Въпроси и отговори за коронавирусите (COVID-19) на интернет сайта на СЗО

Последно обновяване: 8 април 2020

Източник: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses Превод: Милена Попова

СЗО постоянно наблюдава епидемията и предприема ответни мерки. Тези въпроси и отговори ще се актуализират, когато стане известно повече за болестта COVID-19, за нейното разпространение и това как засяга хората по цял свят. За повече информация проверявайте редовно страниците на СЗО за коронавируса.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Какво е коронавирус?

Коронавирусите са широко семейство вируси, които могат да причинят болест при животните или хората. Известни са няколко коронавируси, които могат да причинят у хората респираторни инфекции, вариращи от обикновена настинка до по-тежки заболявания, като Близкоизточен респираторен синдром (MERS) и Тежък остър респираторен синдром (SARS). Коронавирусът, открит най-скоро, причинява COVID-19.

Какво е COVID-19?

COVID-19 е заразната болест, причинявана от най-скоро открития коронавирус. Този нов вирус и болестта не бяха известни преди избухването на епидемията в Ухан, Китай, през декември 2019 г.

Какви са симптомите на COVID-19

Най-разпространените симптоми на COVID-19 са висока температура, умора и суха кашлица. Някои пациенти могат да имат болки, запушване на носа, хрема, болки в гърлото или диария. Тези симптоми обикновено са леки и се появявят постепенно. Някои хора се заразяват, но не развиват никакви симптоми и не се чувстват зле. Повечето хора (около 80%) се възстановяват от болестта, без да имат нужда от специално лечение. Около 1 от всеки 6 души с COVID-19 се разболява тежко и има трудности с дишането. При възрастните хора и хората с хронични медицински проблеми, като високо кръвно налягане, сърдечни заболявания или диабет, вероятността от тежко протичане е по-голяма. Хората с висока температура, кашлица и затруднено дишане трябва да потърсят лекарска помощ.

Как се разпространява COVID-19?

Хората могат да хванат COVID-19 от други, които са се заразили с вируса. Заболяването може да се разпространи от човек на човек посредством малки капки от носа или устата, които се разпръскват, когато човек с COVID-19 кашля или издишва. Тези капчици попадат върху околните предмети и повърхности. После други хора се заразяват с COVID-19, като докосват тези предмети или повърхности, след което докосват очите, носа или устата си. Болестта може да се хване и ако директно се вдишат капчици, отделени при при кашляне или издишване от човек с COVID-19. Ето защо е важно да стоите на повече от 1 метър от всеки, който е болен.
СЗО преглежда текущите научни изследвания за начините на разпространение на COVID-19 и ще продължи да споделя актуализирани данни.

Може ли вирусът, който причинява COVID-19, да се пренася по въздуха?

Към днешна дата изследванията сочат, че вирусът, който причинява COVID-19, се предава главно чрез контакт с дихателни капчици, а не чрез въздуха. Вижте предишния отговор на тема: „Как се разпространява COVID-19?“

Може ли да се хванем COVID-19 от човек, който няма симптоми?

Основният начин, по който се разпространява болестта, е чрез дихателни капки, изхвърлени във въздуха при кашляне. Рискът от заразяване с COVID-19 от човек, който няма симптоми, е много малък. Мнозина заболели от COVID-19 обаче изпитват само леки симптоми. Това е особено в сила в ранните стадии на заболяването. Следователно е възможно да хванете COVID-19 от човек, който има например само лека кашлица и не се чувства зле. 

Може ли да се хване COVID-19 от изпражненията на болен човек?

Рискът от хващане на COVID-19 от изпражненията на заразен човек изглежда нисък. Макар първоначалните изследвания да сочат, че в някои случаи вирусът може да е наличен в изпражненията, разпространението по този път не е основна характеристика на епидемията. 
СЗО преглежда текущите научни изследвания за начините на разпространение на COVID-19 и ще продължи да споделя актуализирани данни.Тъй като обаче подобен риск съществува, това е още една причина редовно да миете ръцете си, след като използвате тоалетната и преди хранене.

Какво мога да направя, за да предпазя себе си и да предотвратя разпространението на болестта?

