COVID-19: Aтакува 1-бета хемоглобиновата верига и се свързва с порфирина, като инхибира метаболизма на човешкия хемопротеин и превръщането му в порфирин

Източник: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.11938173.v7

Превод: д-р Даниела Василева

Submitted date: 07/04/2020 • Posted date: 09/04/2020
Licence: CC BY-NC-ND 4.0
Citation information: wenzhong, liu; hualan, Li (2020): COVID-19: Attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme Metabolism. …

Прочетете повече

Навлизането в клетката на SARS-CoV-2 зависи от ACE2 и TMPRSS2, и може да се блокира от клинично доказан протеазен инхибитор

Източник:

Преводач: Елица П. Иванова

Графичен абстракт

Най-важното

  • SARS-CoV-2 използва SARS-CoV рецептора ACE2 за навлизане в клетката гостоприемник
  • Шиповидният протеин на SARS-CoV-2 се праймира от TMPRSS2
  • Антитела срещу SARS-CoV шиповидния протеин може да предложи някаква защита срещу SARS-CoV-2

Накратко
Наскоро …

Прочетете повече

Функционално изтощение на антивирусните лимфоцити при пациенти с COVID-19

Изтоник: https://www.nature.com/articles/s41423-020-0402-2

Превод: Елица П. Иванова

Meijuan Zheng1, Yong Gao2, Gang Wang1, Guobin Song1, Siyu Liu1, Dandan Sun1, Yuanhong Xu1 и Zhigang Tian3,41Department of Clinical …

Прочетете повече