Новият коронавирус (SARS-CoV-2) – информация за общопрактикуващи лекари

Препоръки на Немското дружество по обща и семейна медицина от клас S1

Източник: https://www.degam.de/degam-leitlinien-379.html

Преводач: д-р Илиян Илиев

© DEGAM 2020      

Автори (по азбучен ред):
Hannes Blankenfeld,
Gemeinschaftspraxis Blankenfeld & Völkl, München
Hanna Kaduszkiewicz,
Institut für Allgemeinmedizin, Universität Kiel
Michael M. Kochen,
Institut für Allgemeinmedizin, Universität Freiburg
Josef Pömsl,
Hausarztzentrum Kaufering
със съдействието на Martin Scherer и Hans-Otto Wagner,
Institut und Poliklinik für Allgemeinmedizin,
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Концепция и научна редакция:
Ръководният екип на Постоянната комисия за разработка на препоръки (SLK)

За контакти:
DEGAM-Bundesgeschäftsstelle
Tel. 030-20 966 9800
geschaeftsstelle@degam.de
Дата на публикуване: 10.04.2020 г.

Публикуваната информация може да бъде променяна по всяко време. При необходимост посочените препоръки ще бъдат ежеседмично актуализирани.

Всички права са предоставени от управителния съвет на DEGAM.
Авторите носят отговорност за актуализирането на препоръките.
Авторите подадоха необходимия формуляр за липса на конфликт на интереси на AWMF. След като документите бяха прегледани от експертния съвет към Постоянната комисия за разработка на препоръки (SLK) и представител на Института за управление на медицинските познания на Работната група на научните медицински дружества (AWMF-IMWi), не бе установено наличието на конфликт на интереси.

Цели

            Целта на настоящото ръководство е да помогне на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) в условията на пандемия от SARS-CoV-2 да изпълняват пълноценно ролята си на първо медицинско лице за контакт за пациентите при възникване на здравословни проблеми, както и да обезпечи предоставянето на основни здравни грижи. Налице е необходимост от предприемане на мерки за гарантиране на личната безопасност на ОПЛ и безопасността на лицата от тяхното обкръжение, промяна в организацията на кабинетите и засилено сътрудничество с други сектори от системата на здравеопазване.

Епидемиологична обстановка

            В условията на нарастващо разпространение на новия коронавирус (SARS-CoV-2) в Германия и останалите европейски страни при пациенти с оплаквания от страна на дихателната система и редица други симптоми (вж. раздел „Клинична картина“) отсега нататък диференциалната диагноза (грип, настинка и т.н.) винаги следва да включва коронавирусна инфекция.

            ОПЛ срещат затруднения да извършват клинични прегледи, а понякога това е дори невъзможно.

            Съгласно допълнителните стратегически разпоредби на Институт „Роберт Кох“ от 19.03.2020 г. с цел забавяне разпространението на пандемията от КОВИД-19 следните стратегически дейности следва да бъдат започнати или засилени в зависимост от епидемиологичната обстановка на местно/регионално равнище:

 • откриване (посредством тестуване) и изолиране на заразените лица;
 • поставяне под карантина на контактните лица;
 • утвърждаване на социално дистанциране (свеждане до минимум на контактите с други лица до налагане на забрана за напускане на дома);
 • мерки за защита и подпомагане на уязвимите групи от обществото (вж. епидемиологичния бюлетин на Институт „Роберт Кох“).

Епидемиологичната ситуация се изменя непрекъснато.

Клинична картина

            Симптомите на КОВИД-19 могат да бъдат неспецифични и да наподобяват симптомите на други респираторни заболявания. Пациентите могат да проявяват един единствен или множество симптоми: висока температура, кашлица (със или без отхрачване), евентуално задух, отпадналост и умора. Възможно е да се появят главоболие и болки в крайниците, изтичане на секрети от носа, диария, болки в корема или гърлото, като са описани и смущения в обонянието и вкусовите усещания.

            Т.нар. „характерни симптоми“ – висока температура, кашлица и задух – са наблюдавани при първите пациенти с умерено тежка до тежка форма на коронавирусна инфекция, лекувани в болнични условия в китайския град Ухан.

            Вероятно по-голяма част от инфекциите протичат безсимптомно или с леки до умерено тежки оплаквания. При малък брой хора 7-10 дни след заразяването може да се наблюдават клинични признаци на влошаване с поява на задух и/или хипоксемия. Тежко протичащи инфекции са наблюдавани преди всичко при лица с рискови заболявания (вж. по-долу) и лица в старческа възраст.

