Какво предстои: Терапии за COVID-19 в процес на проучване

Diana Ernst, RPh

Актуализирана версия към 10 април 2020

Въпреки че в момента не се предлага специфично лечение за коронавирусна болест 2019 (COVID-19), в световен мащаб се проучват редица терапии.*   

Антивирусни лекарства

Амплиген (Ampligen)AIM ImmunoTech разработва широкоспектърния антивирусен продукт за COVID-19 в Япония. Значителен ефект по отношение на преживяемостта е наблюдаван при проучване върху мишки, заразени с първия коронавирус на тежък остър респираторен синдром (SARS). 

Хлорохин (Chloroquine): Последните проучвания показват, че хлорохинът може потенциално да намали продължителността на симптомите и репродуцирането на вируса при пациенти със COVID-19. Положителни резултати бяха обявени от Френско проучване с малък брой пациенти, терапията е асоцииране с вирусологично лечение, особено когато се комбинира с азитромицин. Проучване на NIH  в момента извършва оценка на безопасността и ефективността на хидроксихлорохина.

Данопревир (Danoprevir): Антивирусно средство с пряко действие, което се изследва в комбинация с ритонавир на Ascletis Pharma за лечение на COVID-19. Danoprevir е одобрена терапия в Китай за лечение на хроничен хепатит C.

EIDD-2801: Рибонуклеозиден аналог, който инхибира репликацията на множество РНК вируси, включително SARS-CoV-2. FDA одобри проучване на ново лекарство (IND), което ще позволи  на Ridgeback Biotherapeutics да започне клинично тестване при хора. 

ENU200: Перорално антивирусно съединение, одобрено за лечение на други инфекции.In-silico моделиране, проведено от Ennaid разкри, че ENU200 създава специфична антивирусна активност срещу 2 SARS-CoV-2 протеини, S гликопротеин и Mpro. Компанията вярва, че може бързо да изведе ENU200 на пазара, тъй като лекува пациенти с COVID-19 във фаза 3 в домашни условия, самодозиращо клинично изпитване на асимптоматични пациенти с лека до умерена степен на протичане на коронавирусната инфекция.

Есулфавирин (Elsulfavirine): Ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NNRTI), проучван от Viriom във фаза 2 в Русия и Източна Европа при възрастни с умерена изява на COVID-19. 

Фавипиравир (Favipiravir): Антивирусен агент, разрешен в Япония за лечение на грип. Fujifilm обяви началото на изпитване за фаза 2 в САЩ. В проучването ще участват приблизително 50 пациенти с COVID-19, в сътрудничество с Многопрофилната болница в Масачузетс и Медицинския университет в Масачузетс. 

Галидесивир (Galidesivir): Аналог на аденозин нуклеозид, който блокира вирусната РНК полимераза. BioCryst Pharmaceuticals започна провеждането на рандомизирано, двойно сляпо, плацебо-контролирано проучване за оценка на безопасността, клиничното въздействие и антивирусните ефекти на галидезивир при пациенти с COVID-19.

Лопинавир/ритонавир (Lopinavir/ritonavir)AbbVie си сътрудничи с избрани здравни органи и институции за определяне на антивирусната активност на лекарството за ХИВ и срещу COVID-19. Последните резултати от проучванията, публикувани в New England Journal of Medicine показа, че комбинираната терапия не е свързана с клинично подобрение при пациенти с потвърден COVID-19. 

Ремдесивир (Remdesivir): Широкоспектърният антивирусен агент, разработен от Gilead, е проучван в двойно сляпо плацебо-контролирано проучване, спонсорирано от Националния институт по алергични и инфекциозни заболявания към Националните здравни институти (NIH). В допълнение компанията започва две проучвания на фаза 3, за да оцени безопасността и ефикасността на ремдесивир при възрастни, диагностицирани с COVID-19, след бърз преглед и приемане от страна на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) на протокол за ново лекарство обект на проучване като нов антивирусен продукт.

OT-101: TGF-β антисенс кандидат за лекарство, който демонстрира мощна антивирусна активност срещу COVID-19. Mateon Therapeutics очаква да получи IND разрешение в резултат на одобрение за предпроучвателна фаза от FDA, за да отрази новото индикация на онкологичния OT-101. Според компанията, механизмът на действие на OT-101 срещу COVID-19 включва инхибиране на клетъчното свързване, инхибиране на вирусна репликация и потискане на вирусно индуцирана пневмония.

Оксипуринол (Oxypurinol)XORTX Therapeutics изследва използването на нов състав на оксипуринол като ново лечение за остро увреждане на бъбреците и белите дробове, придружаваща инфекция COVID-19.

Имунотерапии и други терапии обект на клинично проучване

ACE-MABSorrento Therapeutics разработва би-специфичен фюжън протеин, който се свързва с шиповия протеин на коронавирусите, който се очаква да блокира SARS-CoV-2 от свързване и заразяване на респираторни епителни клетки или клетки, експресиращи ACE2. 

Авиптадил (Aviptadil (RLF-100): Relief Therapeutics изследва вазоактивния чревен полипептид за лечение на остър респираторен дистрес синдром при пациенти с инфекция COVID-19. Сега лекарството е влязло в клинични проучвания на FDA в Университетската болница Томас Джеферсън. Многоцентровото проучване ще включва пациенти, които са на апаратна вентилация, за да установят дали авиптадил може да намали смъртността при това състояние.

Брилацидин (Brilacidin): Дефензин-миметик, който имитира вродената имунна система на човека и води до нарушаване на мембраната на патогените, което води до клетъчна смърт. Той се разработва от Innovation Pharmaceuticals и вече е тестван върху хора във фаза 2 проучвания за други показания.

Центахин (Centhaquine): Проучван реанимационен агент, който се очаква да осигури хемодинамична стабилност, да подобри тъканната оксигенация, да намали белодробния оток, да намали острия респираторен дистрес синдрома, да намали ефекта от мултиорганната дисфункция и да намали смъртността при пациенти със COVID-19. Pharmazz се обръща към различни регулаторни агенции относно използването на centhaquine като допълнение към лечението на критично болни пациенти с COVID-19; лекарството вече е оценено във фаза 3 проучване за хиповолемичен шок.

Конвалесцентна плазма (Convalescent plasma)Grifols в сътрудничество с US Biomedical Advanced Research Development Authority (BARDA), FDA и други федерални агенции за обществено здраве ще събират плазма от възстановяващи се пациенти на COVID-19, ще обработят плазмата в хиперимунен глобулин и ще подкрепят необходимите предклинични и клинични проучвания, за да се определи дали анти-SARS-CoV-2 хиперимунната глобулинова терапия може успешно да се използва за лечение на COVID-19.

ГамаКор (gammaCore)electroCore е подал заявление за разрешение за спешно разрешение до FDA, за да улесни проучването и клиничната употреба на gammaCore SapphireTM неинвазивна терапия за стимулация на вагус нерв  за респираторни симптоми, свързани с COVID-19. Понастоящем тази терапия, която се прилага на шията, е разрешена за лечение на мигрена и клъстерно главоболие.

CD24Fc: Първокласно биологично средство, което укрепва вродената имунна контролна точка срещу прекомерно възпаление, причинено от тъканни наранявания. OncoImmune, Inc. получи одобрение от FDA за клинично проучване фаза 3, оценяващо безопасността и ефикасността на CD24Fc за лечение на хоспитализирани пациенти с COVID-19. Кохорта от 230 пациенти с тежки клинични симптоми ще бъдат рандомизирани и ще им бъде приложена еднократна доза CD24Fc или плацебо и ще бъде проследявана за период от 14 дни.

CM4620-IE: Мощен и селективен инхибитор на малки молекули, активиращи освобождаването на калций в калциевите канали (CRAC), . Според CalciMedica изследваното средство може да предотврати увреждане на белодробния ендотел и да намали цитокиновата буря при COVID-19. Извършва се проучване във фаза 2 и се очаква да се включат 60 пациенти с тежка COVID-19 пневмония.

