Тежко протичане на заболяването при пациенти с коронавирус 2019 (COVID-19) в САЩ, 12 февруари–16 март, 2020

Публикувано на 18.03.2020 / 69 (предварителни данни)

Автор: Екип за борба с COVID-19 към Центъра за конрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC)

Оригинална публикация: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e2.htm?s_cid=mm6912e2_w&fbclid=IwAR0Kufm344CgcSPNBEapkoBldYAiE1ya-zEcS5FOGlTEM1BbBuG9znO2NTU#contribAff

Превод: Василена Доткова

Обобщение

Какво знаехме досега по тази тема?

Предварителните данни от Китай сочат, че по-голямата част от смъртните случаи от коронавирус 2019 (COVID-19) са били сред пациенти на възраст ≥60 години и хора със сериозни съпътстващи заболявания.

Какво ново ни казва това проучване?

Това първо предварително описание на протичането на COVID-19 при пациенти в САЩ показва, че смъртността е била най-висока при хората на възраст ≥85, при които тя е между 10% и 27%, следвана от 3% до 11% при пациенти на възраст 65–84 години, 1% to 3% при тези на възраст 55-64 години, <1% във възрастовата група от 20–54 гоздини, и отсъствие на смъртни случаи сред пациентите на възраст ≤19 години.

Какво е значението на тези данни за практиките в областта на общественото здраве?

COVID-19 може да доведе до тежко заболяване, включващо хоспитализация, прием в отделение за интензивна грижа и смърт, особено сред по-възрастните. Всеки може да предприеме действия като например социално дистанциране, за да помогне за забавяне разпространението на COVID-19 и да предпази по-възрастните хора от тежко боледуване.

В глобален мащаб са потвърдени около 170 000 случая на заболяване от коронавирус 2019 (COVID-19), причинено от открития през 2019 нов коронавирус SARS-CoV-2. В това число влизат и около 7 000 смъртни случая в приблизително 150 държави (1). На 11 март 2020 Световната здравна организация обяви заразата с COVID-19 за пандемия (2). Данните от Китай сочат, че по-възрастните пациенти, в частност тези със сериозни съпътстващи заболявания, са изложени на по-висок риск да развият тежко заболяване и смърт от COVID-19 в сравнение с по-младите (3). Въпреки че повечето потвърдени случаи на COVID-19 в Китай са протекли леко (81%), близо 80% от смъртните случаи са настъпили при хора на възраст ≥60 години и само един (0.1%) при пациент на вързаст ≤19 години (3). В това проучване случаите на COVID-19, регистрирани в САЩ в периода 12.02–16.03.2020, както и тежестта на тяхното протичане (хоспитализация, прием в интензивно отделение и смърт) са анализирани по възрастови групи. Към 16 март в Националния център за контрол и превенция на заболяванията беше постъпила информация за общо 4 226 случая на COVID-19 на територията на САЩ, като този брой включваше много случаи сред по-възрастни пациенти, пребиваващи в центрове за резидентна грижа за стари хора (4). Общо 31% от случаите, 45% от хоспитализациите, 53% от приетите в интензивно отделение и 80% от смъртните случаи свързани с COVID-19 са били при хора на възраст ≥65 години, като най-високият процент на тежките случаи е при пациентите на възраст ≥85 години. За сметка на това, не се съобщава нито един случай на лечение в интензивно отделение или смърт във възрастовата група ≤19 години. Подобно на информацията от други държави, тези данни сочат, че рискът от тежки заболяване и смърт от COVID-19 е по-висок при по-възрастните хора.

Анализираните данни от са 49 щата, окръг Колумбия и три територии на САЩ (5) и са подадени към Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в периода 12.02–16.03. Случаите при лица репатрирани в САЩ от Ухан, Китай, и от Япония (в това число пациенти репатрирани от круизни кораби), са изключени от статистиката. Щатите и юрисдикциите по своя собствена воля са подали данните за лабораторно потвърдените случаи на COVID-19, като са използвали предварително разработени формуляри за събиране на данни (6). В настоящото проучване са описани както случаите на COVID-19, потвърдени от щатски и местни обществени лаборатории, така и случаите на позитивни резултати от тестове в щатските и местни обществени лаборатории, потвърдени от Центъра за контрол и превенция на заболяванията. Не са налични данни за сериозни съпътстващи заболявания. Данните по тези случаи са предварителни и в тях липсват някои ключови характеристики, представляващи интерес, като например болничен статус (1 514), прием в отделение за интензивна грижа (2 253), смърт (2001) и възраст (386). Тези липсващи данни са причината, поради която процентите на хоспитализация, приемът в интензивно отделение и смъртността (процент спрямо броя на случаите) са представени като диапазон. Долната граница на този диапазон е изчислена чрез използване на общия брой на случаите в дадената възрастова група като знаменател. Горната граница е изчислена, като в знаменател са използвани единствено случаите във всяка категория, за които съответната информация е налична.

