Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: гръдна онкохирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Гръдна онкохирургия

Фаза I. Полу-неотложни обстоятелства (фаза на подготовка)

Малък брой пациенти с КОВИД-19, неизчерпани болнични ресурси, в интензивното отделение на болничното заведение все още са налични използваеми респиратори и …

Прочетете повече

Препоръки за лечение на пациенти с КОВИД-19 от гледна точка на палиативната медицина, версия 2.0

Източник: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/128-002l_S1_palliative_Therapie_bei_COVID-19_2020-04_1.pdf

Превод: д-р Илиян Илиев

Автори: W. Nehls1, S. Delis1, B. Haberland2, B.O. Maier3, K. Sänger1, G. Tessmer4, L. Radbruch5, C. Bausewein2.

1. …

Прочетете повече

Гастроинтестинални ендоскопски изследвания в условията на пандемия от КОВИД-19

Експертно становище на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия и Европейското дружество на сестринския и помощния персонал в гастроентерологията и ендоскопските процедури

Източник: https://www.esge.com/esge-and-esgena-position-statement-on-gastrointestinal-endoscopy-and-the-covid-19-pandemic/
Превод: д-р Илиян Илиев

Преработено и допълнено издание № 1 (18.03.2020 г.)

Въведение

            Неотдавна епидемията от …

Прочетете повече

Клинична скала за оценка на недееспособността (КСОН)

Немско дружество по гериатрия

Източник: https://www.divi.de/images/Dokumente/200331_DGG_Plakat_A4_Clinical_Frailty_Scale_CFS.pdf
Превод: д-р Илиян Илиев

Защо?

Редица национални и международни препоръки – преди всичко Решенията за разпределение не ресурсите в спешната и интензивната медицина в контекста на пандемията от КОВИД-19 на Немското интердисциплинарно дружество по …

Прочетете повече

Връзката между затлъстяването и необходимостта от инвазивна механична вентилация при пациенти с SARS-CoV-2

Превод: Кристина Велкова

Др. Виолета Раверди (Orcid ID : 0000-0001-5754-2028)

Arthur Simonnet  (1), Mikael Chetboun (2), Julien Poissy (1), Violeta Raverdy (2), Jerome Noulette (2), Alain Duhamel (3), Julien Labreuche (3), Daniel Mathieu (1), Francois Pattou* (2,4), Merce Jourdain* (1, …

Прочетете повече

SARS-CoV-2 и вирусен сепсис: наблюдения и хипотези

Източник: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30920-X/fulltext?fbclid=IwAR15qRg8NpgsYk6KOA716wdLFYygOws41ChCaBKALoUmb9zm8tDYIYIqfC8

Превод: Мария Попова

Д-р Хуи Ли, проф. д-р Лианг Лиу, проф. д-р Динги Чанг, д-р Чиуянг Шу, проф. д-р Хуапин Дай, Нан Танг и колеги

От началото на епидемията от коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19), лекарите се опитват да

Прочетете повече

Подолозите създават регистър на случаи, свързани с COVID-19, на обриви, установени по ходилата на деца и младежи

Главен съвет на официалните асоциации на подолозите в Испания

Източник: https://cgcop.es/2020/04/09/registro-de-casos-compatibles-covid-19/?fbclid=IwAR0T2hPCcCtnIR4mQ0t8I_KO04rE6wtelmfsVkqR5YoToorXE1yHzV1I3IU

Превод: Анелия Петрунова

Главният съвет на официалните асоциации на подолозите днес реши да създаде регистър на възможни случаи на COVID-19, след като бяха регистрирани множество случаи на заболели лица, …

Прочетете повече

Затлъстяването при пациенти на възраст под 60 години е рисков фактор за хоспитализация при Covid-19

Приет ръкопис

Източник: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa415

Превод: Боряна Маринкова

Jennifer Lighter, MDMichael Phillips, MDSarah Hochman, MDStephanie Sterling, MDDiane Johnson, MDFritz Francois, MDAnna Stachel, MPH

Уважаеми редактори,

Рисковите фактори за тежестта …

Прочетете повече

Ко-инфекция между SARS-CoV-2 и други респираторни патогени

Източник: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764787?guestaccesskey=e450392d-b7ab-431e-a274-e6dc2f693ab5&utm_source=fbpage&utm_medium=social_jama&utm_term=3279497852&utm_campaign=article_alert&linkid=86620975&fbclid=iwar2k9pkdenaq2tkh77t3cruhg8cmnixfs6umhfvv1et-g9oeendigbi0eow&alert=article

Превод: Симона Стаменова

Към 3 април 2020 острият респираторен дистрест синдром от коронавирус 2 (SARS-CoV-2) е причина за 972 303 случая на коронавирусна инфекция (COVID-19) и 50 322 смъртни случая по целия свят.  Според ранните доклади от Китай ко-инфекцията с …

Прочетете повече

Затлъстяването и неговото влияние върху смъртността от COVID-19

Източник: https://doi.org/10.1002/oby.22818

Превод: д-р Даниела Василева

DR. CARLOS SANTOS-BURGOA (Orcid ID: 0000-0002-7650-8260)
Article type: Letter to the Editor
William Dietz, Chair, MD, PhD.
Sumner M. Redstone Global Center for Prevention and Wellness
The George Washington University
Milken Institute School of …

Прочетете повече