Клъстер на коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19) във Френските Алпи, 2020г.

Източник : https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa424/5819060

Превод: Цветелина Керански и Мария Попова

Kostas Danis, Phd, Olivier Epaulard, Phd, Thomas Bénet, MD, Alexandre Gaymard, Phd, Séphora Campoy, Bsc, Elisabeth Bothelo-Nevers, Phd, Maude Bouscambert-Duchamp, Phd, Guillaume Spaccaferri, Bsc, Florence Ader, Alexandra Mailles, Phd, Zoubida Boudalaa, Bsc, Violaine Tolsma, Julien Berra, Bsc, Sophie Vaux, Emmanuel Forestier, MD, Caroline Landelle, Phd, Erica Fougere, Bsc, Alexandra Thabuis, MD, Philippe Berthelot, Phd, Raphael Veil, Msc, Daniel Levy-Bruhl, MPH, Christian Chidiac, Phd, Bruno Lina, Phd, Bruno Coignard, MPH, Christine Saura, MD, Investigation Team

Резюме

В този клъстер 12 случая на COVID-19 (един асимптоматичен) са свързани с един единичен индексен случай. Едно дете, ко-инфектирано с други респираторни вируси, посещава три училища докато е симптоматично, но не е предало вируса. Това предполага потенциална различна динамика на предаване на SARS-CoV-2 сред децата.

Абстракт

Предистория: На 07/02/2020 френските здравни власти са информирани за потвърден случай на коронавирус SARS-CoV-2 при английски гражданин, заразен в Сингапур, който наскоро отседнал в хижа във Френските Алпи. Проведено е проучване за идентификация на вторичните случаи и прекъсване веригата на предаване.

Методика: Дефинирахме потвърден случай като човек, който е свързан с престой във  френската  хижа и има положителна RT-PCR (полимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза) проба за SARS-CoV-2.

Резултати: Индексният случай е прекарал  4 дни в хижата заедно с 10 туристи от Англия и петчленно семейство, жители на Франция. SARS-CoV-2 е открит при 5 индивида във Франция, 6 в Англия (включително и индексният случай) и един в Испания (обща степен на възприемчивост/ attack rate в хижата 75%). Един педиатричен случай, коинфектиран с picornavirus и грип А, е посетил три различни училища, докато е бил симптоматичен. Един от случаите е бил асимптоматичен, със сходен вирусен товар като този на симптоматичния случай. Седем дни след диагностицирането на първите случаи, е идентифициран третичен случай при симптоматичен пациент с положителен ендотрахеален аспират; всички предишни и едновременно с него взети назофарингеални проби са отрицателни. В допълнение са проследени и наблюдавани 172 контактни лица, включително 73,  дали отрицателни проби за SARS-CoV-2.

Изводи: Появата на асимптоматичен случай в  този клъстер, със сходен вирусен товар като този на симптоматичен пациент, подсказва потенциала на разпространение на вируса от пациенти без симптоматика. Фактът че заразеното дете не е предало болестта, въпреки близкото контактуване в училищата, подсказва потенциална различна динамика на разпространение и предаване вируса сред  деца. И накрая, дисоциацията между резултатите от горните и долните дихателни пътища подчертава необходимостта от стриктно наблюдение на клиничната еволюция при предполагаеми случаи на COVID-19.

Ключови думи: Коронавирус, SARS-CoV-2, COVID-19, клъстер, инфекция

Въведение

Нов коронавирус (тежък остър респираторен синдром коронавирус 2, SARS-CoV-2), причиняващ респираторни инфекции (коронавирусно заболяване 2019, COVID-19) е открит за първи път  в Ухан, Китай през декември 2019г.(1-3). В рамките на няколко седмици, вирусът се разпространи във всички провинции на Китай, както и в нарастващ брой държави на 5 континента (Китай представлява >99% от случаите) (4-5). Първата отчетена серия от случаи се характеризира с висок дял на тежко протичане на заболяването ( остър респираторен дистрес синдром при 17-29% от случаите) (6-7).