            Инкубационният период продължава до 14 дни (средно 3-7 дни). Вирусоносителите могат да предават заразата преди появата на симптоми. Според специалистите от Институт „Роберт Кох“ не може да се каже със сигурност за какъв период от време лицата с коронавирус могат да заразяват околните. Съвсем прагматично те предлагат при леко протичане на заболяването (без хоспитализация) пациентите да бъдат изолирани за период от 14 дни след поява на симптомите и освобождавани от домашна изолация след като в продължение на 48 часа не са проявили никакви симптоми (вж. по-долу). Въпреки всичко при леко протичане на болестта в единични случаи вирусът (вирусно разпръскване, viral shedding) е откриван в тялото на заболели индивиди за периоди много по-дълги от 14 дни.

Основни принципи за организация на кабинета на общопрактикуващия лекар (ОПЛ)

            Призоваваме всички пациенти с остри респираторни инфекции и/или висока температура, както и всички лица, които се чувстват обезпокоени за състоянието си, да си останат вкъщи и по възможност да не идват в кабинета на ОПЛ, а да потърсят съвет по телефона/факс/електронната поща (в зависимост от разпоредбите на местно равнище) от следните лица/институции:

 • ОПЛ;
 • централното звено или централните звена за изследване на пациенти за КОВИД-19;
 • дежурните лекарски кабинети;
 • регионалната здравна инспекция.

Гарантирането на безопасността и сигурността на другите пациенти и служителите в кабинета на ОПЛ е от първостепенно значение. Ето защо персоналът на кабинета на ОПЛ не бива да тестува пациенти за SARS-CoV-2, ако не разполага с необходимите лични предпазни средства (ЛПС) (особено защитен шлем за лице и маска за лице [противопрахова маска с филтър поне от клас FFP-2]. В случай че безопасността на служителите не може да бъде гарантирана, ОПЛ следва да постави табела с надпис „В този кабинет не можем да тестуваме пациенти за коронавирус“ или следва да се помисли за създаване на условия за самотестуване от страна на пациентите извън територията на кабинета.

Общи положения:

 • пациентите, които проявяват дори минимални симптоми на инфекция, следва да получат от ОПЛ маска за лице (МЛ);
 • по възможност МЛ трябва да носят и пациентите без признаци на инфекция, като в краен случай те могат да влязат на територията на кабинета със собственоръчно направени платнени маски;
 • при контакт с пациентите персоналът на кабинета следва да носи шлем за лице и МЛ (вж. по-долу). Шлем за лице следва да се носи и тогава, когато липсват МЛ. В противен случай се препоръчва спазването на отстояние от пациентите или първият разговор/контакт с пациента да се осъществява извън кабинета.

При недостиг на ЛПС

            В условията на недостиг на подходящи ЛПС и особено при липса на противопрахови маски с филтър от тип FFP2/FFP3 нараства рискът за ОПЛ и медицинския персонал на кабинета от заразяване с коронавирус.

            Най-добрата и прагматична алтернатива в тези случаи е носенето на шлем за лице (face shield) и МЛ (хирургична или с каквато разполага ОПЛ). Шлемът осигурява добра защита дори при липсата на МЛ (хирургична или от тип FFP2). Ако персоналът носи маска от тип FFP2 или FFP3 с клапан за издишвания въздух, следва да се има предвид, че шлемът предпазва пациентите от контакт с издишания въздух на лицето, което ги преглежда.

Работа с пациенти от групата на т.нар. „обосновани съмнителни случаи“

„Обоснован съмнителен случай“ – определение
Остри респираторни оплаквания (независимо от степента на проява) + контакт с лице с потвърдена коронавирусна инфекция в рамките на не повече от 14 дни след появата на симптоми на заразеното лице
 ИЛИ
Клинични признаци на пневмония + връзка със зачестяване появата на пневмонии в старчески или социален дом/хоспис/болнично заведение
 

Тъй като не навсякъде са налични ЛПС или съществува недостиг на ЛПС, с цел опазване на работната среда и здравето на персонала на кабинета на ОПЛ препоръчваме следното:

