За нас

Проектът covidresource възникна като спонтанна идея за популяризиране на най-важните научни открития, свързани с лечението на COVID-19 и възникващите усложнения. Научният свят обединява усилията си с клиницистите от засегнатите райони, за да се постигнат максимално бързо максимално ефективни решения.

Всички големи научни платформи поддържат отворен достъп до ресурсите, свързани с разпространението на коронавируса, ограничаването му, ефективните мерки за превенция и лечението на заболелите.

Даваме си сметка, че целият ресурс на българската здравна система вече е впрегнат за преодоляване на последствията от разпространението на заболяването у нас. За да улесним медиците във всекидневните решения, които трябва да взимат – както при диагностика и лечение на пациенти, заболели от COVID-19, така и при работа с неинфектирани пациенти от високорискови групи, ще превеждаме най-важните от всекидневно обновяваните публикации.

Проектът използва единствено научни източници с доказана достоверност.    

Всички материали са преведени на български език от професионални преводачи, които работят по тази инициатива доброволно и безвъзмездно.

Екип:

Д-р Албена Петрова

Александра Белчева

Анастасия Виденова

Анелия Петрунова

Д-р Антоанета Тончева

Д-р Асен Александров

Боряна Маринкова

Боян Велев

Д-р Бояна Петкова

Василена Доткова

Венцислав Йорданов

Д-р Вергина Матева

Веселина Георгиева

Весела Петрова

Виолета Вичева

Габриела Йорданова

Гергана Стойчева

Д-р Даниела Папанчева

Десислава Михайлова

Диана Стойкова

Диана Шейтанова

Елена Димитрова

Д-р Елена Илиева

Елица Иванова

Емилия Маринчевска

Д-р Зорница Младенова

Зорница Савчева

Зорница Христова

Иван Койчев

Илина Цонева

Илияна Бенова

Йоана Стоянова

Йоанна Балева

Калина Кателиева

Д-р Калоян Джунов

Д-р Константин Георгиев

Кристина Велкова

Д-р Кристина Филипова

Любослава Лалбонова

Мария Попова

Мария Спирова

Д-р Мефтуне Шефкетова

Д-р Мила Байчева

Надежда Радулова

Неда Атанасова

Нели Трифонова

Д-р Николай Христов

Рени Петкова

Светлана Венелинова

Симона Стаменова

Д-р Теодора Методиева

Христина Шопова

Д-р Цветелина Великова

Яна Марекова

Технически екип:
Десислава Алексиева
Анита Йоргова

Координатор:
Надежда Цекулова