистически сравнения не са извършени поради високия процент липсващи данни.

Към 2 април 2020 г. са налични данни за 149 760 лабораторно потвърдени случаи на COVID-19 в САЩ. Сред 149 082 (99,6%) случаи, за които е известна възрастта на пациента, 2 752 (1,7%) са се появили при деца на възраст <18 години и 146 510 (98%) при възрастни на възраст ≥ 18 години, включително 113 985 (76%) на възраст 18–64 години. Сред 2572 педиатрични случая 850 (33%) са съобщени от Ню Йорк; 584 (23%) от останалата част на щата Ню Йорк; 393 (15%) от Ню Джърси; и останалите 745 (29%) от други юрисдикции. Разпределението на докладването на педиатрични случаи от юрисдикциите е подобно на това при случаите сред възрастни на възраст ≥18 години, с изключение на това, че по-нисък процент от случаите на възрастни е докладван от щата Ню Йорк (14%). Първият педиатричен случай на САЩ COVID-19 е докладван от CDC на 2 март 2020 г .; от 5 март ежедневно се отчитат педиатрични случаи (Фигура 1).

Фигура 1. COVID-19 случаи при деца* <18 години по данни, докладвани от CDC (N-2 549)** – САЩ, 24 февруари – 2 април 2020***

– включва кърмачета, деца и юноши
**- изключва 23 случая на деца под 18 години с лиспващи данни
*** – Дата на публикуване на доклада от 24 февруари 2020 г .; отчетените случаи включват всички с начало на или след 12 февруари 2020 г.

Сред всички 2572 случая на COVID-19 при деца на възраст <18 години, средната възраст е била 11 години (диапазон от 0 до 17 години). Близо една трета от съобщените педиатрични случаи (813; 32%) са настъпили при деца на възраст 15–17 години, следвани от тези при деца на възраст 10–14 години (682; 27%). Сред по-малките деца 398 (15%) се наблюдават при деца на възраст <1 година, 291 (11%) при деца на възраст 1-4 години и 388 (15%) при деца на възраст 5–9 години. Сред 2490 педиатрични COVID-19 случая, за които полът е известен, 1 408 (57%) са момчетата; сред случаите при възрастни на възраст ≥ 18 години, за които полът е известен, 53% (75 450 от 143 414) са при мъже. Сред 184 (7,2%) случаи при деца на възраст <18 години с известна информация за експозиция, 16 (9%) са били свързани с пътуване, а 168 (91%) са имали контакт с пациент със COVID-19 в домакинството или общността.

Данни за признаци и симптоми на COVID-19 са налични за 291 от 2572 (11%) педиатрични случаи и 10 944 от 113 985 (9,6%) случаи сред възрастни на възраст 18–64 години (таблица). Докато треската (субективна или документирана), кашлица и задух често се съобщават сред възрастни пациенти на възраст 18–64 години (93% съобщават за поне един от тях), тези признаци и симптоми се съобщават по-рядко сред педиатрични пациенти (73% ). Сред тези с известна информация за всеки симптом, 56% от педиатричните пациенти съобщават за треска, 54% съобщават за кашлица и 13% съобщават за задух в сравнение съответно със 71%, 80% и 43% сред пациенти на възраст 18–64 години. Миалгия, болки в гърлото, главоболие и диария също се съобщават по-рядко от педиатричните пациенти. 53 (68%) от 78-те педиатрични случая, които нямат температура, кашлица или задух, не съобщават за симптоми, но не могат да бъдат класифицирани като асимптоматични поради непълна информация за симптомите. Съобщава се, че 1 (1,3%) педиатричен пациент с положителен резултат от тест за SARS-CoV-2 е безсимптомен.

Таблица. Признаци и симптоми сред 291 педиатрични пациенти* (възраст <18 години) и 10 944 възрастни (възраст 18-64 години) пациенти с лаборатортно доказан COVID-19 – САЩ, 12 февруари – 2 април 2020.

