Психично здраве и COVID19

  

Фармакологично управление на психотични разстройства при възрастни пациенти при лечение на инфекция COVID19 – взаимодействия и терапевтични препоръки

Източник: https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2020/03/Psicofarmacos-mayores-COVID19.pdf 31.03.2020Превод: Весела Петрова Въведение. При хора в напреднала възраст, страдащи от невропсихиатрични заболявания, са чести явленията от психотичната