Предпазни средства и COVID19

  

Въздушно предаване на SARS-CoV-2: Теоретичтни съображения и налични доказателства

Гледна точка Източник: doi:10.1001/jama.2020.12458Превод: Боряна Маринкова Michael Klompas, MD, MPH1,2; Meghan A. Baker, MD, ScD1,2; Chanu Rhee, MD, MPH1,2JAMA. Онлайн публикация на 13 юли 2020. Пандемията на коронавирус 2019