Предпазни мерки за всички

Осведомявайте се за най-новата информация за епидемията от COVID-19 на интернет сайта на СЗО и чрез националните и местните здравни власти. В много държави по света има случаи на COVID-19, а в някои – епидемии. Властите в Китай и някои други страни успяха да забавят или да спрат епидемите. Ситуацията обаче е непредсказуема, затова редовно проверявайте какви са актуалните новини.

Можете да намалите риска да се заразите или да разпространите COVID-19, като вземете някои прости предпазни мерки:

 • Редовно и щателно почиствайте ръцете си, като ги разтривате с дезинфектант за ръце на алкохолна основа или ги измивате със сапун и вода.
  Защо? Измиването на ръцете със сапун и вода или използването на дезинфектант с алкохол убива вирусите, които може да попаднали по ръцете ви.
 • Поддържайте най-малко 1 метър разстояние между себе си и всеки, който кашля или киха.
  Защо? Когато човек кашля или киха, от носа или устата му се разпръскват малки капки течност, които могат да съдържат вирус. Ако сте твърде близо до него, може да вдишате капчиците, а ако човекът, който кашля, е болен, те могат да съдържат вируса, причиняващ COVID-19.
 • Избягвайте да докосвате очите, носа и устата си.
  Защо? Ръцете докосват много повърхности и по тях могат да попаднат вируси. А щом се замърсят, те на свой ред могат да пренесат вируса в очите, носа или устата, откъдето той може да навлезе в тялото ви и да ви разболее.
 • Погрижете се вие и хората около вас да спазват добра респираторна хигиена. Това означава, когато кашляте или кихате, да покривате устата и носа със свит лакът или кърпичка. След това изхвърлете използваната кърпичка незабавно.
  Защо? Капките разпространяват вируси. Като поддържате добра респираторна хигиена, вие предпазвате околните от вируси, причиняващи настинка, грип и COVID-19.
 • Ако не се чувствате добре, останете вкъщи. Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете лекарска помощ, като се обадите предварително. Следвайте указанията на местнияте здравни власти.
  Защо? Националните и местните власти разполагат с най-актуалната информация за ситуацията във вашия район. Като се обадите предварително, лекарят ще може бързо да ви насочи към подходящото здравно заведение. Това също така спомага за вашето предпазване и за предотвратяването на вируси и други инфекции.
 • Осведомявайте се редовно за най-новите горещи точки на COVID-19 (градове или местни райони, където COVID-19 се разпространява широко). Ако е възможно, избягвайте да пътувате до тези места – особено ако сте по-възрастен човек или имате диабет, сърдечни или белодробни заболявания.
  Защо? В такъв район има по-голяма възможност да се разболеете от COVID-19.

Предпазни мерки за лица, които се намират в райони, в които COVID-19 се разпространява, или са ги посетили неотдавна (в последните 14 дни)

 • Следвайте указанията, посочени по-горе (Предпазни мерки за всички)
 • Ако започнете да чувствате неразположение, дори и с леки симптоми, като главоболие, леко повишена температура (37,3 °С или повече) и лека хрема, се самоизолирайте, като останете у дома, докато не се възстановите. Ако се налага някой да ви донесе хранителни продукти или да излезете, например за да си купите храна, носете маска, за да не заразите други хора.
  Защо? Избягването на контакт с другите и на посещение в медицински заведения ще дадат възможност на тези заведения да работят по-ефективно и да помогнат за защита на вас и на другите от евентуално разпространение на вируса, причиняващ COVID-19, и други вируси.
 • При висока температура, кашлица и затруднено дишане незабавно потърсете лекарска помощ, тъй като това може да се дължи на респираторна инфекция или друго сериозно състояние. Обадете се предварително и уведомете здравните власти за скорошно пътуване или контакт с пътници.
  Защо? Обаждане предварително ще позволи на личния лекар бързо да ви насочи към подходящото здравно заведение. Това също ще помогне за предотвратяване на възможно разпространение на COVID-19 и други вируси.

Каква е вероятността да се разболея от COVID-19?

