Препоръки на Европейския съвет по ресусцитация по отношение на КОВИД-19

Източник: https://erc.edu/covid

Превод: д-р Илиян Илиев

24 април 2020 г.                                                                          Първо издание

Раздел 1

Автор: JP. Nolan

            Настоящото ръководство е публикувано на 24 април 2020 г. и ще бъде променяно и преработвано с нарастване на познанията и опита ни …

Прочетете повече

COVID-19 и рискът, на който са изложени медицинските екипи при ендотрахеална интубация

Източник: doi:10.1001/jama.2020.6627

Превод: Боряна Маринкова

David N. Weissman, MD1Marie A. de Perio, MD2Lewis J. Radonovich Jr, MD1
JAMA. Онлайн публикация на 27 април 2020.
Редакционен текст

Медицинските екипи, които лекуват критично болни пациенти …

Прочетете повече

Решения относно разпределението на ресурсите в интензивната медицина в контекста на пандемията от КОВИД-19

Препоръки от клас S1

Номер от регистъра на Работната група на научните медицински дружества (AWMF): 040-013

Източник: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/040-013l_S1_Zuteilung-intensivmedizinscher-Ressourcen-COVID-19-Pandemie-Klinisch-ethische_Empfehlungen_2020-04.pdf

Превод: д-р Илиян Илиев

Вариант 2
Клинични и етични препоръки на
Немското междудисциплинарно дружество по интензивна и спешна медицина (DIVI)
Немското дружество …

Прочетете повече

Препоръки за антикоагулантно лечение на Организацията за екстракорпорална поддръжка на жизнените функции

Източник: https://www.elso.org/Resources/Guidelines.aspx

Превод: д-р Илиян Илиев

През последните 50 години постигнахме значителен напредък по отношение на материалите и компонентите, използвани при техниките за екстракорпорална поддръжка на жизнените функции. Въпреки всичко не е възможно да контролираме напълно взаимодействието между кръвта и …

Прочетете повече

Междинни препоръки на Организацията за екстракорпорална поддръжка на жизнените функции при пациенти с КОВИД-19

Консенсусно становище на международната група на интердисциплинарните центрове за ЕКМО*

Източник: https://www.elso.org/Portals/0/Files/pdf/ELSO%20covid%20guidelines%20final.pdf

Превод: д-р Илиян Илиев

Декларация за отказ от отговорност

            Препоръките на Международната организация за екстракорпорална поддръжка на жизнените функции (ELSO) за пациенти с КОВИД-19 са създадени с …

Прочетете повече

Временно ръководство на ISTH (International Society of Thrombosis and haemostasis) за установяване и поведение при коагулопатия в хода на COVID-19: Коментар

Източник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jth.14860

Journal of Thrombosis and Haemostasis, Wiley online library, публикувана на 17.04.2020

Превод:  Д-р София Антонова

Четем с интерес Временното ръководство на ISTH за установяване и поведение при коагулопатия в хода на COVID-19 (1). Одобряваме усилията на работната групата …

Прочетете повече

Препоръки на тема: контрол на коагулационния статус при КОВИД-19

Работна група за периоперативен контрол на коагулационния статус на Австрийското дружество по анестезиология, реанимация и интензивна медицина

Източник: https://www.oegari.at/web_files/cms_daten/agpg_covid19-2020.pdf

Превод: д-р Илиян Илиев

Автор за кореспонденция:
Dr. Johannes Gratz, EDIC
agpg@oegari.at

Съавтори:
Mirjam Bachler, PhD; Dr. Sabine Heil, DEAA; Dr. …

Прочетете повече

Работа по време на сепсисна криза: насоки за лечение на критично болни лица над 18 год. с COVID-19

Източник: https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pdf?fbclid=IwAR0rSMmO4Cr-chz5PA3mlHEGg9dHs5B6TYFxk117Gbdy_1ltNqc3Dyma6qc

Преводач: Анастасия Виденова

ОТКЪС (Публикуваме само препоръките)

История

Новият тежък остър респираторен синдром „Коронавирус-2“ (SARS-CoV-2) е причината за бързо разпространяващо се заболяване, наречено „коронавирусна болест-2019“ (вкратце: COVID-19), засягащо хиляди хора по света. Необходими са спешни насоки за клиницистите, …

Прочетете повече

Препоръки за интензивно лечение на пациенти с COVID-19

Източник: https://link.springer.com/article/10.1007/s00063-020-00674-3?fbclid=IwAR3rOX_fpXqUrt00KWWVVE4Ej6OWHdzQ7Rb_Z6qzjIFOY-PfSZW_BKKKrLs

Превод: Анастасия Виденова

Автори: Стефан Клюге, Уве Янсенс, Тобиас Велте, Стефен Вебер-Картенс, Гернот Маркс и Кристиан Караянианидис

Интензивно отделение и спешна медицина (2020 г.)

Предварителен коментар

Новият коронарен вирус получи официалното име „SARS-CoV-2“; клиничната картина и заболяването се …

Прочетете повече

Теория и практически техники на пронацията

Пронацията (поставяне по корем) включва позициониране на пациента с вентрална страна надолу, и дорзална страна нагоре.

Защо да поставяме по корем пациенти в ARDS (синдром на остър респираторен дистрес)?

В легнало положение при ARDS белодробният паренхим представлява оток, хомогенно разпределен …

Прочетете повече