Проучване преваленцията на COVID-19 в Австрия

Източник: http://www.statistik.at/web_de/presse/123051.html

Превод: Виолета Вичева

Максималният брой на инфектираните със SARS-CoV-2 в Австрия е 0,15%

За периода от 21. 04 до 24.04.2020 в частни домакинства в Австрия са се заразили максимум 0, 15% или до 10 823ма души. Това показва националното проучване на преваленцията на COVID-19, проведено от Австрийската статистическа агенция по поръчка на Министерството на науките и съвместно с Австрийския червен кръст и Виенския медицински университет.

До 10 823-ма заразени със SARS-CoV-2

При изследване сред 2 800 души над 16-годишна възраст, живеещи в частни домакинства са взети PCR проби от устата, носа и гърлото на 1432-ма души. От тях една е била положителна за коронавирус. Този резултат води до голям диапазон на екстраполация, но позволява да се заключи за горна граница на броя заразени със SARS-CoV-2 ‒ в периода 21.04‒24.04. 2020г. най-много 0, 15% от живеещите в Австрия лица са били инфектирани със SARS-CoV-2, това съответства на 10823-ма души.

По-висока преваленция (0, 75%) в рискови области

В общини с относително голям брой известни досега заразени с коронавирус преваленцията, възлизаща на 0, 75%, е значително по-висока от средната, но все още ниска в абсолютни стойности. Това показва експериментално изследване за антитела срещу SARS-CoV-2, проведено сред 540 лица над 16 години от частни домакинства. На 25.04.2020 общо 269-ма души от шест федерални провинции и девет окръга са се подложили за тази цел на няколко вида тестване за SARS-CoV-2 ‒ проба от дихателните пътища, за да се установи чрез PCR-анализ дали в момента е налице инфекция, бърз тест за антитела, както и кръвна проба за лабораторно определяне наличието на антитела.

Според проучване 4,71% от хората в рискови области имат SARS-CoV-2 антитела

В деня на изследването 25 април 2020г. в 27 общини с известен относително голям брой инфектирани с коронавирус според екстраполация 4,71% от населението притежават антитела (средна стойност от 95% доверителен интервал; вж. информацията за методиката). Това означава, че средно 1 884-ма души в тези общини са прекарали инфекцията. Дали това ще доведе до траен имунитет срещу коронавируса, не може да се каже възоснова настоящето познание на науката.

Страх от финансови проблеми; хората от рискови групи се боят най-много от заразяване

Пандемията и нейните последици за обществото и икономиката се отразяват на страховете на австрийското население. 10% от запитаните в рамките на проучването относно последиците, от които се опасяват, посочват, че се страхуват от финансови проблеми, следвани от притеснението да не се заразят (7%) или да загубят някого от семейството поради COVID-19 (6%). 5% се боят от зачестяване на конфликтите в семейството или връзката им.

В зависимост от ситуацията на запитаните, страховете им се различават ‒ що се отнася до семейства с деца в предучилищна възраст (родени през 2015г. или по-късно), най-разпространеният страх е от финансови проблеми (19%), а на второ място е опасението от възникването на конфликти (14%). Хората, които поради заболяване се числят към рисковата група, от своя страна най-често се страхуват да не се разболеят тежко от коронавирус, така че да се наложи да бъдат приети в болница (12%), което от всички останали групи участници в проучването се определя по-скоро малко вероятна възможност (2%).

Хората с тежки заболявания се чувстват значително по-зле психически

Малко по-малко от две трети (64%) от цялото население на Австрия над 16 години съобщават за по-скоро добро психическо състояние т.е. те най-често са в добро настроение, спокойни и отпочинали. При семействата с деца в предучилищна възраст процентът на чувстващите се добре психически е 58. Сред хората с тежки заболявания, които се числят към рисковата група, само около една трета (33%) определят психическото си състояние като добро.

Мерките за ограничаване на пандемията се смятат за уместни от по-голямата част от населението

Мнозинството от запитаните намира мерките, въведени за ограничаване на пандемията, за адекватни. 98% смятат карантината в кризисните области за уместна и 97% са на същото мнение относно спазването на дистанция, забраната за публични събития и носенето на маски. Като неуместна мярка 44% определят излизането навън само по изключение, това важи особено за хора с деца в предучилищна възраст (56%).

Информация за методиката, дефиниции:

В рамките на проучването преваленцията на COVID-19 са тествани 1432-ма души, живеещи в частни домакинства. Резултатите попадат в 95-процентов доверителен интервал, това означава, че при анализирани 95% броят на заразените със SARS-CoV-2 е максимално 10823-ма души съответно 0, 15 % от цялото население над 16-годишна възраст.

При експерименталното изследване за антитела срещу SARS-CoV-2 са тествани 269-ма души над 16 години в 27 рискови общини. Резултатите също попадат в 95-процентов доверителен интервал т.е. при анализирани 95% минималният брой на хората, развили антитела срещу SARS- CoV-2 е 543-ма души съответно 1,36%, а максималният ‒ 3189-ма души съответно 7, 97% от населението над 16-годишна възраст.