Рискът зависи от това къде се намирате – и по-точно от това дали там се е разгърнала епидемия на COVID-19.

За повечето хора на повечето места рискът да хванат COVID-19 все още е нисък. Има места по света обаче (градове или райони), където болестта се разпространява. За хората, които живеят там или посещават тези райони, рискът да се разболеят от COVID-19 е по-висок. Правителствата и здравните власти предприемат енергични действия всеки път, когато се установи нов случай на COVID-19. Не забравяйте да спазвате местните ограничения за пътуване, движение или масови събирания. Спазването на предприетите мерки за борба с болестта ще намали риска да се разболеете или да разпространите COVID-19.

Епидемичните огнища на COVID-19 могат да бъдат ограничени и предаването да бъде спряно, както беше показано в Китай и някои други страни. За съжаление бързо могат да се появят нови огнища. Важно е да сте осведомени за положението там, където се намирате или възнамерявате да отидете. СЗО публикува всекидневно актуални данни за ситуацията на COVID-19 по целия свят.

Можете да ги видите на адрес: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Трябва ли да се тревожа заради COVID-19?

COVID-19 като цяло протича леко, особено при децата и младите хора. Вирусът обаче може да причини сериозно заболяване: около 1 на всеки 5 души, които се разболяват, се нуждаят от болнична помощ. Затова е съвсем нормално хората да се притесняват как епидемията от COVID-19 ще се отрази върху тях и техните близки.

Можем да насочим своите притеснения към действия за предпазване на себе си, на своите близки и на обществото. На първо място сред тези действия е редовното и щателно измиване на ръцете и добрата респираторна хигиена. Второ, информирайте се и следвайте съветите на местните здравни власти, включително за всички ограничения за пътуване, движение и събирания.

Повече за това как да се предпазвате можете да научите на адрес: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

За кого има по-голям риск да се разболее тежко?

Въпреки че все още събираме информация как COVID-2019 засяга хората, можем да кажем, че според наличните данни при възрастните хора и хората с хронични заболявания (като високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, белодробни заболявания, рак или диабет) болестта протича по-тежко, отколкото при останалите.

Ефективни ли са антибиотиците при превенцията или при лечението на COVID-19?

Не. Антибиотиците не действат срещу вируси, те действат само върху бактериални инфекции. COVID-19 се причинява от вирус, така че антибиотиците не действат при това заболяване. Антибиотиците не бива да се използват като средство за профилактика или лечение на COVID-19. Те трябва да се използват само по лекарско предписание за лечение на бактериална инфекция.

Има ли лекарства или терапии, които могат да предотвратят или излекуват COVID-19?

Въпреки че някои лекарства на западната медицина, а също така традиционни и домашни лекове могат да облекчат симптомите на COVID-19, няма доказателства, че днешната медицина може да предотврати или да излекува болестта. СЗО не препоръчва самолечение с никакви лекарства, включително антибиотици, като превенция или терапия за COVID-19. Съществуват обаче няколко текущи клинични проучвания, които включват както западни, така и традиционни лекарства. СЗО ще продължи да предоставя актуализирана информация веднага щом бъдат налични клинични резултати.

Има ли ваксина, лекарство или терапия за COVID-19?

Все още не. Към днешна дата няма ваксина и няма специфично антивирусно лекарство, което да предотвратява или да лекува COVID-19. Болните обаче трябва да получават медицинска помощ за облекчаване на симптомите. Хората, при които заболяването протича тежко, трябва да бъдат хоспитализирани. Повечето пациенти се възстановяват благодарение на поддържащите грижи.

Понастоящем се изследват възможни ваксини и някои специфични лекарствени терапии. Те се тестват чрез клинични изпитвания. СЗО координира усилията за разработване на ваксини и лекарства за предотвратяване и лечение на COVID-19.

Най-ефективните начини да предпазите себе си и другите от COVID-19 са честото миене на ръцете, при кашляне или кихане закриване на устата и носа със сгънат лакът или кърпичка и поддържане на разстояние най-малко 1 метър от хора, които кашлят или кихане. (Вж.: Основни предпазни мерки срещу новия коронавирус -https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks).

Една и съща болест ли са COVID-19 и SARS?

