Подолозите създават регистър на случаи, свързани с COVID-19, на обриви, установени по ходилата на деца и младежи

Главен съвет на официалните асоциации на подолозите в Испания

Източник: https://cgcop.es/2020/04/09/registro-de-casos-compatibles-covid-19/?fbclid=IwAR0T2hPCcCtnIR4mQ0t8I_KO04rE6wtelmfsVkqR5YoToorXE1yHzV1I3IU

Превод: Анелия Петрунова

Главният съвет на официалните асоциации на подолозите днес реши да създаде регистър на възможни случаи на COVID-19, след като бяха регистрирани множество случаи на заболели лица, основно деца и младежи, с малки дерматологични лезии по ходилата.

COVID-19 е заболяване, за което лекарят е длъжен да уведоми здравните власти, поради което Главният съвет на официалните асоциации на подолозите реши да създаде този регистър на възможни случаи, за да гарантира правилното им лечение и с епидемиологична и научна цел.

Също така Главният съвет на официалните асоциации на подолозите създаде протокол за диагностициране на тези случаи за своите 7500 членове с оглед на подхода на лечение и последващите действия.

Множество случаи се наблюдават в различни държави: Италия, Франция, Испания… Това е любопитна находка, която вчера започна да се обсъжда в здравните среди, най-вече между дерматолози и подолози: все по-често се открива една и съща симптоматика при пациенти с COVID-19, особено деца и младежи, въпреки че са открити отделни случаи и при възрастни. Става въпрос за лезии с пурпурен цвят (много сходни на тези при варицела, морбили или перниоза), които обикновено се проявяват около пръстите на краката и най-често изчезват, без да оставят следи по кожата.

Очевидно все още не може да се говори за научни доказателства поради краткия период. Международната федерация на подолозите вчера следобед отрази това наблюдение, като публикува тази статия на уебстраницата си: https://www.fip-ifp.org/wp-content/uploads/2020/04/acroischemia-ENG.pdf

Съветът на подолозите настоява асоциациите и техните членове да бъдат нащрек, защото това може да бъде признак на COVID-19, който може да помогне да се избегне предаването на инфекцията.

В момента подологичните кабинети и клиники са затворени, а спешните случаи се поемат само от онези, които разполагат с лично защитно облекло и минимални условия за сигурност за пациентите и специалистите.

Съветът желае да успокои родителите и евентуалните засегнати лица, защото става въпрос за доброкачествени лезии, и да напомни, че трябва да следят за появата на останалите клинични симптоми, характерни за COVID-19, като кашлица, повишена температура, затруднено дишане и т.н.

С оглед на горното Съветът на асоциациите препоръчва да се спазва следният протокол:

  • Открити са множество случаи на наличие на еритеми върху ходилата (малки зачервени или възпалени участъци по кожата, които се проявяват основно в зоната на пръстите) при пациенти, при които направеният PCR тест се оказва положителен. Наподобяват перниозата и могат да се проявят под формата на изолирана (една-единствена) лезия или на различни лезии при един и същ пациент.
  • Ако сте информирани за пациент, който проявява тези признаци под формата на кожен обрив и няма клинична анамнеза за травматизъм, ухапване или изгаряне, с цел избягване на неоснователна паника е много важно да се осъществи диференциална диагностика, за да се определи дали този случай може да представлява положителен случай на COVID-19.
  • Когато тези случаи бъдат открити от родителите или роднините, детето трябва да спазва карантина – да бъде изолирано – и може да се приложи локален кортикостероид и да се измери температурата с необходимото спокойствие, като не се забравя, че става въпрос за доброкачествени лезии с благоприятно развитие, но с предпазливост, защото може да става въпрос за възможен асимптоматичен преносител.
  • Ако случаят стигне до подологичен кабинет или клиника, се препоръчва диагностика чрез телемедицина: когато родителите открият тези признаци, трябва да изпратят една или няколко снимки на подологичната клиника.
  • Посещението на място в клиниката се препоръчва само ако са налице гаранции за сигурността на пациента, близките и обслужващите го специалисти.
  • Клиниката трябва да регистрира случая и да уведоми за него асоциацията, към която принадлежи, за да бъде добавен в общия регистър на случаите, създаден от Главния съвет.
  • За да се избегне инфектиране на засегнатите лица и техните семейства, не се препоръчва посещение на центровете за доболнична помощ и болниците само заради появата на тези дерматологични лезии.

Няколко изображения на откритите случаи, свързани с COVID-19: