Предпазни средства и COVID19

  

COVID-19 и рискът, на който са изложени медицинските екипи при ендотрахеална интубация

Източник: doi:10.1001/jama.2020.6627 Превод: Боряна Маринкова David N. Weissman, MD1; Marie A. de Perio, MD2; Lewis J. Radonovich Jr, MD1JAMA. Онлайн публикация на 27 април 2020.Редакционен текст Медицинските екипи, които лекуват