Не. Вирусът, който причинява COVID-19, и онзи, който предизвика епидемията на Тежък остър респираторен синдром (SARS) през 2003 г., са свързани помежду си генетично, но заболяванията, които те причиняват, са доста различни.

SARS беше по-смъртоносен, но много по-слабо заразен от COVID-19. От 2003 г. насам по света не е имало огнища на SARS.

Трябва ли да нося маска, за да се предпазя?

Носете маска само ако сте болни и имате симптоми на COVID-19 (особено кашлица) или се грижите за човек, който може да има COVID-19. Маската за еднократна употреба може да се използва само веднъж. Ако не сте болен или не се грижите за болен, хабите маска. В световен мащаб има недостиг на маски, така че СЗО призовава хората да използват маски разумно.

СЗО призовава за рационално използване на медицински маски, за да се избегне ненужното прахосване на ценни ресурси и неправилна употреба на маски (вж. Съвети за използването на маски – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks).

Най-ефективните начини да предпазите себе си и другите от COVID-19 са честото миене на ръцете, закриване на устата и носа със сгънат лакът или кърпичка при кашляне или кихане и поддържане на разстояние най-малко 1 метър от хора, които кашлят или кихане. (Вж.: Основни предпазни мерки срещу новия коронавирус -https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks).

Как да слагате, използвате, сваляте и изхвърляте маската?

1. Не забравяйте, че маска трябва да се използва само от здравни работници, социални работници и хора с респираторни симптоми, като висока температура и кашлица.

2. Преди да докоснете маската, почистете ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа или ги измийте със сапун и вода.

3. Вземете маската и я огледайте за евентуални прокъсвания или дупки.

4. Ориентирайте коя страна е горната (там, където е металното телче).

5. Уверете се, че правилната страна на маската е обърната навън (цветната страна).

6. Поставете маската на лицето си. Огънете телчето или твърдия ръб на маската по контура на носа си.

7. Издърпайте дъното на маската, така че да покрива устата и брадичката ви.
8. След употреба свалете маската; махнете ластичните бримки зад ушите, като същевременно държите маската далеч от лицето и дрехите си, за да не докоснете потенциално замърсени повърхности на маската.
9. Веднага след употреба изхвърлете маската в затворен кош.

10. Погрижете се за хигиената на ръцете след докосване или изхвърляне на маската – почистете ги с дезинфектант на алкохолна основа или, ако са видимо замърсени, ги измийте със сапун и вода.

Колко е дълъг инкубационният период на COVID-19?
„Инкубационен период“ означава времето между заразяването с вируса и началото на симптомите на заболяването. Повечето оценки за инкубационния период за COVID-19 варират между 1 и 14 дни, най-често около пет дни. Тези оценки ще се актуализират, когато станат достъпни повече данни.

Може ли хората да се заразят с COVID-19 от животински източник?

Коронавирусите са голямо семейство от вируси, често срещани при животните. Понякога и хора се зарязават с тези тези вируси, които след това могат да се разпространят и сред други хора. Например заразяването от SARS-CoV се свързва с котки – циветки, а MERS-CoV се предава от едногърби камили. Възможните животински източници на COVID-19 все още не са потвърдени.

За да се предпазите, например когато посещавате пазари за животни, избягвайте директния контакт с животни и повърхности, с които те са имали досег. По всяко време спазвайте правилата за хигиена и безопасност при работа с храни. Когато боравите със сурово месо, мляко или животински органи, внимавайте, за да избегнете замърсяване на храни, които не са подложени на термична обработка, и избягвайте консумацията на сурови или недостатъчно сготвени животински продукти.

Мога ли да хвана COVID-19 от домашния си любимец?

 • Известни са случаи на животни и домашни любимци на пациенти с COVID-19, които са заразени с болестта;
 • Като междуправителствен орган, отговорен за подобряването на здравето на животните в световен мащаб, Световната организация за здравето на животните (OIE) разработва технически насоки по специализирани теми, свързани със здравето на животните, предназначени за ветеринарните служби и техническите експерти (включително за тестване и карантина);
 • Възможно е някои животни да се заразят чрез близък контакт със заразени хора. Необходими са допълнителни данни, за да се разбере дали животните и домашните любимци могат да разпространяват болестта;
 • Въз основа на настоящите доказателства, предаването от човек на човек остава основният начин за предаване на заразата;
 • Все още е твърде рано да се каже дали котките могат да бъдат междинен гостоприемник при предаването на COVID-19.