На 24/01/2020г. първите 3 потвърдени случая на COVID-19 са установени във Франция, като това са официално първите потвърдени случая в Европа (8-9); Към 07/02/2020 са идентифицирани общо 6 случая: 4 сред лица идващи от Китай и 2 сред непътуващите контактни лица на потвърдените случаи във Франция.

На 07/02/2020 френските здравни власти са уведомени чрез Европейската система за ранно предупреждение и незабавен отговор / European Early Warning and Response System (EWRS) за потвърден случай на COVID-19  на 06/02/2020 в Англия, който наскоро е пребивавал във Франция. В периода  18/01/2020 – 23/01/2020 индексният случай е присъствал на конференция в Сингапур, свързана с потвърдени COVID-19 случаи, първият от които е от Ухан, Китай. На 24/01/2020г. Мъжът лети  от Лондон до Женева за ски почивка във Франция. Той прекарва една нощ в Сен-Жерне-Ле-Бен,От Савой,  а останалата част от престоя – в хижа в ски курорта Ле Контамин-Монжоа, От Савой. На 28/01/2020 той лети обратно към Великобритания от Женева. На 24/01/2020  мъжът  развива умерени симптоми и е симптоматичен по време на остатъка от престоя си във Франция. На 07/02/2020 започва проучване с цел откриване на потенциални вторични случаи сред контактни лица и предотвратяване разпространението на SARS-CoV-2.

Методика

Дефиниция на случаите

В съответветствие с наблюдаваната  дефиниция за случай от 07/02/2020, дефинирахме като потвърден случай  човек с положителни RT-PCR  дихателни проби за SARS-CoV-2 и пряка или непряка епидемиологична  връзка с хижата в Ле Контамин-Монжоа. Като потенциални случаи на COVID-19  се разглеждат пациенти с остро респираторно заболяване, независимо от тежестта, и директнa или косвена епидемиологична връзка с потвърден случай от хижата.

Проследяване на контактните лица и събиране на информация

Потвърдените случаи са интервюирани чрез специално разработени въпросници за експозицията и клиничната история, клиничните характеристики и контактите им по време на периода на клиничната им симптоматика. В зависимост от нивото на риска, определихме контактите като високо-,средно-, нискорискови и пренебрежимо рискови, както е докладвано до сега (8). Съгласно Френското национално ръководство за контактни лица на случаи с COVID-19, нискорисковите контакти са помолени да измерват телесната си температура два пъти дневно в рамките на 14-дневния период след последната експозиция, и в случай на повишаване на температурата или поява на респираторни симптоми да носят хирургическа маска и да се свържат със спешната телефонна линия (SAMU-centre15). В допълнение, високо/среднорисковите контакти са изолирани вкъщи и са активно проследявани чрез ежедневни телефонни обаждания.

Лабораторни методи

Дихателните проби включват или назофарингеални натривки (горни дихателни пътища), (Sigma

Virocult®, Medical Wire Instrument, UK), или ендотрахеални аспирати (долни дихателни пътища). Всички проби са съхранени в хладилни чантии изпратени до Националния референтен център за респираторни вируси National Reference Center for Respiratory Viruses (Hospices Civils de Lyon), където са тествани за SARS-CoV-2,  но също така и за други респираторни патогени. Подробности по процедурите за извличане на вирусна РНК, PCR в реално време (rtRT-PCR) и изчислението на вирусния товар са представени в допълнителния материал.

Етични съображения

В разследването са съобразени и спазват Общият регламент за защита на данните на ЕС (Regulation (EU) 2016/679 и Директива 95/46 / ЕО) и Френския закон за защита на данните (Закон № 78-17 от 01/01/1978 и Декрет № 2019-536 на 29/05/2019). Информирано съгласие за разкриване на информация, свързана с тази публикация, е получено от потвърдените случаи във Франция.