Брой (%) с признаци/симптоми
Признак/симптомПедиатрична групаВъзрастни
Треска, кащлица или задух**213 (73)10 167 (93)
    Треска***163 (56)7 794 (71)
    Кашлица158 (54)8 775 (80)
    Задух39 (13)4 674 (43)
Миалгия66 (23)6 713 (61)
Хрема****21 (7.2)757 (6.9)
Болки в гърлото71 (24)3 795 (35)
Главоболие81 (28)6 335 (58)
Гадене/повръщане31 (11)1 746 (16)
Абдоминална болка17 (5.8)1 329 (12)
Диария37 (13)3 353 (31)
*- Случаите са включени в знаменателя, ако имат известен статус на симптомите за повишена температура, кашлица, задух, гадене / повръщане и диария. Общ брой пациенти по възрастова група: <18 години (N = 2,572), 18–64 години (N = 113,985).
**- Включва всички случаи с един или повече от тези симптоми
*** – Пациентите са включени, ако имат информация за измерена или субективна треска и се счита, че имат висока температура, ако за всяка променлива е посочено „да“.
**** – Хремата и коремната болка са по-рядко срещани от другите симптоми; следователно процентът с тези симптоми вероятно е подценяван.

Информацията за хоспитализационния статус е налична за 745 (29%) случая при деца на възраст <18 години и 35 061 (31%) случаи при възрастни на възраст 18–64 години. Сред децата със COVID-19 са съобщени 147 хоспитализирани (прогнозен диапазон = 5.7% –20%), като 15 (0.58% –2.0%) са приети в интензивно отделение (фигура 2). Сред възрастните на възраст 18–64 години процентът на пациентите, които са хоспитализирани (10% –33%), включително тези, приети в интензивно отделение (1,4% –4,5%), са по-високи. Сред педиатричните пациенти със COVID-19 децата на възраст под 1 година представляват най-високия процент (15% – 62%) хоспитализирани. Сред 95 деца на възраст <1 година с известен хоспитализационен статус, 59 (62%) са хоспитализирани, включително 5, които са приети в интензивно отделение. Процентът на хоспитализираните пациенти сред тези на възраст 1–17 години, е по-нисък (прогнозен диапазон = 4,1% –14%), с малки разлики сред възрастовите групи (Фигура 2).

*- Включва кърмачета, деца и юноши
       **- Брой деца с липса на хоспитализационен статус по възрастова група: <1 година (303 от 398; 76%); 1–4 години (189 от 291; 65%); 5–9 години (275 от 388; 71%); 10–14 години (466 от 682; 68%); 15–17 години (594 от 813; 73%).

Сред 345 педиатрични случая с информация за придружаващи състояния, 80 (23%) са имали поне едно придружаващо заболяване. Най-често срещаните придружаващи състояния са хронични белодробни заболявания (включително астма) (40), сърдечно-съдови заболявания (25) и имуносупресия (10). Сред 295-те педиатрични случая, за които е налице информация както за хоспитализационния статус, така и за придружаващите медицински състояния, 28 от 37 (77%) хоспитализирани пациенти, включително всичките шест пациенти, приети в интензивно отделение, са имали едно или повече придружаващи медицински състояния; сред 258 пациенти, които не са хоспитализирани, 30 (12%) пациенти са имали придружаващи заболявания. Отчетени са три смъртни случая сред педиатричните случаи, включени в този анализ; въпреки това, разглеждането на тези случаи продължава, за да се потвърди дали COVID-19 е вероятната причина за смърт.

Обсъждане

Сред 149 082 случая в Америка на COVID-19, докладвани към 2 април 2020 г., за които е известна възрастта, 2572 (1,7%) пациенти са на възраст под 18 години. За сравнение, лицата на възраст <18 години представляват 22% от населението на САЩ (3). Въпреки че кърмачетата на възраст <1 година представляват 15% от случаите на педиатричен COVID-19, те остават незначително малко сред случаите на COVID-19 при пациенти от всички възрасти (393 от 149 082; 0,27%) в сравнение с процента на населението на САЩ на възраст <1 година ( 1,2%) (3). Сравнително малко педиатрични случаи на COVID-19 са хоспитализирани (5.7% –20%; включително 0.58% –2.0%, приети в интензивно отделение), в съответствие с предишни съобщения, че COVID-19 често може да има леко протичане сред по-младите пациенти (4,5). Хоспитализацията е най-честа сред педиатрични пациенти на възраст под 1 година и тези с придружаващи състояния. 73% от децата, за които е известна информация за симптомите, съобщават характерните признаци на COVID-19 – треска, кашлица или задух.

