Проявените характеристики, придружаващи заболявания и клинични резултати сред 5700 пациенти с COVID-19, хоспитализирани в Ню Йорк

Източник: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765184?fbclid=IwAR3UjjlLu8pYvnOOdWeSTGkv0zhn5tsKZRAcsCPi02Z4YZsKxva3fFkWYLY

Превод: Мария Попова

Safiya Richardson, MD, MPH1,2; Jamie S. Hirsch, MD, MA, MSB1,2,3; Mangala Narasimhan, DO2; et al

Значение: Има ограничена информация относно проявените характеристики и клинични резултати при американските пациенти, които имат нужда от хоспитализация поради коронавирусното

Прочетете повече

Указания относно изискванията за носене на маски в условията на пандемия от КОВИД-19

Източник: Окръжна болница Щайер, Горна Австрия

Превод: д-р Илиян Илиев

ЗАБЕЛЕЖКА: Маски с клапан за издишване имат право да носят само и единствено лица от персонала, които не проявяват никакви симптоми!

Прочетете повече

Препоръки за провеждане на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19 при конкретни онкологични заболявания

Източник: https://www.surgonc.org/resources/guidelines/

Превод: д-р Илиян Илиев

Този документ представлява извадка от писмото на настоящия и новоизбрания президент на американското Дружество за хирургична онкология (SSO) (бел. прев.), публикувано на 08.04.2020 г.

Карцином на гърдата

            Отлагане на оперативното лечение за период …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: съдова хирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Публикувано на 24.03.2020 г.

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: обща хирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Преводач: д-р Илиян Илиев

Спешни състояния в общата хирургия

Преработено издание от 25.03.2020 г.

            Настоящите препоръки се издават с цел да послужат като наръчник за специалистите по хирургия и да осигурят на пациентите …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: ортопедия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Ортопедия

            Американската академия на хирурзите-ортопеди (AAOS) изразява своето съгласие с препоръките относно отлагането на плановите ортопедични операции на американските Центрове за медицински грижи и медицинско обслужване (CMS), Американския колеж …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: онкохирургия на гърдата

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Онкологична хирургия на гърдата

            Настоящите препоръки са разработени от Консорциума по онкологична хирургия на гърдата в условията на пандемия от КОВИД-19 (COVID 19 Pandemic Breast Cancer Consortium), който се …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: метаболитна и бариатрична хирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Преводач: д-р Илиян Илиев

Метаболитна и бариатрична хирургия

1.4 Препоръки на Американското дружество за метаболитна и бариатрична хирургия (ASMBS, v3.23.20)

Спешни състояния

Изискват се незабавни действия; налице са животозастрашаващи или трайни …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: гинекология

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Гинекология

Препоръки на университета „Темпъл“ (Temple University, v3.23.20)

Предложения относно планирането на оперативните процедури в областта на акушерството и гинекологията в условията на пандемия от КОВИД-19

Диагнози, изискващи спешно оперативно

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: детска хирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Преводач: д-р Илиян Илиев

Детска хирургия

Основни принципи:

  • целта на тези препоръки е да обезпечат предоставянето на навременна хирургична помощ на децата със спешни и неотложни състояния, да оптимизират използването на медицинските ресурси (напр.
Прочетете повече