Рандомизирани клинични проучвания за COVID-19

Управление на очакванията

Howard Bauchner, MD1Phil B. Fontanarosa, MD, MBA2

JAMA. Публикуван на 4 май 2020.

Източник: doi:10.1001/jama.2020.8115
Превод: Боряна Маринкова

Редакционен текст

Въпреки милионите установени случаи и стотици хиляди починали при тази пагубна пандемия от коронавирус 2019 (COVID-19), не …

Прочетете повече

Взаимовръзка между лечение с хидроксихлорохин или азитромицин със болнична смъртност при пациенти с COVID-19 в щата Ню Йорк

Източник: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766117?fbclid=IwAR0jD8hAEMCxXCJC702SopjjZh6DNbodWGpf6M3uiYDh7NfE3pLiLGiI0R0

Превод: Боряна Маринкова

Eli S. Rosenberg, PhD1Elizabeth M. Dufort, MD2Tomoko Udo, PhD1; et alLarissa A. Wilberschied, MS2Jessica Kumar, DO2James Tesoriero, PhD2; …

Прочетете повече

COVID-19 и възникващите вирусни инфекции: Случаят при интерферон ламбда

Източник: https://rupress.org/jem/article/217/5/e20200653/151664/COVID-19-and-emerging-viral-infections-The-case?fbclid=IwAR0CHAknqJzBQDqrxpKtzIrM9d75w0ifIbdBJ4iSs7vUIIgBUruSZ1lt4FM

Превод: Мария Попова

Ludmila Prokunina-Olsson1*, No´emie Alphonse2,3*, Ruth E. Dickenson2*, Joan E. Durbin4,5*, Jeffrey S. Glenn6*, Rune Hartmann7*, Sergei V. Kotenko5,8,9*, Helen M. Lazear10*, Thomas R. O’Brien11*, Charlotte Odendall2*, Olusegun O. Onabajo1*, Helen Piontkivska12*, Deanna M. Santer13*, Nancy …

Прочетете повече

Конвалесцентни серуми като опция за справяне с COVID-19

Източник: https://www.jci.org/articles/view/138003?fbclid=IwAR2WDv7Aq-UZsIoQbIDIam5ry346KQUAzctnyxjzPcLT4nUyXD9IWtkbxG4

Превод: Мария Попова

Ревизия: д-р Цветелина Великова

1Артуро Касадевал, 2Лииз-Ан Пирофски

1 Отделение по молекулярна микробиология и имунология, Училище по обществено здраве Джон Хопкинс, Балтимор, Мериленд, САЩ

. 2 Отделение по инфекциозни болести, Отдел медицина, Колеж

Прочетете повече

Какво предстои: Терапии за COVID-19 в процес на проучване

Diana Ernst, RPh

Актуализирана версия към 10 април 2020

Въпреки че в момента не се предлага специфично лечение за коронавирусна болест 2019 (COVID-19), в световен мащаб се проучват редица терапии.*   

Антивирусни лекарства

Амплиген (Ampligen)AIM ImmunoTech разработва …

Прочетете повече

Инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система в лечението на пациенти с Covid-19

Източник: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr2005760?query=pfw&jwd=000012054788&jspc=#.XoJ-wZ5-D_g.facebook

Превод: Кристина Велкова

Списък на авторите

  • Muthiah Vaduganathan, M.D., M.P.H.,
  • Orly Vardeny, Pharm.D.,
  • Thomas Michel, M.D., Ph.D.,
  • John J.V. McMurray, M.D.,
  • Marc A. Pfeffer, M.D., Ph.D.,
  • and Scott D. Solomon, M.D.

Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) е елегантна каскада от …

Прочетете повече

Инхалаторният кортикостероиден циклезонид блокира репликацията на коронавирусната РНК чрез насочване към вирусния NSP15

Източник: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016

Превод: Боряна Маринкова

Това е предпечат и не е преминал редакторска проверка

Shutoku Matsuyama, Miyuki Kawase, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Makoto Ujike, Wataru Kamitani, Masayuki Shimojima, Shuetsu Fukushi

Резюме
Стероидните съединения, които се очаква да имат двойни функции за блокиране на възпалението на гостоприемника и репликацията на MERS-CoV, бяха обект на химически анализ. …

Прочетете повече

Доказателства, че суплементацията с витамин D би могла да понижи риска за инфектиране и смърт от грип и COVID-19

Източник: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/988/htm?fbclid=IwAR24R1QnxAkF7tsfnweebP6KgNNkwEwbv1Gup78QRpGEIsL5sQGawG_KTKo

Превод: Анелия Петрунова

Обзор

William B. Grant 1,*, Henry Lahore 2, Sharon L. McDonnell 3, Carole A. Baggerly 3 , Christine B. French 3 , Jennifer L. Aliano 3 и Harjit P. Bhattoa

Прочетете повече

Риск от вентрикуларна аритмия поради лечение с хидроксихлорохин-азитромицин при COVID-19

Източник: https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/27/14/00/ventricular-arrhythmia-risk-due-to-hydroxychloroquine-azithromycin-treatment-for-covid-19

Превод: Боряна Маринкова

29 март 2020
Cardiology Magazine
Автори Timothy F. Simpson, MD, PharmDRichard J. Kovacs, MD, FACC; и Eric C. Stecker, MD, MPH, FACC.

Акценти

• Съображенията за безопасност при стационарно и амбулаторно …

Прочетете повече

Експертно становище и практически ръководство за лечебно хранене при болни със SARS-COV-2 инфекция

Европейска асоциация за лечебно хранене и метаболизъм (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN)

Източник: https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-0/pdf

Превод: Симона Стаменова

Абстракт

Пандемията от КОВИД-19 поставя безпрецедентни предизвикателства и заплахи за пациентите и световните здравни системи. Острите респираторни заболявания, които …

Прочетете повече