Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: метаболитна и бариатрична хирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Преводач: д-р Илиян Илиев

Метаболитна и бариатрична хирургия

1.4 Препоръки на Американското дружество за метаболитна и бариатрична хирургия (ASMBS, v3.23.20)

Спешни състояния

Изискват се незабавни действия; налице са животозастрашаващи или трайни органни увреждания:

 • пациенти с хеморагичен шок;
 • пациенти със септичен шок;
 • некротизиращи инфекции на меките тъкани;
 • перфорация на кух коремен орган;
 • спешни състояния, засягащи дихателните пътища;
 • риск от развитие на чревна исхемия;
 • специфични бариатрични състояния: перфорация на маргинална язва, кървене, инсуфициенция на анастомоза или механичен шев, обструкция (особено при наличие на вътрешна херния), перфорация при наличие на гастрален пръстен или пролапс на гастрален пръстен.

Неотложни състояния

            Изисква се оперативно лечение, което може да бъде отложено в рамките на няколко дни/седмици:

 • бариатрични състояния: повторна хирургическа намеса по повод на дисфагия, тежко протичаща гастроезофагеална рефлуксна болест, болкова симптоматика, дехидратация/недохранване, разместване на гастрален пръстен, стриктура на анастомоза при риск от аспирация;
 • пациенти, при които преди оперативната намеса се изисква намаляване на телесното тегло, напр. преди трансплантация и т.н.

Планови операции

            Извършването им може да се отложи с няколко месеца, без това да заплашва живота на пациента или да предизвика органни увреждания:

 • бариатрични процедури: първични операции по изграждане на стомашен байпас, стомашен ръкав, дуоденално превключване (duodenal switch), поставяне на гастрален пръстен;
 • повторни хирургически намеси при наддаване на тегло.

Публикувано на 24.03.2020 г.