Да останем активни по време на COVID-19: препоръки на СЗО

Източник: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/be-active-during-covid-19

Преводач: Габриела Йорданова

Какво означава физическа активност?

Физическата активност включва всички форми на активен отдих, практикуване на различни спортове, колоездене и разходки, както и дейности около дома и в градината. Не е задължително да се занимавате …

Прочетете повече

COVID-19 и детският гастроентеролог

Kоментар по покана

Източник: https://journals.lww.com/jpgn/Citation/publishahead/COVID_19_and_the_Pediatric_Gastroenterologist.96117.aspx

Превод: Зорница Савчева

Murray, Karen F.; Gold, Benjamin D.; Shamir, Raanan; Agostoni, Carlo; Pierre-Alvarez, Reinaldo; Kolacek, Sanja; Hsu, Evelyn K.; Chen, Jie Публикувано онлайн на 31 март 2020 г. в Journal of Pediatric Gastroenterology and

Прочетете повече

Първи случай на COVID-19 при пациент с мултиплен миелом, успешно излекуван с тоцилизумаб(tocilizumab)

Източник: https://ashpublications.org/bloodadvances/article/4/7/1307/454259/First-case-of-COVID-19-in-a-patient-with-multiple?fbclid=IwAR00S1Z6P914I-FUM–bbaqRYeVH0VsfIF22nsmzNaEIyBi54H3uErRJqzg

Превод: Мария Попова

Сюхан Чан,1,2,* Кайди Сонг,1,2,* Фей Тонг,2,3 , Минминг Фей,2,3 Хуей Го,4 , ,Джаохуи Лу,2,5 ,Чинхан Уан,2,3 и ЧанЧен Зен1,2
1 ,Отделение по хематология, Първа университетска …

Прочетете повече

Синдромът на Гилен-Баре, асоцииран с инфекцията със SARS-CoV-2: каузалност или съвпадение?

Източник: https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(20)30109-5/fulltext?fbclid=IwAR0IQNgxgcB37iUlzkSL0AekKS3hT92hT1kvgsLftf51P_AlSNmwcT7NFo8

Превод: Мария Попова

Уа Чао†, Дингдинг Шен†, Хайян Чоу†, Чон Лу, *Шен Chenmztcs@163.com

Отделение по неврология, Централна болница на Чинчоу, Чинчоу, Китай (HuZ); Отделение по неврология, Шанхай,  Болница Райчин, Шанхайски медицински университет Чао Тонг, Шанхай 200025, Китай (DS, …

Прочетете повече

Белодробна и сърдечна патология при Covid-19: Първа аутопсионна серия в Ню Орлиънс

Предпечат, източник: https://doi.org/10.1101/2020.04.06.20050575 *

Превод: Боряна Маринкова

*Притежателят на авторските права за този предпечат (който не е преминал редакция) е авторът / финансиращият субект, предоставил на medRxiv лиценз за показване на предпечата. Всички права запазени. Без разрешение не се допуска …

Прочетете повече

Ръководство за лечение на COVID-19

Многопрофилна болница Масачузетс (MGH)

Източник: https://www.massgeneral.org/assets/MGH/pdf/news/coronavirus/mass-general-COVID-19-treatment-guidance.pdf

Превод: Боряна Маринкова

Този документ е изготвен (през март / април 2020 г.) от и за медицински специалисти на MGH и се предоставя публично само за информационни цели в контекста на COVID-19 и във

Прочетете повече

Ръководство за оптималното и рационално снабдяване с лекарства, за да се избегне недостиг по време на разпространението на COVID-19

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Брюксел, 8.4.2020 C(2020) 2272 финален документ

Източник: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-guidelines-optimal-rational-supply-medicines-avoid.pdf

Превод: Боряна Маринкова

1. Цели и обхват

Това ръководство има за цел да защити общественото здраве и да запази целостта на единния пазар, като в същото време гарантират, …

Прочетете повече

Измерения на реакцията срещу COVID-19 в областта на човешките права

Източник: https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response?fbclid=IwAR0QRH_0VP7AF3mF13HML2Vq7IqHiThgKy9yODk-Rk6dVVxHQQpeBnZ6EI8

Превод: Василена Доткова

На 11 март 2020 Световната здравна организация (СЗО) обяви, че разпространението на вирусното заболяване COVID-19, идентифицирано за пръв път през декември 2019 в китайския град Ухан, е достигнало до мащаб на глобална пандемия. Позовавайки се …

Прочетете повече

Инхалаторният кортикостероиден циклезонид блокира репликацията на коронавирусната РНК чрез насочване към вирусния NSP15

Източник: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016

Превод: Боряна Маринкова

Това е предпечат и не е преминал редакторска проверка

Shutoku Matsuyama, Miyuki Kawase, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Makoto Ujike, Wataru Kamitani, Masayuki Shimojima, Shuetsu Fukushi

Резюме
Стероидните съединения, които се очаква да имат двойни функции за блокиране на възпалението на гостоприемника и репликацията на MERS-CoV, бяха обект на химически анализ. …

Прочетете повече

Психологическите потребности на работещите в здравеопазването в условията на коронавирусна пандемия

Източник: https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/News/News%20-%20Files/Psychological%20needs%20of%20healthcare%20staff.pdf?fbclid=IwAR3Qt_zsibeBZ-dLhIULdp2ZGjrnrQvQX1KZ7U3CG8UpH010TceQt-TqIPw

Превод от английски: Надежда Радулова

Група към Британското общество по психология (BPS), изследваща благосъстоянието на здравните работници в условия на КОВИД-19

Това е наръчник за ръководители и мениджъри на институции и звена в системата на здравеопазването, които трябва

Прочетете повече