Към 16 март в САЩ са били потвърдени общо 4 226 случая на COVID-19, като дните с 500 или повече нови случая на ден започват от 14 март (фигура 1). Измежду общо 2 449 пациенти, чиято възраст е известна, 6% са ≥85 години, 25% са в интервала 65–84 years, по 18% са в групите 55–64 години и 45–54 години, а 29% са на 20–44 years (фигура 2). Само 5% от случаите са във възрастовия интервал 0–19.

От общо 508 (12%) пациенти, за които се знае, че са били хоспитализирани, 9% са на възраст ≥85 години, 36% са в интервала 65–84 години, 17% са на 55–64 години, 18% на 45–54 и 20% на 20–44 години. По-малко от 1% от хоспитализациите са сред пациенти на възраст ≤19 години (фигура 2). Процентът на хоспитализираните от всяка възрастова група расте с възрастта – от 2-3% при пациентите до 19 години включително, до ≥31% след лицата на възраст ≥85 години. (Taблица).

От общо 121 пациенти, за които се знае, че са били приети за интензивна грижа, 7% са на възраст ≥85 years, 46% са на 65–84 години, 36% на 45–64 години и 12% са на възраст 20–44 години (Фигура 2). Не се съобщават случаи на прием в интензивно отделение при пациенти на възраст ≤19 years. Процентът на приетите за интензивна грижа е най-нисък при хората между 20–44 години (2%–4%) и най-висок при тези между 75–84 години (11%–31%) (виж таблицата).

При 44 случая, чийто изход е известен, се съобщава за 15 (34%) смъртни случая при хора на възраст ≥85 години, 20 (46%) сред тези на възраст 65–84 years и 9 (20%) във възрастовата група 20–64 години. Смъртността като процент от броя на случаите нараства с възрастта, от нула при лицата под или на 19 години до най-високата си стойност (10%–27%) при тези на възраст ≥85 years (Виж таблицата) (Виж фигура 2).

Дискусия

От 12 февруари в САЩ са регистрирани 4 226 случая на COVID-19, като 31% of всички случаи, 45% от хоспитализациите, 53% от приетите в интензивно отделение и 80% от починалите са хора на възраст ≥65 тодини, а най-високият процент на тежките случаи е при пациентите на възраст ≥85 години. Тези констатации са сходни с данните от Китай, според които 80% от починалите са били на възраст ≥60 години (3). Тези предварителни данни показват също, че случаи на тежко заболяване водещо до хоспитализация, в това число настаняване в интензивно отделение, и смърт, могат да възникнат при възрастни от всички възрастови групи заразени с COVID-19. За сметка на това при лицата на възраст ≤19 години COVID-19 изглежда протича по-леко, като в САЩ в тази възрастова група не се съобщава за почти никакви случаи на хоспитализация или смърт. Предвид разпространението на COVID-19 в много местни общности в САЩ, Центърът за контрол и превенция на заболяванията продължава да актуализира действащите препоръки и да разработва нови ресурси и насоки, в това число отнасящи се за лицата на възраст ≥65 години и тези, които полагат грижи за тях. (7,8).

Приблизително 49 милиона души в САЩ са на възраст ≥65 years (9), като много от тези хора, които са в риск да заболеят тежко от COVID-19, вероятно са зависими от услуги или подкрепа, за да могат да се грижат за здравето си и да бъдат самостоятелни. За да се подготвят за възможно заболяване от COVID-19 при лица от рисковите групи, близките им или обгрижващият персонал трябва да са в течение какви лекарства вземат те и да подсигурят наличността на нужната храна и медицински консумативи. Институциите за резидентна грижа трябва да бъдат особено бдителни, за да предотвратят вноса и разпространението на COVID-19 (10). Освен това медицинските лица, които се грижат за възрастни хора, трябва да са наясно, че COVID-19 може да доведе до тежко заболяване при пациенти от всички възрасти. Лицата със съмнение за COVID-19 и тези, при които заболяването е потвърдено, трябва да наблюдават симптомите си и да се свържат с лекаря си за насоки, в случай че симптомите им се влошат, или да потърсят спешна помощ при упорити и тежки симптоми. Допълнителни насоки към здравните специалисти са публикувани на сайта на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html).