Тези данни до голяма степен съответстват на доклад за педиатрични пациенти с COVID-19 на възраст <16 години в Китай, който установява, че само 41,5% от педиатричните пациенти са с висока температура, 48,5% са имали кашлица, а 1,8% са били приети в интензивно отделение (4). Втори доклад предполага, че въпреки че педиатричните пациенти с COVID-19 рядко имат тежко протичане, инфекцията може да бъде по-тежка сред кърмачетата (5). В настоящия анализ 59 от 147 педиатрични хоспитализации, включително 5 от 15 педиатрични интензивни отделения, са сред деца на възраст <1 година; въпреки това повечето съобщени случаи на САЩ при кърмачета имат неизвестен хоспитализационен статус.

В този предварителен анализ на случаите на педиатрични случаи с COVID-19 в САЩ, по-голямата част от пациентите (57%) са момчета. Няколко проучвания съобщават, че по-голямата част от случаите на COVID-19 са мъже (4,9), а анализ на 44 000 случая на COVID-19 при пациенти от всички възрасти в Китай съобщава за по-висок процент на смъртност сред мъжете, отколкото сред жените (10). Обаче същият доклад, както и отделен анализ на 2143 педиатрични случаи на COVID-19 от Китай, не установяват съществена разлика в броя на случаите сред мъже и жени (5,10). Причините за всяка потенциална разлика в честотата или тежестта на COVID-19 между мъже и жени не са известни. В настоящия анализ преобладаването на момчетата във всички педиатрични възрастови групи, включително пациенти на възраст под 1 година, предполага, че биологичните фактори могат да играят роля в различната възприемчивост на COVID-19 по пол.

Констатациите в този доклад са обект на поне четири ограничения. Първо, поради голямото натоварване, свързано с дейностите за справяне на COVID-19 на местния, държавния и териториалния здравен персонал, в повечето педиатрични случаи липсват данни за симптомите на заболяването, тежестта или подлежащи състояния. Данните за много променливи е малко вероятно да липсват на случаен принцип и като такива тези резултати трябва да се тълкуват с повишено внимание. Поради високия процент на липсващи данни, статистическите сравнения не можаха да се проведат. Второ, тъй като много случаи са възникнали само дни преди публикуването на настоящия доклад, протичането за много пациенти е неизвестно и този анализ може да подцени тежестта на заболяването или симптомите, проявени по-късно в хода на заболяването. Трето, практиките за тестване на COVID-19 се различават в различните юрисдикции и могат също да се различават в различните възрастови групи. В много области вероятно се появява приоритизиране на тестовете за тежко болни пациенти, което би довело до надценяване на процента на пациентите с инфекция COVID-19, които са хоспитализирани (включително тези, лекувани в отделение за интензивно лечение) сред всички възрастови групи. И накрая, този анализ сравнява клиничните характеристики на педиатричните случаи (лица на възраст <18 години) с тези на случаите сред възрастни на възраст 18–64 години. Тежкото протичане на COVID-19 изглежда по-често сред възрастните в края на този възрастов диапазон (6) и следователно случаите при по-млади възрастни могат да бъдат по-сходни с тези сред децата, отколкото е предложено от настоящия анализ.

