План за действие в спешен приемен кабинет при работа с пациенти със съмнение за или с потвърдена инфекция, причинена от коронавирус

Източник: Steyr Universitaetslehrkrankenhaus

Превод: д-р Илиян Илиев

При контакта с пациенти в инфекциозните и неинфекциозните помещения на спешния приемен
кабинет персоналът е задължен да носи лични предпазни средства (ЛПС) – защитна престилка, ръкавици,
защитни очила или шлем, хирургична шапка и маска от тип FFP2. При напускане на инфекциозните
помещения престилката и ръкавиците се сменят и се извършва дезинфекция на ръцете!

Пациенти с фенотип 1:
– субфебрилитет или фебрилитет
– без дихателни оплаквания или със слаби дихателни оплаквания
– дихателна честота < 22/мин
– сатурация при стаен въздух: SpO2 ≥ 90%

Забележка: обърнете внимание на възможните диференциално диагностични състояния. При
декомпенсация на някое от придружаващите заболявания може да се наложи хоспитализация и при липса
на инфекция, причинена от коронавируса, като например при имуносупресия, сърдечно-съдови
заболявания, диабетна криза, активно онкологично заболяване и т.н

Задължителни мероприятия:

 •  натривка за SARS-CoV-19 (пациентът НЕ остава в спешния кабинет до излизане на резултата)
 • консултация с дежурния интернист/пулмолог – пациентът НАПУСКА спешния кабинет и остава
  вкъщи за период от 2 седмици в условията на полукарантина, като получава брошура с
  информация относно необходимите карантинни мерки и мероприятия. Резултатът от
  изследването за SARS-CoV-19 се съобщава на пациента от съответната здравна инспекция по
  местожителство.

Пациенти с фенотип 2 и 3:
– фебрилитет
– задух
– дихателна честота > 22/мин ИЛИ
– хипоксия въпреки достигане на SpO2 > 90% след подаване на кислород ИЛИ
– двустранни инфилтрати при рентгенография на гръден кош

Задължителни мероприятия:

 • подаване на кислород през носна канюла или маска
 • натривка за SARS-CoV-19 и инфлуенца, ЕКГ (QTc)
 •  кръвни изследвания: установени показатели при хоспитализация + тропонин + прокалцитонин
  (ПКТ) + хемокултура: 3х2 стъклени бутилки
 • рентгенография на гръден кош в специално предвидено затова помещение в спешен приемен
  кабинет
 • хоспитализация в отделение за пациенти със съмнение за коронавирусна инфекция или в
  отделение за пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция

Пациенти с фенотип 4 и 5:
– SpO2<90% при подаване на кислород
– дихателна честота > 30/мин
– остър респираторен дистрес синдром (ОРДС)/необходимост от обдишване ИЛИ
– хемодинамична нестабилност

Задължителни мероприятия

 • подаване на кислород с носна канюла или маска
 • натривка за SARS-CoV-19 и инфлуенца, ЕКГ (QTc)
 • кръвни изследвания: установени показатели при хоспитализация + тропонин + прокалцитонин
  (ПКТ) + хемокултура: 3х2 стъклени бутилки
 •  уведомяване на дежурния интернист/пулмолог, който следва да вземе решение дали пациентът да бъде преведен в интензивно отделение
 • рентгенография на гръден кош, евентуално компютърна томография (КТ) на гръден кош (само при съмнение за специфичен патологичен процес)
 •  превеждане на пациента в интензивно отделение под лекарски надзор
 •  при опасност за живота на пациента: незабавно извикайте екип от реаниматори!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *