Ръководство за редовни имунизации по време на COVID-19 пандемия в Европейски регион на СЗО

Източник: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/433813/Guidance-routine-immunization-services-COVID-19-pandemic.pdf?ua=1&fbclid=IwAR1DLHh65APicfKgLd0dW78Jz82ht7Hfk8Id5f1okQ_HAPKzmz8cO94n9CQ

Превод: Симона Стаменова

Издадено на 20 март 2020
Забележка: Това ще е редовно преразглеждано и актуализирано с развитието на епидемиологичната ситуация от COVID-19

Като извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване с международно значение, пандемията от COVID-19 (причинена …

Прочетете повече

СЗО: Има уроци, които можем да научим от Швеция

Откъс от пресконференция на организацията на 29. 04. 2020г.

Източник: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?fbclid=IwAR0RjZ5IgBZXNq3eYuyo6_VYXQ5bFlmJ8SU0i2x4rQZb0bLbrhJkxgldz20

Превод: Надежда Цекулова

Гунила ван Хол, журналист в шведска медиа: Въпросът ми е за Швеция. Това е държава, която избра различен път, различна стратегия – като цяло няма локдаун. …

Прочетете повече

Съображения за адаптиране на здравните и социалните мерки в контекста на COVID-19

Временно ръководство 16 април 2020 г.

Източник: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331773?fbclid=IwAR1b7KvEQ2fkFRVfOrvVKX6sUivBx2gA_QWWmNtHAWDY5gRpcl3-WgQPFVQ

Превод: Боряна Маринкова

По целия свят държавите са въвели редица мерки за контрол и подготовка за реагиране на COVID-19. Общата цел на глобалната стратегия на СЗО спрямо COVID-19 1 е всички страни …

Прочетете повече

Въпроси и отговори за коронавирусите (COVID-19) на интернет сайта на СЗО

Последно обновяване: 8 април 2020

Източник: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses Превод: Милена Попова

СЗО постоянно наблюдава епидемията и предприема ответни мерки. Тези въпроси и отговори ще се актуализират, когато стане известно повече за болестта COVID-19, за нейното разпространение и това как засяга хората …

Прочетете повече

Да останем активни по време на COVID-19: препоръки на СЗО

Източник: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/be-active-during-covid-19

Преводач: Габриела Йорданова

Какво означава физическа активност?

Физическата активност включва всички форми на активен отдих, практикуване на различни спортове, колоездене и разходки, както и дейности около дома и в градината. Не е задължително да се занимавате …

Прочетете повече

Насоки за употреба на маски в обществени среда, по време на лечение в домашни и болнични условия предвид епидемията от новия коронавирус (COVID-19)

Временно ръководство

19 март 2020

© Превод: Боян Велев

Източник: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

Контекст

Този документ предоставя основни насоки за употребата на медицински маски в обществена среда, у дома, и в здравни заведения, където има налична епидемия от COVID-19. Предназначен е за …

Прочетете повече

Съображения, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа по време на епидемията от COVID-19

Съветите на Световната здравна организация – ОТКЪС

Превод: Цялата публикация четете на страницата на УНИЦЕФ-България: https://www.unicef.org/bulgaria/

Източник: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?fbclid=IwAR0FMqCv17mbBo8S4ZT5N2f6zbGTyh7UFAWOG1_2h6X-460WTMFZiTSllH0

Настоящите съображения, свързани с психичното здраве, са разработени от отдел „Психично здраве и употреба на вещества“ на СЗО като послания, насочени …

Прочетете повече

Встъпителни думи на генералния директор на СЗО по време на медийния брифинг относно COVID-19 – 25 март 2020 г.

Източник: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19–25-march-2020

Преводач: Милена Попова

Добро утро, добър ден и добър вечер, където и да се намирате.

Пандемията продължава да нанася огромни щети не само на здравето на хората, но и на множество сфери от живота.

Вчера правителството на Япония …

Прочетете повече

Ръководство на СЗО Клинично менажиране на тежка остра респираторна инфекция (SARI) при съмнения за заболяване COVID-19

Ръководство на СЗО Клинично менажиране на тежка остра респираторна инфекция (SARI) при съмнения за заболяване COVID-19

Прочетете повече

Встъпителни думи на генералния директор на СЗО по време на медийния брифинг относно COVID-19 – 20 март 2020 г.

Добро утро, добър ден и добър вечер, където и да се намирате.
Всеки ден COVID-19 изглежда достига нов и трагичен етап от съществуването си.
До момента повече от 210 000 случая са докладвани на СЗО и повече от 9 000 …

Прочетете повече