Тъй като броят на случаите на COVID-19 продължава да се увеличава в много части на Съединените щати, ще бъде важно да се адаптират стратегиите за наблюдение на COVID-19, за да се поддържа събирането на критична информация за случаите без да се претоварва юрисдикцията на здравните отдели. Националното наблюдение все по-често ще се допълва от фокусирани системи за наблюдение, които събират изчерпателна информация за случаите за подгрупа от случаи в различни здравни заведения. Тези системи ще предоставят подробна информация за развиващата се честота на COVID-19 и рисковите фактори за инфекция и тежко заболяване. По-систематичното и подробно събиране на данни за придружаващи състояния сред педиатричните пациенти би било полезно за разбиране кои деца могат да бъдат изложени на най-висок риск от тежко протичане на COVID-19 инфекция.

Това предварително проучване на характеристиките на заболяването COVID-19 сред децата в Съединените щати предполага, че децата не винаги имат температура или кашлица като съобщени признаци и симптоми. Въпреки че повечето случаи, докладвани сред децата до този момент, не са били тежки, клиницистите трябва да са предпазливи за инфекция с COVID-19 при деца и да следят за прогресиране на заболяването, особено при кърмачета и деца с придружаващи състояния. Тези констатации обаче трябва да се тълкуват с повишено внимание поради високия процент на случаите, при които липсват данни за важни характеристики. Тъй като хората с асимптоматична и лека болест, включително деца, вероятно играят роля в предаването и разпространението на COVID-19 в общността, се препоръчва социално дистанциране и ежедневни превантивни мерки за лица от всички възрасти, за да се забави разпространението на вируса, за предпазване на здравната система от претоварване и защита на възрастни хора и лица на всяка възраст със сериозни придружаващи медицински състояния. Препоръки за намаляване на разпространението на COVID-19 чрез оставане вкъщи и практикуване на стратегии като дихателна хигиена, закриване на лицето с плат, когато сме сред други хора, и други препоръки са достъпни на уебсайта на CDC на адрес https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html.

Благодарности

Държавен, местен и териториален персонал на здравните служби; Щатски служители на клиничните, обществените здравни и спешните действия; Grace Appiah, Andrea Carmichael, Nancy Chow, Brian Emerson, Katie Forsberg, Alicia Fry, Aron Hall, Clinton McDaniel, Daniel C. Payne, Rachael Porter, Sarah Reagan-Steiner, Matt Ritchey, Katherine Roguski, Tom Shimabukuro, Ben Silk, Emily Ussery, Kate Woodworth, CDC.

CDC COVID-19 Response Team

Stephanie Bialek, CDC; Ryan Gierke, CDC; Michelle Hughes, CDC; Lucy A. McNamara, CDC; Tamara Pilishvili, CDC; Tami Skoff, CDC.

Препратки

  1. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report – 73. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reportsexternal icon
  2. CDC. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): cases in U.S. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
  3. CDC. Bridged race population estimates. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2020. https://wonder.cdc.gov/bridged-race-population.html
  4. Lu X, Zhang L, Du H, et al.; Chinese Pediatric Novel Coronavirus Study Team. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med 2020. Epub March 18, 2020. CrossRefexternal icon PubMedexternal icon
  5. Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics 2020. Epub March 16, 2020. CrossRefexternal icon PubMedexternal icon
  6. Hoehl S, Rabenau H, Berger A, et al. Evidence of SARS-CoV-2 infection in returning travelers from Wuhan, China. N Engl J Med 2020;382:1278–80. CrossRefexternal icon PubMedexternal icon
  7. Wei WE, Li Z, Chiew CJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic transmission of SARS-CoV-2—Singapore, January 23–March 16, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020. Epub April 1, 2020.
  8. Bialek S, Boundy E, Bowen V, et al.; CDC COVID-19 Response Team. Severe outcomes among patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)—United States, February 12–March 16, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:343–6. CrossRefexternal icon PubMedexternal icon
  9. Ng Y, Li Z, Chua YX, et al. Evaluation of the effectiveness of surveillance and containment measures for the first 100 patients with COVID-19 in Singapore—January 2–February 29, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:307–11. CrossRefexternal icon PubMedexternal icon
  10. The Novel Coronavirus Emergency Response Epidemiology Team. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19)—China, 2020. China CDC Weekly 2020;2:113–22.