Гимсилумаб (Gimsilumab): Изцяло човешко моноклонално антитяло, насочено към гранулоцитно-макрофаговия колонизиращ фактор (GM-CSF), разработен от Roivant Sciences за лечение на остър респираторен дистрес синдром, свързан със COVID-19. Gimsilumab демонстрира благоприятен профил на безопасност и поносимост въз основа на данните, събрани до момента.

HB-adMSC: FDA одобри фаза 2 проучване, оценяваща ефикасността и безопасността на автоложните мезенхимни стволови клетки на Hope Biosciences (HB-adMSCs) за осигуряване на имунна подкрепа срещу COVID-19. Очаква се проучването да включи 75 пациенти, които са на възраст над 50 години, имат съществуващи здравословни проблеми или са изложени на риск от висока експозиция.

Ивенпродил (Ifenprodil): Антагонист на N-метил-D-аспартат (NDMA) рецептор глутамат рецептор, разработен от Algernon Pharmaceuticals. Компанията се подготвя за американски проучвания въз основа на резултати от тестване върху животни, което показа, че изследваната терапия значително намалява острото увреждане на белите дробове и подобрява преживяемостта при заразени с H5N1 мишки.

Инхалаторен азотен оксид (Inhaled nitric oxide): FDA финансира разширяване на показанията на INOpulse® system (Bellerophon Therapeutics) и на Genosyl DS tankless system (VERO Biotech) за лечение на COVID-19. В клинично проучване на пациенти, заразени със SARS-CoV, азотният оксид демонстрира подобрения в артериалната оксигенация.

Ивермектин (Ivermectin): FDA-одобрен антипаразитен агент, който е показал антивирусна активност срещу SARS-CoV-2 in vitro. MedinCell стартира проучване за дългодействаща инжекционна форма на ивермектин за COVID-19.

LB1148: Широкоспектърен серинов протеазен инхибитор, предназначен да неутрализира активността на храносмилателните протеази и да запази целостта на гастроинтестиналния тракт при чревен дистрес (напр. шок, инфекции, операция). Leading BioSciences вярват, че механизмът му на действие може да ограничи вирусното натоварване при пациенти със COVID-19, тъй като вирусът на SARS-CoV-2 използва рецептора ACE2, който е силно експресиран в белия дроб и гастроинтестиналния тракт, за да инфектира епителните клетки на тези органи.

LEAPS пептиди (LEAPS peptides):CEL-SCI разработва имунотерапия, използвайки патентована технология за Т-клетъчна модулация на пептиден епитоп, за да стимулира защитните клетъчно-медиирани Т-клетъчни отговори и да намали вирусното натоварване.

Маврилимумаб (Mavrilimumab)Kiniksa изследва изцяло човешко моноклонално антитяло, предназначено да антагонизира сигнализирането на гранулоцитен макрофагов колониен фактор (GM-CSF) чрез свързване към алфа субединицата на GM-CSF рецептора (GM-CSFRα). При проспективно интервенционно пилотно едноцентрово проучване с едно рамо, пациентите с тежко белодробно заболяване в резултат на COVID-19, остър респираторен дистрес синдром, треска и клинични и биологични маркери на системния статус на хипервъзпаление са лекувани с една интравенозна доза на mavrilimumab. Към днешна дата са лекувани 6 пациенти; пациентите показват ранно нормализиране на телесната температурата и подобряване на оксигенацията в рамките на 1-3 дни.

Терапия с множество антитела (Multi-antibody cocktail therapy)Regeneron разработва нова терапия, която потенциално би могла да се приложи като профилактика преди излагане на вируса на SARS-CoV-2 или като лечение на вече заразени. Може потенциално проучванията върху хора да започнат до началото на лятото.

Реместемсел-Ел (Remestemcel-L)Mesoblast Limited проучва кандидата за продукт от алогенни мезенхимни стволови клетки (MSC) като лечение за пациенти с остър респираторен дистрес синдром, причинен от COVID-19. Remestemcel-L, който се състои от разширени култури MSC, получени от костния мозък на несвързан донор, се прилага в серия интравенозни инфузии и се смята, че има имуномодулиращи свойства за противодействие на възпалителните процеси. 