 • в кабинетите на ОПЛ да не се тестуват пациенти, а това да се извършва в специално определени за целта звена/дежурни лекарски кабинети/регионалната здравна инспекция;
 • като прагматична и достатъчно надеждна алтернативна мярка пациентите сами да вземат натривка за коронавирус от гърлото си (в случаите, когато пациентите имат желани и могат да съдействат затова – вж. рубриката „Самотестуване“ (Selbsttest) на следния електронен адрес: www.degam.de);
 • при нарастващ брой на заболелите в много райони от логистична гледна точка ще стане невъзможно да се тестуват всички „обосновани съмнителни случаи“! С цел гарантиране предоставянето на подходящи медицински грижи на сериозно болните пациенти следва да се пестят наличните ресурси (тампони за натривки, ЛПС и работното време на медицинския персонал, оказващ първична медицинска помощ!). При тези условия разпространението на инфекцията може да бъде забавено не чрез „тестуване и изолиране“ на населението, а преди всичко посредством намаляване на контакта с хора (особено с лица с признаци на инфекция). Пациентите, категоризирани като „обосновани съмнителни случаи“, следва да останат изолирани в домашни условия в продължение на 14 дни дори тогава, когато не могат да бъдат тестувани. Всички лица, които са били в близък контакт с тях и всички членове на домакинството (пациенти и други) следва по възможност да останат вкъщи и да сведат до минимум социалното общуване с други хора. В зависимост от клиничната преценка на лекуващия лекар изолираните лица могат да бъдат проверявани по телефона.
 • „обоснованите съмнителни случаи“ следва да бъдат докладвани на регионалната здравна инспекция (още при наличието на съмнение за коронавирусна инфекция и при доказана коронавирусна инфекция).

Индивидуален подход

Освен „обосновани съмнителни случаи“ съществуват и пациенти, при които от диференциално диагностична гледна точка следва да се изключи коронавирусна инфекция, но при условие че това би повлияло на последващото им лечение (напр. при поява на остри симптоми от страна на дихателните пътища независимо от степента на изява, както и при:

 • тежко болни пациенти, които могат или трябва да бъдат лекувани в извънболнични условия;
 • високо рискови пациенти (вж. по-долу);
 • лица, работещи в старчески и социални домове, хосписи, лекарски кабинети или болнични заведения.

Всеки ОПЛ следва да прецени дали тестуването на пациентите да се осъществява в единно централно звено, дежурен лекарски кабинет или при наличие на необходимите ЛПС – в кабинета или посредством самотестуване с вземане на натривка от гърлото.

При тези условия пациентите следва да бъдат докладвани на регионалната здравна инспекция единствено при доказана инфекция.

Индивидуален подход в кабинета на ОПЛ в зависимост от тежестта на симптомите

ТЕЖКО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ

Подход

Пренасочване към болнично заведение без тестуване (с линейка, през тел. 112), а при съмнение за тежко протичащо заболяване – след осъществяване на телефонен контакт с болничното звено.

Тежестта на симптомите следва да бъде преценена с помощта на т.нар. показател CRB-65, отчитащ ориентираността, дихателната честота и кръвното налягане на пациенти (confusion, respiratory rate, blood pressure) на възраст ≥ 65 години, който се използва за изчисляване на статистическата вероятност за настъпване на смъртен изход:

CRB-65За всеки критерий от колонката вляво на пациента се присъжда по 1 точка, като максималният брой точки е 4
обърканост, настъпила вследствие на пневмония; нарушена ориентация 
дихателна честота ≥ 30/мин. 
кръвно налягане: диастолна стойност ≤ 60 mmHg или систолна стойност < 90 mmHg 
възраст ≥ 65 години 

При резултат от 1 точка – преценете дали да насочите пациента към хоспитализация!
При резултат ≥ 2 точки – задължителна хоспитализация!

Съвети при вземането на решение за хоспитализация с направление за КОВИД-19

Точковата система CRB-65 е единствения утвърден инструмент с опростени конкретни гранични стойности, който може да подпомогне ОПЛ при вземането на решения относно по-нататъшното лечение на пациента. При изготвянето на своята клинична преценка ОПЛ следва да вземе предвид редица други фактори, като например:

 • общото състояние на пациента (наличие на екзикоза);
 • наличието или липсата на бледа окраска на кожата/запотеност;
 • наличието на субективно усещане за задух на пациента (в покой, при натоварване);
 • наличието или липсата на кашлица;
 • сърдечната честота;
 • сатурацията (когато в кабинета е налице апарат, с който тя да бъде измерена);
 • телесната температура;
 • находките от физикалния преглед (по-специално аускултаторната находка), когато извършването му е възможно;
 • наличието на съпътстващи заболявания, рискови фактори, прием на лекарства, имуносупресия;
 • „биологичната“ възраст на пациента;
 • възможността за провеждане на лечение в домашни условия и т.н.