Резултати

Случаи и контакти в хижата (Ле Контамин-Монжоа)

По време на периода  25/01 – 28/01, индексният случай е отседнал в хижата заедно с още 10 туристи от Великобритания (апартамент 1) и британско семейство от 2 възрастни и 3 деца, жители на Франция (апартамент 2) (фигура 1). От тях 5 са дали положителни проби за SARS-CoV-2 във Франция, 6 са дали положителни проби във Великобритания (включително индексният случай) и един в Испания, индикиращи обща степен на възприемчивост/attack rate от 75% (12/16) сред обитателите(туристи) на тези апартаменти, 82% (9 от 11) и 60%(3/5)  в апартамент 2 (Фигура 1-2). В допълнение, 5 британски туристи пристигат в апартамент 1 в хижата, след като индексният случай вече е напуснал (високорискови контактни лица на вторичните случаи).

На 07/02 четирима от британските туристи в апартамент 1 и две от децата от семейството в апартамент 2 са изолирани в болница; един от туристите е отпътувал обратно към Обединеното кралство преди 07/02, като  е проследен там. На 15/02 един от тези туристи дава положителна проба за COVID-19 по време на болничната си изолация във Франция. Той е пребивавал в апартамент  1 на хижата заедно с вторичните случаи (тертичен случай). Всички случаи са възрастни (18+), с изключение на 9-годишното дете, което посещава три различни училища (училище A, Б, В) и ски клас докато е симптоматично. От всички случаи 75% са мъже. Датите на проява на симптоми на потвърдените случаи, с изключение на индексния, варират от 27/01 до 12/02 (Фигура 2).

Клинична характеристика и контрол на случаите, диагностицирани  във Франция (n=6).

От всички 6 потвърдени случая, диагностицирани във Франция, случай 4 не е развил признаци и симптоми, освен мускулни болки на 27/01/2020 след интензивни спортни занимания. Сред останалите 5 симптоматични потвърдени случаи са съобщени следните признаци и симптоми: температура (n=5), суха кашлица (n=5), влажна кашлица (n=1), отпадналост/астения (n=3), втрисане (n=2), изпотяване (n=2), ринорея (n = 3) и миалгия (n = 1); 4 случая докладват тези леки симптоми седмица преди първият положителен тест на 07/02/2020 (фигура 3-4). По време на диагностицирането пациентите имат гореизброените симптоми с по-нисък интензитет, като всички са с доброкачествена клинична еволюция. Случай 13, високорисков контакт, първоначално дал отрицателна проба за SARS-CoV-2, развива кашлица и температура  с крепитации при аускултация на петия ден от болничната изолация. Идентифициран е билатерален интерстициален синдром на компютърно-томографските образи с двустранни промени тип матово стъкло , доминиращи  в ляво. Симптомите на всички пациенти отшумяват бързо без антивирусно лечение.

Вирулогични резултати на случаите

Всички 5 потвърдени симптоматични пациенти са тествани между 6 и 10 дни след началото на  симптомите. При 4 от случаите се наблюдава нисък вирусен товар (често под границите на количественото определяне от 1 log10 копия / 1000 клетки) (Фигура 3-4). Всички потвърдени случаи спират отделянето на вирусна екскреция в рамките на 17 дни след начало на заболяването (медиана 11 дни; диапазон 5-17) (Фигура 4). Случай 4, който е асимптоматичен, проявява същата естествена история на вирусна екскреция като на симптоматичния случай 3, с вирусно отделяне в рамките на 7 и 6 дни, респективно.

Случаите 2 и 6(дете) показват сходни модели на отделяне на вируса, с вирусен товар близо до границата на количествено определяне няколко дни преди да дадат негативен резултат, много по-нисък (товар) от този, наблюдаван при случаи 3 и 4. На четвъртия ден Случай 13 е с положителен ендотрахеален аспират за SARS-CoV-2, (вирусен товар от 2.4 log10 копия / 1000 клетки), докато взиманите назофарингеални проби след хоспитализацията са отрицателни (8 дни). Назофарингеалните пробиот същия ден и тези от следващите дни остават отрицателни. Ежедневното проследяване в следващите дни разкрива краткотрайна екскреция със само два последователни ендотрахеални аспирата с по-нисък вирусен товар (2.4 log10 и 1.1 log10 копия /1000 клетки, фигура 4) .Последшащите ендотрахеални аспирати остават отрицателни. Всички случаи дават негативни проби за други вируси, с изключение на педиатричния случай, който е положителен за  коинфекция със SARS-CoV-2, picornavirus (риновирус или ентеровирус) и грип А (H1N1) pdm09. Братът и сестрата на педиатричния случай дават отрицателни проби за SARS-CoV-2, но положителни резултати за инфекция с грип А (H1N1) pdm09 и ко-инфекция с грип A (H1N1) pdm09 + Picornavirus.