Руксолитиниб (Ruxolitinib): Incyte започва проучване във фаза 3, оценяващо ефикасността и безопасността на руксолитиниб, инхибитор на Janus киназа, при пациенти с цитокинова буря, свързана с COVID-19. Компанията възнамерява да стартира програма за разширен достъп, за да позволи на пациентите, които отговарят на изискванията, да получават руксолитиниб, който се предлага под търговската марка Jakafi в САЩ, докато той е в проучване за COVID-19. 

Сарграмостим (Sargramostim): Произведен от дрожди рекомбинантeн хуманизиран фактор, стимулиращ гранулоцитно-макрофагова колония (rhuGM-CSF), оценяван в проучването SARPAC (sargramostim при пациенти с остра хипоксична дихателна недостатъчност поради COVID-19) в Университетска болница Гент за лечение на пациенти с респираторно заболяване, свързано с COVID19. Sargramostim се предлага под търговската марка Leukine (Partner Therapeutics) в САЩ.

Сарилумаб (Sarilumab)Regeneron и Sanofi оценяват антагониста на интерлевкин-6 (IL-6) рецептор при пациенти, хоспитализирани с тежка инфекция COVID-19. Първата част от проучването ще оцени влиянието на сарилумаб върху повишената телесна температура и нуждата на пациента от допълнителен кислород, докато втората част ще оцени подобряването на дългосрочните резултати (т.е. предотвратяване на смърт, намаляване на нуждата от апаратна вентилация, допълнителен кислород и / или хоспитализация).

Силтуксимаб (Siltuximab): В болница Папа Джовани 13ти, Бергамо, Италия се проучва използването на насоченото към интерлевкин (IL) -6 моноклонално антитяло за лечение на пациенти с COVID-19, които са развили сериозни респираторни усложнения (Siltuximab In Serious COVID -19; проучване на SISCO). Междинните данни от първите 21 пациенти показват, че 7 пациенти са с клинично подобрение с намалена нужда от кислородна поддръжка и 9 пациенти не са имали клинично значими промени; влошаване се наблюдава при 3 пациенти и 1 пациент е починал. В САЩ siltuximab (Sylvant; EUSA Pharma) понастоящем е одобрен за мултицентрична болест на Касълман при възрастни с ХИВ отрицателен и човешки херпесвирус-8 (HHV-8) отрицателен.

ST266: Безклетъчна биологична платформа, съдържаща стотици противовъзпалителни протеини. Според Noveome Biotherapeutics, неговият кандидат за водещ продукт има потенциал да лекува тежка възпалителна цитокинова буря, наблюдавана при пациенти с COVID-19. Клиничните проучвания върху хора се очакват до четвъртото тримесечие на 2020 г..

Тоцилизумаб (Tocilizumab)Genentech инициира рандомизирано, двойно сляпо, плацебо-контролирано изпитване фаза 3 в сътрудничество с Биомедицинския орган за напреднали изследвания и развитие (BARDA) за оценка на безопасността и ефикасността на IL-6 рецепторния антагонист плюс стандарта за грижа при хоспитализирани възрастни пациенти с тежка пневмония COVID-19.

TAK-888: Анти-SARS-CoV-2 поликлонален хиперимунен глобулин (H-IG), разработен от Takeda за лица с висок риск със COVID-19. Патоген-специфичните антитела от плазмата ще бъдат събрани от оздравели пациенти (или ваксинирани донори в бъдеще) и ще бъдат трасферирани на болни пациенти за подобряване на имунния отговор към инфекцията и увеличаване на шанса за възстановяване.

Традипитант (Tradipitant): Неврокинин-1 рецепторен антагонист, оценяван от Vanda Pharmaceuticals за лечение и профилактика на пневмония, свързана с COVID-19. Фаза 3 на проучване ODYSSEY ще включва 300 пациенти с тежка инфекция.

TD-0903: Белодробен селектиран инхибитор на Janus киназа в клиничното развитие за оценка на неговата ефективност при предотвратяване на цитокиновата буря, свързана с остро увреждане на белите дробове при пациенти, хоспитализирани поради COVID-19, с крайна цел да се предотврати прогресирането до остър респираторен дистрес синдром. Според Theravance Biopharma, скоро се очаква да започне проучване във фаза 1 във Великобритания.