В общи линии пациентът и/или неговият попечител следва да изразят своето съгласие с евентуалния прием в болнично заведение.

Препоръки за предоставяне на оптимално доболнично лечение на пациентите със спешни състояния са публикувани на следния електронен адрес: www.degam.de.

БОЛНИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО МОГАТ/ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЛЕКУВАНИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ

Подход

            Пациентите, попадащи в тази категория, следва да избягват да посещават кабинета на ОПЛ, а посещения по домовете от страна на ОПЛ следва да се правят единствено при наличието на неотложна необходимост (пациентите следва да получат маска за лице, шлем за лице и ръкавици, а при съмнение за коронавирусна инфекция – и защитна престилка).

            Пациентите с лека клинична симптоматика и пациенти без никакви симптоми не следва да посещават кабинета на ОПЛ. Контактът с тях следва да се осъществява единствено по телефона!

 • „обоснован съмнителен случай“:

Доколкото това е възможно, тестуването на пациентите от тази група следва да се извършва от предварително определено за целта звено/дежурен лекарски кабинет/регионалната здравна инспекция. Тестуване на пациенти в кабинета на ОПЛ следва да се извършва единствено в случаите, когато ОПЛ може да си позволи това.

 • пациенти, които не спадат към групата на „обоснованите съмнителни случаи“:

Натривка се взема единствено в случаите, когато това е необходимо от медицинска гледна точка и ако ОПЛ може да си позволи това (при наличие на ЛПС!). Тези пациенти могат евентуално да се самотестуват.

Пациентите, които по усмотрение на ОПЛ не бъдат тестувани (или при липса на възможност за тестуване), следва да получат 14-дневен отпуск по болест. Лицата, които са били в близък контакт с тях, както и всички членове на тяхното домакинство (пациенти и други лица) следва да останат вкъщи и да сведат социалното си общуване с други хора до минимум.

Ако съществува необходимост даден пациент със симптоми на инфекция да бъде прегледан в кабинета на ОПЛ, следва да се вземат съответни предпазни мерки (вж. раздел „Препоръки в случаите, когато пациентът пристига в кабинета на ОПЛ без предварително уговорен час“).

Препоръките относно въвеждането на пациентите в условията на полу-карантина са публикувани на следния електронен адрес: www.degam.de.

Препоръки в случаите, когато пациентът пристига в кабинета на ОПЛ без предварително уговорен час

 • незабавни мерки:
 • пациентът следва веднага да получи и постави предварително подготвена за целта маска за лице;
 • пациентът следва да спазва отстояние >2 м от останалите лица в кабинета на ОПЛ.
 • пациентите с леки симптоми следва незабавно да бъдат помолени да се приберат вкъщи, като последващото проследяване и лечение следва да се осъществяват по телефона;
 • пациентите, при които е налице необходимост от извършването на преглед/лечебни мероприятия в кабинета на ОПЛ:
 • се въвеждат в специално пригодено за целта изолирано помещение за прегледи или в помещение, което се намира извън територията на кабинета на ОПЛ;
 • служителите в кабинета на ОПЛ и ОПЛ следва да носят: противопрахова маска с филтър от тип FFP2/FFP3, шлем за лице, защитна престилка, ръкавици и евентуално защитни очила, като в допълнение следва да спазват необходимото отстояние един от друг и от пациента.
 • при снемането на анамнеза ОПЛ следва да попита пациента дали е бил в контакт с лица с потвърдена коронавирусна инфекция или лица със съмнение за коронавирусна инфекция, дали наскоро е пътувал някъде, да отчете индивидуалните му рискови фактори (сърдечно-съдови заболявания, диабет, имуносупресия), както и дали е общувал с лица от уязвими групи (на работното място и в свободното си време).
 • при по-нататъшното лечение следва да се спазват препоръките, публикувани в горепосочените раздели „Обоснован съмнителен случай“ и „Индивидуален подход в кабинета на ОПЛ в зависимост от тежестта на симптомите“.

Критерии за прекратяване на изолацията в домашни условия

При пациенти без предшестваща хоспитализация (с леко протичаща коронавирусна инфекция):

 • от появата на първите симптоми са изминали поне 14 дни;
 • същите критерии са в сила при пациентите със съмнение за КОВИД-19, които не са били тестувани;
 • при пациенти без никакви симптоми, но с потвърдена коронавирусна инфекция: след 14-дневна изолация.