Това проучване разглежда актуалната епидемиология на COVID-19 в САЩ въз основа на предварителни данни. Констатациите на това проучване са ограничени от поне пет фактора. Първо, има липсващи данни в ключови области представляващи интерес. При 9%-53% от случаите липсват данни за възрастта и развитието на заболяването, в това число евентуална хоспитализация, прием в интензивно отделение и смърт, което може да доведе до по-ниски стойности за тези показатели в сравнение с дествителните. Второ, необходимо е повече време за изясняване изхода от заболяването при активните случаи. Трето, първоначалният подход при прилагането на тестове за заболяването беше насочен към пациенти, които са пътували в чужбина или такива с тежко протичащо заболяване, а това може да доведе до завишени данни за честотата на тежките случаи. Четвърто, данните за други рискови фактори като евентуални сериозни съпътстващи заболявания, които биха могли да увеличат риска от усложнения и тежко протичане на болестта, не бяха налични по време на изготвянето на този анализ. И накрая, ограниченията при използването на тестове към днешна дата засилва ролята на наблюдението на случаите на COVID-19. Допълнителните проучвания биха подобрили разбирането за това кои лица са в риск от тежко заболяване и смърт от COVID-19 и биха подпомогнали бъдещите клинични ръководства и публични мерки за ограничаване разпространението на болестта.*

Рискът от сериозно заболяване и смърт от COVID-19 сред населението на САЩ нараства с възрастта. Социалното дистанциране се препоръчва при всички възрасти с цел забавяне разпространението на вируса, защита на здравната система и предпазване на по-възрастните хора. В допълнение към това, възрастните хора трябва да поддържат адекватни запаси от трайни храни и поне 30-дневни запаси от необходимите им лекарства, да стоят на разстояние от околните, да не контактуват с болни, да избягват в максимална възможна степен струпвания на хора, да избягват круизни пътувания, както и пътувания със самолет, които не са наложителни, и да стоят вкъщи доколкото им е възможно, за да намалят допълнително риска от контакт със заразата (7). Хората от всички възрасти, както и общностите, могат да предприемат действия за да подпомогнат забавянето на разпространението на COVID-19 и да предпазят по-възрастните.†

Благодарности

Заслуги за изготвянето на това проучвне имат щатските и местни здравни институции, клиничен персонал и служители, полагащи грижи за пациентите.

Екип на ЦКПЗ за борба с COVID-19

Stephanie Bialek, CDC; Ellen Boundy, CDC; Virginia Bowen, CDC; Nancy Chow, CDC; Amanda Cohn, CDC; Nicole Dowling, CDC; Sascha Ellington, CDC; Ryan Gierke, CDC; Aron Hall, CDC; Jessica MacNeil, CDC; Priti Patel, CDC; Georgina Peacock, CDC; Tamara Pilishvili, CDC; Hilda Razzaghi, CDC; Nia Reed, CDC; Matthew Ritchey, CDC; Erin Sauber-Schatz, CDC.

Автор кореспондент: Hilda Razzaghi от името на Екипа на CDC за борба с COVID-19, HRazzaghi@cdc.gov, 770-488-6518.

All authors have completed and submitted the International Committee of Medical Journal Editors form for disclosure of potential conflicts of interest. No potential conflicts of interest were disclosed.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf.

† https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/03/03.16.20_coronavirus-guidance_8.5x11_315PM.pdf.

Литература

  1. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report–57. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200317-sitrep-57-covid-19.pdf?sfvrsn=a26922f2_2
  2. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report–51. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
  3. Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China [Chinese]. Chinese Center for Disease Control and Prevention Weekly 2020;41:145–51. PubMed
  4. CDC. CDC, Washington State report first COVID-19 death [Media statement]. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2020. https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0229-COVID-19-first-death.html
  5. CDC. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): cases in U.S. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html
  6. CDC. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): information for health departments on reporting a person under investigation (PUI), or presumptive positive and laboratory-confirmed cases of COVID-19. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/reporting-pui.html
  7. CDC. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): if you are at higher risk. Get ready for COVID-19 now. Atlanta, GA:US Department of Health and Human Services; 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
  8. CDC. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): schools, workplaces, & community locations. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fpreparing-individuals-communities.html
  9. Administration for Community Living. 2017 profile of older Americans. Washington, DC: US Department of Health and Human Services, Administration for Community Living; 2018. https://acl.gov/sites/default/files/Aging%20and%20Disability%20in%20America/2017OlderAmericansProfile.pdf
  10. McMichael TM, Clark S, Pogosjans S, et al. COVID-19 in a long-term care facility—King County, Washington, February 27–March 9, 2020. MMWR. Morb Mortal Wkly Rep 2020. Epub March 18, 2020.