Мерки за контрол и дейности за проследяване на контактните лица във Франция

Поради големия брой на контактни лица на педиатричния случай (случай 6) е обърнато особено внимание за установяване на третичните случаи при децата в трите училища, които детето е посетило, докато е било симптоматично. На 08/02 е организирана публична среща за информиране на родителите на две от училищата ( А и Б); родителите от училище В са информирани по телефона. Като предпазна мярка първите две училища са затворени за две седмици, а третото – за една седмица ( край на проследителния период; педиатричният случай е посетил училището на 31 януари). На 09/02, събота, специалисти по инфекциозни болести и епидемиолози оценяват риска за 112 училищни контактни лица. Всички деца и учители, които са били в един клас със симптоматичния педиатричен случай, се считат за високорискови контакти и са изолирани вкъщи (таблица 2). Всички болници в региона са изпълнили спешните планове за настаняване на потенциалните третични случаи.

Общо 172 контактни лица са били идентифицирани; 84 (49%) са класифицирани като средно/високорискови и 88 (51%) като нискорискови (Таблица 1). От тях 98% (n = 169) са били контактни; 70 (41%) имат респираторни симптоми по време на проучването и са класифицирани като вероятни случаи; 73 са тествани; всички са дали негативен резултат за SARS-CoV-2 освен случай 13, който е дал позитивен резултат по време на хоспитализацията. Не са установени допълнителни случаи в рамките на 14-дневния проследителен период на всички контактни лица. Историята на пътуване на потвърдените случаи по време на престоя им във Франция и проследяването на техните контакти са представени в Допълнителния материал. Накратко, контактните лица на другите 5 случая, които са мониторирани, включват учители в други училища, чистачи и персонал на апартаментите, персонал в магазини и ресторанти, и пътници в 4 автобуса и 3 самолета.

С изключение на случай 13 (третичен случай), не е установен SARS-Cov-2 в никое от мониторираните контактни лица. Въпреки това са установени други сезонни респираторни вируси при 64% (n=46) от тестваните контактни лица, представляващи 62% и 67% от високо- и нискорисковите контакти респективно (таблица 1). Общо 33% от установените вирусни инфекции се дължат на грип (75% от грип А (H1N1)pdm09  и 25% от грип Б и 18% – на Picornavirus (риновирус или ентеровирус). В училището В 30% (3/10) от контактните лица на педиатричния случай имат инфекция с picornavirus (таблица 1). В допълнение, „класическите“ човешки коронавируси като HUK1 и NL63 са установени при 16% от контактните лица без осъществяване на кръстосана реактивност при молекулярната диагностика на SARS-CoV-2.

Дискусия

В този международен клъстер всички случаи, освен един (третичния случай), са високорискови контакти на индексния случай, индикиращо, че този един случай може да е инфектирал 11 други индивиди. Трансмисията е осъществена единствено в рамките на хижата, където степента на възприемчивост/attack rate е много висока. Проучвания предполагат, че  базовото репродуктивно число (R0) за COVID-19 варира между 2-3 (2,12). Въпреки че изчисленията и доверителните интервали около тези изчисления могат да варират, наблюдаваното R0 в този клъстер е най-малко 3 пъти по-високо, предполагащо възможното събитие, предразполагащо към „супер разпространение“. Няколко събития, предразполагащи към „супер разпространение“ са се осъществили и по време на други настъпили коронавирусни епидемии като епидемията от Близкоизточния респираторен синдром ( MERS- CoV) през 2015г., и Тежкия остър респираторен синдром коронавирус (SARS-CoV) през 2003г. (13). SARS-CoV и SARS-CoV-2 споделят един и същи клетъчен рецептор, човешкия ангиотензин-конвертиращ ензим 2 (hACE2) (14); тъй като експресията на hACE2 е по-важна в пневмоцитите и епитела на долния респираторен тракт, при случаите с пневмония и/или бронхит пациентите могат да отделят и (чрез кихане и кашляне) дисеминират по-ефикасно вируса (15). Имайки предвид тяхната тенденция да разпространяват инфекцията, супер-разпространителите отделят по-големи количества от патогена за по-продължителен период от време (16). Комплексната комбинация от фактори, включващи гостоприемника, вируса, поведението на индивидите и околната среда ( близост и динамика на въздушния поток), най-вероятно има роля за броя на последващите инфекции, произлизащи от единичен супер-разпространител (17). Цялостното проучване на тези фактори и динамиката на околната среда ще бъде важно за описването на техния сравнителен принос за феномена на супер-разпространението.