При пациенти с предшестваща хоспитализация (с тежко протичаща коронавирусна инфекция):

 • от изписването на пациента от болничното заведение са изминали поне 14 дни;
 • налице е липса на симптоми на остра коронавирусна инфекция в продължение на поне 48 часа;
 • след консултация с лекуващата клиника, лаборатория и регионалната здравна инспекция може да се допускат изключения от посочените критерии, като това важи особено за лица от рискови групи (напр. лица, подложени на имуносупресивно лечение, в старческа възраст и с хронични заболявания).

За повече информация:

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.

Специални критерии за лица, работещи в сферата на здравните грижи, с доказана коронавирусна инфекция

 • необходими изисквания за възобновяване на професионалните задължения на работното място:
 • липса на симптоми в продължение на поне 48 часа и 2 отрицателни проби за SARS-CoV-2, взети през интервал от 24 часа;
 • в условията на недостиг на работна ръка е възможно да се допускат изключения. За повече информация:

 www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/HCW.

Общи сведения относно тестуването за коронавирус

Натривка и тест с полимеразна верижна реакция (PCR)

            Изследванията с вземане на натривка от фаринкса и доказване наличието на вируса чрез провеждане на полимеразна верижна реакция (PCR) притежават чувствителност от порядъка на 95% и „висока“ специфичност (въпреки че липсват точни данни затова). Не може да се каже със сигурност каква е чувствителността на този тип тестове в ежедневната практика. По-малка чувствителност се отчита при грешки в техниката на вземане на проби, вземане на натривката в неподходящ момент (твърде рано или твърде късно, вж. по-долу) или при забавяне на анализа на пробите в лабораторни условия (поради претоварване на системата). Отчитаме факта, че една част от резултатите ще бъдат фалшиво отрицателни, но понастоящем не можем да кажем каква е отрицателната прогностична стойност на този тип тестове.

            Анализът на данните от първите 9 пациенти от Мюнхен показва следното: най-голяма вероятност за отчитане на положителни резултати при наличие на инфекция с коронавирус с помощта на натривка от фаринкса съществува в рамките на 7 дни след появата на симптоми. Впоследствие е възможно присъствието на вируса в натривки от фаринкс да не може да бъде доказано, но той да присъства в белите дробове (напр. в бронхиален секрет, за чието изследване обаче се изисква хоспитализация). Доказано е наличието на коронавирус в изпражнения, но не разполагаме с данни доколко това има значение за предаването на инфекцията.

            Вирусна рибонуклеинова киселина (РНК) се открива в храчки от пациенти и след изчезване на симптомите.

Изследване за наличие на антитела в кръвта по метода на ензимно свързания имуносорбентен анализ (ELISA)

            Седем дни след поява на симптомите антитела са открити в кръвта на 50% от пациентите от проведеното в Мюнхен клинично проучване, а на четиринадесетия ден – при всички 9 пациенти. Образуването на антитела обаче не е свързано с бърз спад на вирусното натоварване.

            Наличните към настоящия момент изследвания за откриване на антитела в кръвта все още не са оценени от независими външни експерти. Тяхната чувствителност и специфичност се определя въз основа на данните от малък брой пациенти, като тепърва предстои те да бъдат потвърдени.

В общи линии следва да се има предвид, че:

 • настоящата отрицателна прогностична стойност със сигурност е висока (т.е. отрицателния резултат = висока вероятност от това пациентът да не е прекарал коронавирусна инфекция);
 • настоящата положителна прогностична стойност при текущия малък брой заразени пациенти със сигурност е ниска (положителните резултати от изследванията често пъти са фалшиво положителни).

Тълкуването на резултатите от ELISA без познаване на текущата епидемиологична обстановка е затруднено! Фалшиво положителните резултати могат да имат фатални последствия: изследваното лице смята, че е изградило имунитет, но това не е така.

Преди изследванията с доказване на антитела по метода ELISA да бъдат вкарани в широка употреба е необходимо външни експерти да оценят наборите за провеждане на изследването и данните за епидемиологичната обстановка (епидемиологичните проучвания).

Методът ELISA е подходящ за изследване на епидемиологичната обстановка, тъй като грешката, произтичаща от „фалшиво положителните резултати“, може да бъде коригирана математически. При наличието на един единствен положителен резултат от ELISA не може да се каже дали той е верен или неверен!

Важно: изследванията за откриване на антитела срещу SARS-CoV-2 в кръвта в никакъв случай не могат да послужат за сигурно доказване или отхвърляне наличието на остра инфекция!

Отчетените по този начин положителни резултати могат да се окажат фалшиво положителни. Методът ELISA по никакъв начин не може да докаже със сигурност наличието на изграден имунитет!

