Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: колоректална онкохирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Колоректална онкохирургия

Фаза I. Полу-неотложни обстоятелства (фаза на подготовка)

Малък брой пациенти с КОВИД-19, неизчерпани болнични ресурси, в интензивното отделение на болничното заведение все още са налични използваеми респиратори и …

Прочетете повече

Въпроси и отговори за коронавирусите (COVID-19) на интернет сайта на СЗО

Последно обновяване: 8 април 2020

Източник: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses Превод: Милена Попова

СЗО постоянно наблюдава епидемията и предприема ответни мерки. Тези въпроси и отговори ще се актуализират, когато стане известно повече за болестта COVID-19, за нейното разпространение и това как засяга хората …

Прочетете повече

Практически препоръки за лечение на деца с подозирана или доказана COVID-19 инфекция

Консесусна конференция педиатрична механична вентилация (Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference, PEMVECC) и секцията Дихателна недостатчност към Европейското дружество по детско и неонатологично интензивно лечение (European Society for Paediatric and Neonatal Intensive Care,ESPNIC)

Източник: https://drive.google.com/file/d/1ur_9XI9JEV_a7BZuzdsUTbmw69J-9h3O/view?fbclid=IwAR32tCmU43i6SODFNJTwMHrCyHVy_PERxwDfhkljxjbh7daL9fjDo7D2RFc

Превел: Симона Стаменова

Консенсусно изявление

Martin …

Прочетете повече

Ръководство за оптималното и рационално снабдяване с лекарства, за да се избегне недостиг по време на разпространението на COVID-19

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Брюксел, 8.4.2020 C(2020) 2272 финален документ

Източник: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-guidelines-optimal-rational-supply-medicines-avoid.pdf

Превод: Боряна Маринкова

1. Цели и обхват

Това ръководство има за цел да защити общественото здраве и да запази целостта на единния пазар, като в същото време гарантират, …

Прочетете повече

Насоки за употреба на маски в обществени среда, по време на лечение в домашни и болнични условия предвид епидемията от новия коронавирус (COVID-19)

Временно ръководство

19 март 2020

© Превод: Боян Велев

Източник: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

Контекст

Този документ предоставя основни насоки за употребата на медицински маски в обществена среда, у дома, и в здравни заведения, където има налична епидемия от COVID-19. Предназначен е за …

Прочетете повече

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРИТЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ С COVID-19

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КАРДИОТОРАКАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

версия 01 април 2020

Обявената пандемия поради разпространението на заболяването COVID 19, причинено от коронавирус (SARS-CoV-2) налага адаптиране на съществуващите правила за …

Прочетете повече

Работа по време на сепсисна криза: насоки за лечение на критично болни лица над 18 год. с COVID-19

Източник: https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pdf?fbclid=IwAR0rSMmO4Cr-chz5PA3mlHEGg9dHs5B6TYFxk117Gbdy_1ltNqc3Dyma6qc

Преводач: Анастасия Виденова

ОТКЪС (Публикуваме само препоръките)

История

Новият тежък остър респираторен синдром „Коронавирус-2“ (SARS-CoV-2) е причината за бързо разпространяващо се заболяване, наречено „коронавирусна болест-2019“ (вкратце: COVID-19), засягащо хиляди хора по света. Необходими са спешни насоки за клиницистите, …

Прочетете повече

Тежко протичане на заболяването при пациенти с коронавирус 2019 (COVID-19) в САЩ, 12 февруари–16 март, 2020

Публикувано на 18.03.2020 / 69 (предварителни данни)

Автор: Екип за борба с COVID-19 към Центъра за конрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC)

Оригинална публикация: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e2.htm?s_cid=mm6912e2_w&fbclid=IwAR0Kufm344CgcSPNBEapkoBldYAiE1ya-zEcS5FOGlTEM1BbBuG9znO2NTU#contribAff

Превод: Василена Доткова

Обобщение

Какво знаехме досега по тази тема?

Предварителните данни от …

Прочетете повече

Коронавирус: нова коронавирусна инфекция COVID-19 (Обзор)

Източник: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0010/977698/novel-coronavirus-covid-19-infection-12-Mar-20.pdf

Превод: Боряна Маринкова

ТЕРМИНОЛОГИЯ       

КЛИНИЧНА КЛАРИФИКАЦИЯ

  • COVID-19 (коронавирусна болест 2019) е инфекция на дихателните пътища, новоразпознат коронавирус, за който се смята, че е възникнал като зоонотичен вирус, който е мутирал или адаптиран по друг път по начини, които
Прочетете повече

Препоръки за лечение на COVID-19

Национален институт по инфекциозни заболявания „L. Spallanzani”, Научен институт за изследвания, хоспитализация и здравеопазване (IRCCS). Препоръки за лечение на COVID-19

Автори:

Emanuele Nicastri, Nicola Petrosillo, Giuseppe Ippolito, Gianpiero D’Offizi, Luisa Marchioni, Tommaso Ascoli Bartoli, Luciana Lepore, Annalisa Mondi, …

Прочетете повече