Тъй като множеството от  посетилите на хижата на 07 февруари докладват за настоящи или предходни респираторни симптоми, всички са хоспитализирани и тествани за SARS-CoV-2. След няколко подробно проведени интервюта е потвърдено, че този един случай не е развил симптоми. Анекдотични доклади предполагат появата на асимптоматични случаи на COVID-19. В наскоро публикувани доклади SARS-CoV-2 е установен в асимптоматични пътуващи, които се завръщат от Германия в Китай (18) и в асимптоматични членове на два семейни клъстера в Китай (19-20). Възможността за трансмисия от асимптоматичен индивид не е ясна. Наскоро публикувани доклади предполагат, че има потенциална трансмисия по време на инкубационния период на индексните пациенти (21-22). Във връзка с друго скорошно проучване (23), нашето проучване показва, че асимптоматичен индивид има сходен вирусен товар, който е нисък, със симптоматичен случай, което предполага потенциалната трансмисия от асимптоматични или минимално симптоматични случаи. За да потвърдим този резултат, използваме количествени и нормализационни методи, за да позволим валидно сравняване на различните проби. Тъй като нашият третичен случай е експозиран на два симптоматични и един асимптоматичен случаи в апартамент 1 на хижата, не е възможно да се разграничи кой от тях е източникът на инфекцията.  Въпреки това, имайки предвид, че вирусът може да остане жизнен и инфекциозен върху повърхности в продължение на дни, контаминацията от околната среда посредством индексния пациент не може да бъде изключена (24). Обосновано е провеждането на допълнителни проучвания за серологична наличност за оценка на широкото разпространение на асимптомните инфекции, както и проучване на семейната среда и вирусното отделяне за определяне на динамиката на трансмисия при асимптоматичните индивиди (25).

Всичките симптоматични случаи от този клъстер, лекувани във Франция, са проявили леки респираторни симптоми, и нито един от тях не е показал признаци на тежко клинично заболяване. Тази лека клинична картина контрастира с първите докладвани серии на случаи с COVID-19, които се характеризираха с висок дял на тежка пневмония и значителна смъртност (6-7). Това показва, че дялът на леката инфекция със SARS-CoV-2 може да бъде по-голям от първоначално очаквания. В нашия клъстер случаите са могли да продължат  активностите си, включващи каране на ски (и обучение на децата) докато са симптоматични, и са контактували с много други индивиди, което увеличава възможностите за трансмисия.  Въпреки това контактуване, само един третичен случай е установен и свързан с хижата. Малко вероятно е да сме пропуснали симптоматични случаи, тъй като сме мониторирали и тествали всички контактни лица, които са развили симптоми по време на 14-дневния проследителен период. Въпреки това, може да сме пропуснали асимптоматични случаи.