Изследване на персонала, работещ в лекарски кабинети (и старчески домове)

            Липсват задоволителни данни по въпроса дали и кога следва да бъде изследван персоналът на горепосочените учреждения. В обозримо бъдеще с навлизането на подходящи утвърдени изследвания за откриване на антитела в кръвта (вж. по-горе) се очаква да получим по-добри възможности за отчитане на вече прекарани инфекции. Все още липсват критерии за определяне на контингента от лица, при които следва да бъде провеждано подобно изследване. Също така не ни е известно дали здравноосигурителните каси ще поемат разходите по провеждането му.

            Вероятно вземането на натривка ще бъде заменено от тестове, чието провеждане ще бъде възможно „при леглото на пациента“. Кога ще се случи това обаче, остава неясно.

            В случаите, когато дадено учреждение разполага с достатъчно работна ръка (вж. по-долу), се изисква тестуване (посредством PCR) на всички лица от персонала със симптоми на заболяване на дихателните пътища, както и тяхното отстраняване от работния процес.

Подход в условията на значителна липса на работна ръка

            С цел да подпомогне системата на здравеопазване Институт „Роберт Кох“ разработи различни възможности за разрешаване на проблемите в случаите, когато е налице значителна липса на работна ръка в условията на пандемия от КОВИД-19. Препоръките се различават в зависимост от степента на експозиция (на засегнатите лица) на вируса, но могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • когато конкретно лице от персонала е било в контакт със заразени лица, но не проявява никакви симптоми, при изпълнение на професионалните си задължения то следва да носи шлем за лице и маска за лице, а когато ситуацията го позволява – не следва да работи с пациенти от уязвими групи;
 • при симптоми на респираторно заболяване: незабавно изследване за наличие на коронавирусна инфекция, като до получаване на резултатите и докато се намира на работното си място лицето трябва да носи шлем за лице и маска за лице.

За повече информация: Информационен бюлетин на Институт „Роберт Кох“.

Клинични насоки за лечение на пациенти с КОВИД-19

 • Кои придружаващи заболявания са свързани с най-висок риск от възникване на усложнения?
 • Сърдечносъдови заболявания (в това число артериална хипертония);
 • Захарен диабет;
 • Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)/тютюнопушене;
 • Имуносупресия.

Съгласно малкото данни, с които разполагаме, напредналата възраст (след навършване на 60 години) сама по себе си (дори при липса на съпътстващи заболявания) представлява рисков фактор със средно голяма статистическа значимост.

 • Лекарствено лечение:
 • към настоящия момент не разполагаме с доказани ефективни възможности за лекарствено лечение (провеждат се множество клинични проучвания с употреба на различни лекарства);
 • липсват достатъчно добре обосновани данни относно ранното започване на антибиотично лечение с цел предотвратяване появата на вторична бактериална пневмония. При подобни ситуации следва да отчетем и неблагоприятните последствия от прекомерната употреба на антибиотици (създаване на бактериални резистентност, нежелани лекарствени реакции);
 • не ни е известно дали употребата на инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АКЕ), блокери на ангиотензиновия рецептор тип II (сартани), глитазони и ибупрофен (който е свързан с повишаване на експресията на рецепторите за АКЕ тип 2 при голям брой експериментални проучвания върху животни) може да влоши проявите на КОВИД-19 и дали замяната на горепосочените медикаменти би предотвратила появата на усложнения. Подобни хипотетични разсъждения все още не са научно доказани.
 • тъй като понастоящем не разполагаме със задоволителни данни по темата, не препоръчваме прекратяване приема на горепосочените лекарствени препарати, както и не препоръчваме замяната им с други лекарствени препарати.
 • Етични съображения:
 • възможно е пандемичната обстановка в Германия да се влоши до такава степен, че болничните легла и леглата в интензивните отделения в страната да се окажат твърде малко, като при подобни условия не всички пациенти ще могат да бъдат хоспитализирани. Препоръки за предоставяне на оптимално доболнично лечение на пациентите със спешни състояния и помощна документация са публикувани (освен в настоящия документ) на следния електронен адрес: www.degam.de.
 • при неяснота относно осигуряването на палиативни грижи на пациентите със задух препоръчваме на ОПЛ да се обърнат към специализираните звена за оказване на палиативни грижи в извънболнични условия на местно равнище.

