План за действие в спешен приемен кабинет при работа с пациенти със съмнение за или с потвърдена инфекция, причинена от коронавирус

Източник: Steyr Universitaetslehrkrankenhaus

Превод: д-р Илиян Илиев

При контакта с пациенти в инфекциозните и неинфекциозните помещения на спешния приемен
кабинет персоналът е задължен да носи лични предпазни средства (ЛПС) – защитна престилка, ръкавици,
защитни очила или шлем, хирургична шапка и …

Прочетете повече

Коронавирус и бременност

Коронавирус и бременност

Тези препоръки са изготвени от Медицинския експертен съвет към Министър председателя на Република България.

Статия на Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Royal College of Midwives and Royal College of Paediatrics and Child Health, в сътрудничество с

Прочетете повече

Ръководство на СЗО Клинично менажиране на тежка остра респираторна инфекция (SARI) при съмнения за заболяване COVID-19

Ръководство на СЗО Клинично менажиране на тежка остра респираторна инфекция (SARI) при съмнения за заболяване COVID-19

Прочетете повече