Инфектираното дете, в частност, въпреки контактуването си с голям брой индивиди от различни училища, не е разпространило заболяването, което е подкрепено от големия брой на негативни резултати при тестваните контактни лица. Въпреки това, високият дял на инфекциите с  picornavirus и грип  сред неговите контактни лица в училищата индикира за трансмисията на тези вируси в рамките на тези условия. Аналогично имаме наблюдения, че семейният клъстер е позволил дисеминирането на picornavirus и грип А при 3 деца, докато SARS-CoV-2 е установен само при едно дете. Тези две наблюдения предполагат, че инфекциите с Picornavirus и грип са по-лесно предавани от SARS-CoV-2. Възможно е вирусното взаимодействие в гостоприемника да влияе на индивидуалното предразположение към друга вирусна респираторна инфекция, както е наблюдавано по време на пандемията от грип през 2009г. и по време на други зимни сезони между грип А (H1N1) и респираторно-синцитиалния вирус (RSV) (26-27). Възможно е също ниският вирусен товар при педиатричния случай и последващата липса на трансмисия да бъдат свързани с неговата ко-инфекция и ко-циркулацията на респираторните вируси. Вирусният товар е изследван само 8 дена след началото на симптомите. Детето е продължило нормалните си активности и контакти докато е имало леки симптоми. Настоящите доказателства показват, че децата развиват COVID-19 по-рядко от възрастните и клиничните прояви на заболяването са по-леки (28-30).  Написаното по-горе предполага, че децата, които е по-малко вероятно да бъдат инфектирани и по-вероятно да развият леко заболяване, могат да имат по-маловажна роля в трансмисията на новия вирус.

Третичният случай е регулярно скриниран за инфекция със SARS-CoV-2 чрез тестване на назофарингеални проби. След развитието на температура и суха кашлица и промените в компютърнотомографските образи, взетите два ендотрахеални аспирата в два последователни дни са дали положителен резултат за SARS-CoV-2. Въпреки това, взетите назофарингеални проби в същите дни са останали негативни. По-ранни доклади отбелязват по-висока честота на установяване на вируса в долния респираторен тракт, от колкото в горния респираторен тракт (31). Тази дисоциация между резултатите от горния и долния респираторен тракт е наскоро документирана и може да бъде свързана с компартментализацията на инфекцията с течение на времето и с разпространението на вирусния рецептор, което се обсъди по-рано (14-15; 31-33). Повечето скринингови стратегии разчитат само на пробите, взети от горния респираторен тракт. Този случай предполага, че някои клинични проявления могат да бъдат ограничени в долния респираторен тракт, като не е задължително да са тежки. В нашия случай, само две последователни проби са положителни, като са с нисък вирусен товар. Това предполага малък риск от предаване на вируса, но има риск от изпускане на диагнозата, ако не се скринират пробите от долния респираторен тракт при суспектни случаи с признаци на инфекция на долния респираторен тракт.

Този клъстер се появява по време на зимния сезон. Тъй като дефиницията за случай е чувствителна, дялът на възможните случаи при контактните лица с респираторни симптоми/признаци е висок. От тях, 64% са с положителен резултат за други респираторни вируси, циркулиращи в общността по време на този зимен период. Поради обществената тревожност много пациенти са пожелали скринингов тест за изключване възможността от COVID-19 сред техните деца. Въпреки това, следвайки протокола за наблюдение, здравните професионалисти са тествали най-вече симптоматичните индивиди, които отговарят на определението за възможен случай. Бързата и точна рискова комуникация, насочена към контактните лица на случаите и цялата общност на ски резорта, е от решаващо значение за контрола на тази епидемия.

Не са установени други третични случаи по време на 14-дневния проследителен период на многобройните контактни лица, което индикира, че веригата на предаване на вируса е успешно прекъсната. Това проучване изискваше колаборацията със здравните органи на 5 различни държави ( Франция, Англия, Испания, Швейцария и Австралия), с подкрепата на Системата за ранно предупреждение и незабавен отговор (EWRS) и националните фокусни точки на Международните здравни правила, което подчертава допълнителната стойност на межднародните системи за изсвестяване. Последващото генериране на случаите е установено в рамките на 24 часа след първоначалното известие и на следващия ден са започнати дейности за проследяване на обширните контакти, което изисква бързата и координирана мобилизация на приблизително хиляда специалисти по време на почивните дни и колаборацията на мултидисциплинарни екипи на локално и национално ниво.  Подготовката, добита от опита с предходни епидемии като SARS, MERS-CoV, A(H1N1)pdm09 и Ebola улесни бързия и координиран отговор (8).