Колко време оцелява вирусът върху повърхности?

Няма категорични данни колко дълго вирусът, който причинява COVID-19, оцелява върху повърхности, но изглежда, че се държи като другите коронавируси. Проучванията показват, че коронавирусите (включително, по предварителната информация, вирусът, причиняващ COVID-19) могат да останат на повърхности за период от няколко часа до няколко дни. Това време може да варира при различните условия (например вид повърхност, температура или влажност на околната среда).

Ако смятате, че е възможно дадена повърхност да е заразена, почистете я с обикновен дезинфектант, за да убиете вируса и да предпазите себе си и другите. Почистете ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа или ги измийте със сапун и вода. Избягвайте да докосвате очите, устата или носа.

Безопасно ли е да получите пратка от област, в която се разпространява COVID-19?

Да. Вероятността заразен човек да замърси търговска стока е ниска, а рискът да се заразите с вируса, който причинява COVID-19, от пакет, който е преместван, транспортиран и излаган на различни условия и температура също е малък.

Има ли нещо, което не бива да правя?

Следните мерки НЕ CA ефективни срещу COVID-2019 и могат да ви навредят:

 • Пушене
 •  Носене на няколко маски едновременно
 •  Прием на антибиотици (вижте по-горе: „Има ли лекарства или терапии, които могат да предотвратят или излекуват COVID-19?“)

Във всеки случай, ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете своевременно медицинска помощ, за да намалите риска от развитие на по-тежка инфекция и не забравяйте да съобщите на лекаря си за евентуално неотдавнашно пътуване.

Известен ли е източникът на коронавируса, причиняващ COVID-19?

До момента източникът на SARS-CoV-2, коронавирусът (CoV), причиняващ COVID-19, е неизвестен. Всички налични данни сочат, че SARS-CoV-2 има естествен животински произход и не е инженерен вирус. Най-вероятно елокогическият резервоял на вируса SARS-CoV-2 са прилепите. SARS-CoV-2 принадлежи към група генетично свързани вируси, които включват също SARS-CoV и редица други коронавируси, изолирани от популациите на прилепите. MERS-CoV също принадлежи към тази група, но е не толкова тясно свързан.

Как са се появили първите случаи на заразяване на хора със SARS-CoV-2?

Първите случаи на COVID-19 при хора са установени в град Ухан, Китай, през декември 2019 г. На този етап не е възможно да се определи как точно са били заразени първоначално със SARS-CoV-2 хората в Китай.

Знае се обаче, че SARS-CoV, вирусът, предизвикал епидемията от SARS през 2003 г., е прескочил върху хора от животни (циветки – диви котки, отглеждани във ферми) и след ткова се е разпространил сред хората. Смята се, че по подобен начин SARS-CoV-2 е прескочил видовата бариера при първоначалното заразяване на хора, но по-вероятно чрез междинен гостоприемник, тоест друг животински вид, с който хората имат по-чест досег – възможно е това да е било домашно животно, диво животно или опитомявано диво животно, но до момента то не е идентифицирано.

Докато източникът на този вирус не бъде идентифициран и поставен под контрол, съществува риск от повторно въвеждане на вируса в човешката популация и риск от нови епидемични огнища като тези, които наблюдаваме в момента.

Пренася ли се по въздуха COVID-19?

Вирусът, който причинява COVID-19, се предава главно чрез капчици, изхвърлени, когато заразеният човек кашля, киха или говори. Тези капчици са твърде тежки, за да се носят във въздуха. Те бързо падат на пода или по околните повърхности.

Можете да се заразите чрез вдишване на вируса, ако сте на 1 метър от човек, който е болен от COVID-19, или като докоснете замърсена повърхност и след това докоснете очите, носа или устата, преди да измиете ръцете си.