Терапевтично управление на психотични разстройства по време на лечение на Covid-19 при възрастни пациенти

Източник: http://isanidad.com/158466/nuevo-documento-sobre-el-manejo-terapeutico-de-trastornos-psicoticos-en-personas-mayores-en-tratamiento-por-covid-19/

31 март, 2020

Превод: Весела Петрова

Психотичните разстройства и тяхното терапевтично управление могат да повлияят на лечението на Covid-19 при възрастните.  Затова осем испански научни организации представиха доклада Фармакологично управление на психотични разстройства при възрастни пациенти при лечение на инфекция COVID19 – взаимодействия и терапевтични препоръки“. Идеята е да бъдат обобщени основните взаимодействия между лекарствата за психотични разстройства и употребяваните медикаменти при Covid-19. 

Докладът визуално представя модели на взаимодействие с цел успешно справяне и предвиждане на рецидиви, декомпенсации или обостряния, които биха изисквали спешна помощ. Документът се отнася за употребата на психотропните лекарствени средства, специално при възрастни пациенти, но заключенията по отношение на лекарствените взаимодействия могат да бъдат отнесени и за по-млади хора.    

В настоящия епидемиологичен контекст се създават „обстоятелства при хоспитализирането на пациенти с инфекция от COVID-19, които правят много труден или невъзможен както нелекарствения подход, така и превенцията на делириума, та дори и на ранната диагностика“, уверяват авторите на доклада.

Поради изолацията, невъзможността за сензорна стимулация, невъзможността за установяване на комуникационни стратегии и преориентация към реалността, невъзможността да бъде смекчен емоционалният стрес при липсата на лицата, грижещи се за болните, „може да бъде очаквана честота на разстройствата като ажитация, психомоторно безпокойство, агресивност или психоза“.

Липса на клинични изследвания

Един от важните фактори е, че въпреки наличието на официални указания за лечение на психотичните разстройства, те не винаги съответстват с реалността при употребата им. В този смисъл докладът посочва, че съществува „трудност за провеждането им и/или липса на клинични изследвания при възрастното население“. Затова докладът цели да помогне на професионалистите да „вземат разумни и възможно най-информирани решения пред тази честа и изискваща клинична въпросителна, явила се в ситуация на несигурност и нуждаеща се от професионален отговор“, обясняват авторите.

Що се отнася до преобладаващите разстройства при възрастните хора, не бива да забравяме, че при някои  психотичната картина се явява след 60 годишна възраст. Отделно има случаи на възрастни с депресия и психотични симптоми, както и с биполярни и шизоафективни разстройства. Второто най-често заболяване с психотични симптоми е деменцията – засяга 18% от лицата на възраст между 75 и 79 години; 26% от лицата между 80 и 84 години и до 45% от възрастните над 85 години.

Научните организации, разработили доклада са:

Испанските дружества по: семейна и обществена медицина; по гериатрия и геронтология; по вътрешна медицина; по неврология; по психогериатрия; по гериатрична медицина; по психиатрия, по гериатричната психиатрия.

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria; Geriatría y Gerontología; Medicina Interna; Neurología; Psicogeriatría; Medicina Geriátrica; Psiquiatría y Sociedad Española de Psiquiatría Geriátrica.