Въпреки проследяването на обширните контакти, някои от контактните лица бяха или невъзможни за проследяване (например хора, които са посетили ски кабини или лифтове; пътуващи в публичния транспорт, които не са закупили билетите си онлайн) или са оценени като пренебрежими заради краткото и/или дистанцирано контактуване (например случайни контакти). Инцидентните събития с риск от трансмисия при обстоятелства като епизоди на кашляне или кихане не могат да бъдат изключени.

Заключение

Проучването на този клъстер от COVID-19 във Франция показва появата на една асимптоматична инфекция със сходен вирусен товар като при симптоматичния случай, което предполага потенциал за предаване на вируса при асимптоматичните случаи. Появата на случай при дете, ко-инфектирано с други респираторни вируси, което не е предало заболяването въпреки контактуването с неговите съученици показва, че децата може би не са важни източници на трансмисията на този нов вирус. Потенциалната дисоциация между резултатите от горния и долния респираторен тракт подчертава нуждата от строго мониториране на клиничното развитие и скрининг на суспектните COVID-19 случаи.  И накрая, подготовката, международната колаборация и системите за ранно предупреждение и незабавен отговор, и мултидисциплинарният подход са есенциални елементи на ефективния контрол и бърз отговор при поява на инфекциозни заболявания.

Таблица 1. Брой на високорискови и нискорискови контакти и вирусологичните резултати за респираторни вируси. Ле Контамин Монжоа, Франция, Януари-февруари 2020г.

*За 100 контактни лица; † за 100 контактни лица, от които са взети проби; †† – за един или повече асимптоматични тествани контакти и контакти от хижата, хоспитализирани за изолация и системно тествани.
Абревиатури: HKU- коронавирус HKU; NL-63 – Човешки коронавирус NL63; IAV- грипен вирус А; IAB – грипен вирус Б; PIV2- парагрипен вирус Б

Фигура 1.  Клъстер на COVID-19, Ле Контамин-Монжоа, Франция, Януари-февруари 2020г.

Фигура 2. Връзка между случаите на COVID-19 в хижата и началото на симптомите им. Ле Контамин-Монжоа, Франция. Януари-февруари 2020г.

*Случаи 2-6 са първоначално тествани на 07 февруари и са диагностицирани като позитивни на същия ден.

Фигура 3. Нормализирани вирусни товари и симптомите на потвърдените случаи на COVID-19 за всеки ден от началото на симптоматиката. Ле Контамин-Монжоа, Франция, Януари-февруари 2020г.

Случаи 2-6: Всички вирусологични данни са получени от изследване на назофарингеални проби. Случай 4 е асимптоматичен; по видими причини сме опредерили арбитражно 31 януари като ден първи (D1), тъй като е медиана на дните от началото до другите (симптоматични) случаи. Случай 13: вирусологичните данни са получени от изследване на ендотрахеални аспирати (ЕТА), всички назофарингеални проби са дали негативен резултат (преди или по време на периода на позитивните ЕТА).

Всичките вирусни товари са представени като log10(копия/1000 клетки). Резултатите под количествената граница са позитивни, но количествено неизмерими.

*: D1 кореспондира с датата на началото на симптомите на COVID-19

Фигура 4. Продължителност на симптомите и вирусологични резултати при шестте потвърдени случая на COVID-19 във Франция и техните контактни лица в хижата в Ле Контамин – Монжоа, Януари-февруари 2020г.

Розово: Симптоматичен период за всеки потвърден случай и контакт;
Синьо: Пациент в Англия
Самолет: изписване от болница
Всички вирусологични данни са получени от изследване назофарингеални проби, освен обозначенията със * : резултати от ендотрахеални аспирати.
Вирусологичните данни за представени чрез: +(позитивни и измерими); + NQ (позитивни, но неизмерими); – (негативни); nd(неопределени).
На 7 февруари всички случаи и контактни лица са тествани за други респираторни вируси; на 13 февриари случай 13 е тестван за други респираторни вируси.
Всички случаи и контактни лица от двата апртамента са изписани от болницата с изключение на контакт 3, който е имал контакт със случай 13 по време на хоспитализацията.

За допълнителна информация относно статията и пълния списък с източници натиснете тук.