Препоръки от организационен характер

 • сведете до минимум личните си контакти с хора (напр. с болни хора, внуци, родители);
 • изпращайте взетите проби на университетски клиники и специализирани лаборатории;
 • насоки относно тестуването и обработката на съответните материали са публикувани на следния електронен адрес: www.rki.de/ncov-diagnostik;
 • разходите, свързани с провеждането на изследвания за КОВИД-19 по лекарско предписание, ще бъдат възстановявани без последваща счетоводна проверка;
 • извънбюджетните плащания за извършени услуги по дейности, свързани с КОВИД-19, ще бъдат кодирани с номер 88240. За повече информация: https://www.kbv.de/html/1150_44667.php;
 • договарянето на отпуск по болест в рамките на до 14 дни е възможно и по телефона – дори в случаите, когато е налице съмнение за коронавирусна инфекция. За повече информация: https://www.kbv.de/html/1150_45078.php. Болничният лист се изпраща на пациента по пощата.

Мероприятия за облекчаване работата на персонала на кабинета на ОПЛ

За всички мероприятия важи следното правило: предимство се отдава на безопасността на рисковите групи и персонала на кабинета на ОПЛ (с индивидуално приспособяване на мерките към възможностите на конкретния кабинет).

 • Гарантиране безопасността на персонала на кабинета на ОПЛ:
 • спазване на правилно поведение при кашляне, честа дезинфекция на ръцете и повърхностите (със съответна преработка на плана за почистване на кабинета на ОПЛ);
 • защита на административния персонал на кабинета (напр. поставяне на лепенки по пода, обозначаващи необходимото отстояние, което пациентите следва да спазват; осигуряване на плексигласова преграда);
 • при работа с пациенти: спазване на отстояние от пациента, употреба на шлем и маска за лице в съответствие с наличните ресурси;
 • поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на входа на кабинета (3 мл, 30 секунди).
 • Преглеждайте и лекувайте в кабинета си минимален брой инфекциозни пациенти (особено при липса на ЛПС):
 • обсъдете системата за триаж с целия екип, за да могат останалите лица от персонала да „пресяват“ пациентите по телефона: приспособете към ситуацията Вашата система за онлайн уговаряне на часове за преглед;
 • определете часове за телефонна и/или видеоконсултация;
 • определете конкретно работно време за преглед на инфекциозни пациенти, за да не допуснете те да влязат в контакт с други пациенти. Кабинетите с по-голям личен състав могат по възможност да изградят екип за работа с инфекциозни пациенти (които не са хронично болни/подложени на имуносупресивно лечение) и екип за работа с неинфекциозни пациенти (който да осъществява задълженията си предимно на компютър или по телефона);
 • информирайте пациентите си относно новия организационен план/предприетите мероприятия за инфекциозна защита на кабинета посредством табели или чрез уебсайта на кабинета си.
 • лечението на деца (които са възможни преносители и рядко се разболяват) не бива да се осъществява в предвиденото за прегледи на хронично болни пациенти време. Най-добре е да определите часове в рамките на работния ден, предназначени единствено за работа с деца.
 • сведете до минимум контакта с пациенти (напр. изпращайте рецепти/направления по пощата);
 • отложете прегледите, които не са от спешен порядък, особено на пациенти от рисковите групи (напр. в рамките на програмите за дългосрочно лечение на някои заболявания, профилактични прегледи, скринингови прегледи за рак на кожата и т.н.);
 • отложете всички обучителни мероприятия (семинари) за пациенти;
 • извършвайте посещения по домовете само тогава, когато това е наложително;
 • сведете посещенията в болнични заведения, хосписи, старчески и социални домове и т.н. до минимум (само при наличие на неотложна необходимост) и винаги носете маска за лице, шлем за лице и ръкавици. Ръкавиците следва да се сменят след прегледа на всеки един пациент, а маската следва да се сменя в зависимост от степента на овлажняване, причинено от издишания въздух. Насочвайте пациентите с тежки симптоми към звена за оказване на болнична медицинска помощ (тел. 112);
 • обсъждайте накратко (евентуално всеки ден) процеса на работа, подобренията и проблемите с екипа си (напр. под формата на кратка сутрешна оперативка с участието на целия екип). Спазвайте отстояние 2 м един от друг!
 • обсъдете с персонала на старческите/социалните домове, хосписите и т.н. необходимостта от предприемане на мерки съгласно гореспоменатите принципи в конкретните учреждения:
 • пространствено отделяне и изолация на пациентите с остри респираторни заболявания (независимо от това дали са тестувани за коронавирус или не), допуска се групово изолиране на няколко пациенти със сходно заболяване (вж. „Препоръките за изолация в домашни условия“ на DEGAM);
 • провеждането на групови занимания в рамките на учреждението следва да се ограничи;
 • свеждане до минимум на контакта на лекарите с пациенти, без това да създава чувство за несигурност у обитателите, напр. чрез провеждане на кратки телефонни разговори с тях в зависимост от наличните ресурси;
 • осъществяване на редовен телефонен обмен на информация с персонала на учреждението във връзка с обгрижването на обитателите, подложени на социална изолация;
 • максимално ограничаване на посещенията, недопускане на територията на учреждението на болни пациенти или лица, които са били в контакт с пациенти с КОВИД-19 (в множество учреждения вече е въведена забрана за посещения);
 • организиране на обучителни мероприятия за персонала на учрежденията с цел изясняване характера на необходимите мерки, употребата на ЛПС при обгрижването на заболели лица (противопрахови маски с филтър от тип FFP2, шлем за лице, защитна престилка, ръкавици, защитни очила), хигиенните разпоредби и забраната за осъществяване на професионални задължения за заболелите лица от персонала (заплаха за трети лица).
 • общи принципи: актуализация на наличните декларации за отказ от предприемане на мерки за удължаване на живота/реанимационни мероприятия. Полезна информация е публикувана на следните електронни адреси:

