Въпроси и отговори за коронавирусите (COVID-19) на интернет сайта на СЗО

Последно обновяване: 8 април 2020

Източник: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses Превод: Милена Попова

СЗО постоянно наблюдава епидемията и предприема ответни мерки. Тези въпроси и отговори ще се актуализират, когато стане известно повече за болестта COVID-19, за нейното разпространение и това как засяга хората …

Прочетете повече

Конвалесцентни серуми като опция за справяне с COVID-19

Източник: https://www.jci.org/articles/view/138003?fbclid=IwAR2WDv7Aq-UZsIoQbIDIam5ry346KQUAzctnyxjzPcLT4nUyXD9IWtkbxG4

Превод: Мария Попова

Ревизия: д-р Цветелина Великова

1Артуро Касадевал, 2Лииз-Ан Пирофски

1 Отделение по молекулярна микробиология и имунология, Училище по обществено здраве Джон Хопкинс, Балтимор, Мериленд, САЩ

. 2 Отделение по инфекциозни болести, Отдел медицина, Колеж

Прочетете повече

Размах на съпътстващите имунни реакции преди възстановяване на пациент: клиничен случай на пациент с леко протичащ COVID-19

Източник: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0819-2?fbclid=IwAR0JvkElH2XEODUcRxk6ozObXON1Zi29CFQb81oJNLS8s7FYB5RnGcK0d28

Превод: Цветелина Великова

Irani Thevarajan, Thi H. O. Nguyen, Marios Koutsakos, Julian Druce, Leon Caly, Carolien E. van de Sandt, Xiaoxiao Jia, Suellen Nicholson, Mike Catton, Benjamin Cowie, Steven Y. C. Tong, Sharon R. Lewin & Katherine Kedzierska …

Прочетете повече

Какво предстои: Терапии за COVID-19 в процес на проучване

Diana Ernst, RPh

Актуализирана версия към 10 април 2020

Въпреки че в момента не се предлага специфично лечение за коронавирусна болест 2019 (COVID-19), в световен мащаб се проучват редица терапии.*   

Антивирусни лекарства

Амплиген (Ampligen)AIM ImmunoTech разработва …

Прочетете повече

Добри новини за COVID-19

Добри новини по повод COVID-19

От Robert Wiblin 

· Публикувана на 3 април 2020

Много от нас се чувстват потиснати от ситуацията с COVID-19 и това без съмнение е ужасна трагедия. Но милиони хора се включиха със своята експертиза и

Прочетете повече

Молекулярна имунопатогенеза и диагноза на COVID-19

Източник: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095177920302045?fbclid=IwAR1zxpN8nosZaB_hNjZcQFXcUh1oKhKAFJCkXQuyDESkyJJajyztuhhr0qI

Превод:

Journal of Pharmaceutical Analysis

Xiaowei Li, Manman Geng, Yizhao Peng, Liesu Meng, Shemin Lu
A – Department of Biochemistry and Molecular Biology, School of Basic Medical Sciences, Xi’an Jiaotong University Health Science Center, Xi’an, Shaanxi, 710061, China…

Прочетете повече

Временно ръководство на ISTH (International Society of Thrombosis and haemostasis) за установяване и поведение при коагулопатия в хода на COVID-19

Източник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.14810

Превод:  София Антонова

Journal of Thrombosis and Haemostasis, Wiley online library, публикувана на 25.03.2020

Jecko Thachil 1, Ning Tang 2, Satoshi Gando 3, Anna Falanga 4, Marco Cattaneo 5, Marcel Levi 6, Cary Clark 7, Toshiaki Iba 8 …

Прочетете повече

Хранителна терапия при пациенти с COVID-19

Източник: https://www.nutritioncare.org/uploadedFiles/Documents/Guidelines_and_Clinical_Resources/Nutrition%20Therapy%20COVID-19_SCCM-ASPEN.pdf?fbclid=IwAR0vMuvZoQoNdgTdWNPdRNnt9DKiAvzidvRPCuQqhb373KoUGsRkpy3vKxk

Превод: Деница Косева

Автори:

Robert Martindale, PhD, MD –Professor of Surgery, Department of Surgery, Oregon Health and Science University, Portland Oregon

Jayshil J. Patel MD– Associate Professor of Medicine, Division of Pulmonary & Critical Care Medicine, Medical College

Прочетете повече

Навлизането в клетката на SARS-CoV-2 зависи от ACE2 и TMPRSS2, и може да се блокира от клинично доказан протеазен инхибитор

Източник:

Преводач: Елица П. Иванова

Графичен абстракт

Най-важното

  • SARS-CoV-2 използва SARS-CoV рецептора ACE2 за навлизане в клетката гостоприемник
  • Шиповидният протеин на SARS-CoV-2 се праймира от TMPRSS2
  • Антитела срещу SARS-CoV шиповидния протеин може да предложи някаква защита срещу SARS-CoV-2

Накратко
Наскоро …

Прочетете повече

Инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система в лечението на пациенти с Covid-19

Източник: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr2005760?query=pfw&jwd=000012054788&jspc=#.XoJ-wZ5-D_g.facebook

Превод: Кристина Велкова

Списък на авторите

  • Muthiah Vaduganathan, M.D., M.P.H.,
  • Orly Vardeny, Pharm.D.,
  • Thomas Michel, M.D., Ph.D.,
  • John J.V. McMurray, M.D.,
  • Marc A. Pfeffer, M.D., Ph.D.,
  • and Scott D. Solomon, M.D.

Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) е елегантна каскада от …

Прочетете повече