COVID-19 и имунитет след прекарана инфекция: малко доказателства, много въпроси

Източник: JAMA. 2020;323(22):2245-2246
Превод: Боряна Маринкова

Мнение
COVID-19: Отвъд утре

Robert D. Kirkcaldy, MD, MPH1Brian A. King, PhD, MPH1John T. Brooks, MD1
Автор за кореспонденция: Robert D. Kirkcaldy, MD, MPH, US Centers for …

Прочетете повече

Свързани с възрастта нива на различия при тежък остър назофарингеален синдром на коронавирус 2 (SARS-CoV-2) при пациенти с лека до умерена коронавирусна болест 2019 (COVID-19)

Източник: doi:10.1001/jamapediatrics.2020.3651
Превод: Боряна Маринкова

Изследователско писмо
30 юли 2020

Taylor Heald-Sargent, MD, PhD1William J. Muller, MD, PhD1,2Xiaotian Zheng, MD, PhD1,2; et alJason Rippe, JD1Ami B. Patel, MD, MPH1,2Larry K. Kociolek, MD, MSCI1,2

Децата са податливи на инфекция …

Прочетете повече

План за действие в спешен приемен кабинет при работа с пациенти със съмнение за или с потвърдена инфекция, причинена от коронавирус

Източник: Steyr Universitaetslehrkrankenhaus

Превод: д-р Илиян Илиев

При контакта с пациенти в инфекциозните и неинфекциозните помещения на спешния приемен
кабинет персоналът е задължен да носи лични предпазни средства (ЛПС) – защитна престилка, ръкавици,
защитни очила или шлем, хирургична шапка и …

Прочетете повече

Фармакологично управление на психотични разстройства при възрастни пациенти при лечение на инфекция COVID19 – взаимодействия и терапевтични препоръки

Източник: https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2020/03/Psicofarmacos-mayores-COVID19.pdf

31.03.2020
Превод: Весела Петрова

Въведение.

При хора в напреднала възраст, страдащи от невропсихиатрични заболявания, са чести явленията от психотичната сфера като делириуми, халюцинации, подозрителност, раздразнение или психомоторна възбуда. Преобладаваща е шизофренията с 1% от общото население. В по-голямата …

Прочетете повече

SARS-CoV-2 и вирусен сепсис: наблюдения и хипотези

Източник: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30920-X/fulltext?fbclid=IwAR15qRg8NpgsYk6KOA716wdLFYygOws41ChCaBKALoUmb9zm8tDYIYIqfC8

Превод: Мария Попова

Д-р Хуи Ли, проф. д-р Лианг Лиу, проф. д-р Динги Чанг, д-р Чиуянг Шу, проф. д-р Хуапин Дай, Нан Танг и колеги

От началото на епидемията от коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19), лекарите се опитват да

Прочетете повече

Перспективи на имунологични отговори при COVID-19

Източник: https://www.nature.com/articles/s41418-020-0530-3?fbclid=IwAR2gvtlDaYcpSu-UEDO6FVMvK_dMKLyFgSAHq2z0Z3vT_CbizKiisxnWE4M
© Превод: Цветелина Младенова

Editorial
Публикувано: 23-и март 2020
COVID-19 infection: the perspectives on immune responses
Yufang Shi, Ying Wang, Changshun Shao, Jianan Huang, Jianhe Gan, Xiaoping Huang, Enrico Bucci, Mauro Piacentini, Giuseppe Ippolito & Gerry Melino
Цитат: …

Прочетете повече

Ко-инфекция между SARS-CoV-2 и други респираторни патогени

Източник: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764787?guestaccesskey=e450392d-b7ab-431e-a274-e6dc2f693ab5&utm_source=fbpage&utm_medium=social_jama&utm_term=3279497852&utm_campaign=article_alert&linkid=86620975&fbclid=iwar2k9pkdenaq2tkh77t3cruhg8cmnixfs6umhfvv1et-g9oeendigbi0eow&alert=article

Превод: Симона Стаменова

Към 3 април 2020 острият респираторен дистрест синдром от коронавирус 2 (SARS-CoV-2) е причина за 972 303 случая на коронавирусна инфекция (COVID-19) и 50 322 смъртни случая по целия свят.  Според ранните доклади от Китай ко-инфекцията с …

Прочетете повече

Оценка на броя на инфекциите и въздействието на нефармацевтичните интервенции върху COVID-19 в 11 европейски държави

Източник: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-13-europe-npi-impact/

Превод: Боряна Маринкова

Seth Flaxman*, Swapnil Mishra*, Axel
Gandy*,  H Juliette T Unwin,
Helen Coupland,  Thomas A Mellan,
Harrison

Zhu, Tresnia Berah, Jeffrey W Eaton, Pablo N P Guzman, Nora
Schmit, Lucia

Прочетете повече

Съображения за адаптиране на здравните и социалните мерки в контекста на COVID-19

Временно ръководство 16 април 2020 г.

Източник: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331773?fbclid=IwAR1b7KvEQ2fkFRVfOrvVKX6sUivBx2gA_QWWmNtHAWDY5gRpcl3-WgQPFVQ

Превод: Боряна Маринкова

По целия свят държавите са въвели редица мерки за контрол и подготовка за реагиране на COVID-19. Общата цел на глобалната стратегия на СЗО спрямо COVID-19 1 е всички страни …

Прочетете повече

Отделяне на респираторен вирус при издишване и ефикасност на маски за лице

Източник: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2

Превод: Елица П. Иванова

Nancy H. L. Leung©1, Daniel K. W. Chu1, Eunice Y. C. Shiu1, Kwok-Hung Chan2, James J. McDevitt , Benien J. P. Hau1,4, Hui-Ling Yen©1, Yuguo Li , Dennis K. M. Ip , J. S. …

Прочетете повече