www.degam.de

www.hausaerzteverband.de

Допълнителна информация

 • „обосновани съмнителни случаи“: при съмнение за коронавирусна инфекция, потвърдена коронавирусна инфекция или смърт по повод на коронавирусна инфекция задължително уведомете здравните власти.
 • лицата, които желаят да посетят рисков район или се връщат от рисков район и нямат никакви оплаквания следва да се регистрират в съответната регионална здравна инспекция (като е общоприето те да бъдат подлагани на 14-дневна изолация);
 • при спазване на установените хигиенни стандарти лицата от медицинския персонал, които са били в контакт с пациенти със съмнение за коронавирусна инфекция, не се считат за лица, които са били в „близък“ контакт и не следва да бъдат тестувани и поставяни под карантина (в крайна сметка дали това изискване да бъде спазено решава регионалната здравна инспекция).
 • ако родители, които се намират в отпуск по болест при доказана коронавирусна инфекция/със съмнение за коронавирусна инфекция, желаят да осигурят лице, което да се грижи за децата им (при затворени училища/детски градини/занимални), прегледайте разпоредбите на здравната каса и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари;
 • препоръките, свързани с изолацията в домашни условия, са публикувани на следния електронен адрес на английски, персийски и испански език: www.degam.de;
 • Табели с информация

Пациентите с инфекциозни заболявания следва да се отделят от останалите пациенти (особено от високо рисковите пациенти) и от всички видимо болни пациенти (особено пациентите, принадлежащи към групата на „съмнителните случаи“), да спазват отстояние 2 м от тях и да избягват да кашлят и кихат. С цел гарантиране на горепосочените мерки (дори при липса на ЛПС) ОПЛ могат да поставят указателни табели, написани с едри и разбираеми букви, пред сградата, в която се намира кабинета или вътре в самия кабинет.

Примерни надписи (които могат да се нагодят към конкретните условия в кабинета):

ВНИМАНИЕ:
Ако проявявате следните симптоми: кашлица, изтичане на секрети от носа, болки в гърлото и/или признаци на инфекция (напр. висока температура):
Моля, по възможност идвайте в кабинета само след предварителна телефонна уговорка.
Върнете се вкъщи и се свържете с нас по телефона, за да обсъдим по-нататъшното Ви лечение.
Подобни мерки са необходими с цел минимизиране на риска от заразяване на околните.

Уважаеми пациенти,
С цел да защитим персонала на кабинета Ви молим да стоите на разстояние от 2 м от рецепция.
Моля, при кихане и кашляне да използвате носни кърпи или да кихате и кашляте в ръкава на носената от Вас връхна дреха. Моля, при влизане и напускане на кабинета да използвате дозатора с дезинфектант за ръце. Поставете 3 мл от дезинфектанта върху дланите си и ги търкайте една в друга в продължение на 30 секунди.

 • Утвърдете конкретни хигиенни правила и ги упражнявайте редовно:
  • не забравяйте при работа в кабинета редовно да измивате ръцете си и да спазвате горепосочените правила при кашляне;
  • провеждането на редовни упражнения и оперативки с персонала улеснява въвеждането на тези мерки и може да помогне на персонала да се справи с нарастващия стрес.
 • С кого да се свържете при неясноти? Регионалната здравна инспекция/министерство на здравеопазването.