TZLS-501: Проучваната терапия, разработена от Tiziana, показа бързо намаляване на циркулиращите нива на IL-6 в кръвта, ключов двигател на хроничното възпаление. Счита се, че прекомерното производство на IL-6 е свързано с тежко увреждане на белите дробове, наблюдавано при COVID-19 инфекции.

Вазегепант (Vazegepant): Интраназален, високоафинитетен калцитонин, свързан с гена антагонист на пептиден рецептор, който ще бъде оценен при лечението на белодробни усложнения на COVID-19. Biohaven Pharmaceuticals обяви, че FDA е одобрила проучване – фаза 2.

Ваксини

Altimmune Inc: Разработване на еднократна интраназална ваксина срещу COVID-19 с помощта на технология NasoVAX. Ваксината предстои да премине изпитване на животни.

Applied DNA Sciences: Сътрудничество с Takis Biotech за разработване на кандидат за ДНК ваксина, използвайки PCR-базирани ДНК („LinearDNA“) производствени системи; предклиничните тестове при животни се очаква да започнат през второто тримесечие на 2020 г..

Codagenix Inc: Съвместно разработване на жива атенюирана ваксина със Серумния институт на Индия с вирусна деоптимизация.

GlaxoSmithKline: В сътрудничество с Clover Biopharmaceuticals разработва протеин-базиран кандидат за ваксина срещу коронавирус (COVID-19 S-Trimer), използвайки технология на Clover (Timer-Tag ©) и комбинирайки я с пандемичната адювантна система на GSK.

Inovio Pharmaceuticals: Разработване на ДНК ваксина (INO-4800) за COVID-19; проучвания върху хора ще започнат в САЩ през април.

Johnson & Johnson: Партньорство с Биомедицинския орган за разширени изследвания и развитие (BARDA) за разработване на ваксина с помощта на технологиите AdVac® и PER.C6® на Janssen, които дават възможност за бързо увеличаване на производството на оптимален кандидат за ваксина.

Moderna Inc: Флаконите с mРНК ваксината на компанията (mRNA-1273) са изпратени до Националния институт по алергични и инфекциозни заболявания, за да бъдат използвани в проучване фаза 1 в САЩ. Компанията активно се подготвя за потенциално проучване във фаза 2 въз основа на резултатите от проучването на NIH.

Novavax: Понастоящем се оценяват множество кандидати за рекомбинантни ваксини с наночастици в животински модели; стартирането на проучване във фаза 1 се очаква в края на пролетта на 2020 г. Кандидатите за ваксина за COVID-19 вероятно ще включват адювант на базата на сапонин Matrix-M ™ за подобряване на имунния отговор.

Pfizer и BioNTech: Съвместна разработка на потенциален първокласен кандидат за ваксина на базата на mRNA на COVID-19 (BNT162), който се очаква да започне клинично тестване до края на април 2020. 

Sanofi: Сътрудничество с BARDA за разработване на ваксина, използвайки рекомбинантната ДНК платформа на Sanofi. ДНК последователността, кодираща антигена, ще бъде комбинирана в ДНК на експресионната платформа на бакуловирус и ще бъде използвана за производството на големи количества коронавирусен антиген, който ще бъде формулиран за стимулиране на имунната система за защита от вируса.

Sorrento Therapeutics: Развиваща STI-6991, I-CellTM COVID-19 целуларна ваксина, направена от човешка еритролекемия с дефицитна репликация на К562 клетки, експресираща свързан с мембрана S1 протеин на вируса SARS-CoV-2. Очаква се ваксината I-Cell да предизвиква и Т и В клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2.

* Списъкът не  е изчерпателен. Актуализациите ще бъдат направени когато има повече и нова информация по темата.

Превод: Боряна Маринкова

Източник: https://www.empr.com/home/news/drugs-in-the-pipeline/pipeline-investigational-therapies-for-covid-19/?fbclid=IwAR0Ve-G9lOnOmBLRBn7t2doiaoWHtOtZk3Cn7HZrgUH-iS6KAfiHgovihYI