Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-1: офталмология

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Преводач: д-р Илиян Илиев

Офталмология

            Американската академия по офталмология (ААО) публикува препоръки относно провеждането на неотложни и планови медицински процедури. Съгласно становището на академията всички офталмолози следва да предоставят незабавно лечение единствено на …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: обща хирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Преводач: д-р Илиян Илиев

Спешни състояния в общата хирургия

Преработено издание от 25.03.2020 г.

            Настоящите препоръки се издават с цел да послужат като наръчник за специалистите по хирургия и да осигурят на пациентите …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: ортопедия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Ортопедия

            Американската академия на хирурзите-ортопеди (AAOS) изразява своето съгласие с препоръките относно отлагането на плановите ортопедични операции на американските Центрове за медицински грижи и медицинско обслужване (CMS), Американския колеж …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: онкохирургия на гърдата

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Онкологична хирургия на гърдата

            Настоящите препоръки са разработени от Консорциума по онкологична хирургия на гърдата в условията на пандемия от КОВИД-19 (COVID 19 Pandemic Breast Cancer Consortium), който се …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: метаболитна и бариатрична хирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Преводач: д-р Илиян Илиев

Метаболитна и бариатрична хирургия

1.4 Препоръки на Американското дружество за метаболитна и бариатрична хирургия (ASMBS, v3.23.20)

Спешни състояния

Изискват се незабавни действия; налице са животозастрашаващи или трайни …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: гинекология

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Гинекология

Препоръки на университета „Темпъл“ (Temple University, v3.23.20)

Предложения относно планирането на оперативните процедури в областта на акушерството и гинекологията в условията на пандемия от КОВИД-19

Диагнози, изискващи спешно оперативно

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: колоректална онкохирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Колоректална онкохирургия

Фаза I. Полу-неотложни обстоятелства (фаза на подготовка)

Малък брой пациенти с КОВИД-19, неизчерпани болнични ресурси, в интензивното отделение на болничното заведение все още са налични използваеми респиратори и …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: гръдна онкохирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Гръдна онкохирургия

Фаза I. Полу-неотложни обстоятелства (фаза на подготовка)

Малък брой пациенти с КОВИД-19, неизчерпани болнични ресурси, в интензивното отделение на болничното заведение все още са налични използваеми респиратори и …

Прочетете повече

Препоръки за лечение на пациенти с КОВИД-19 от гледна точка на палиативната медицина, версия 2.0

Източник: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/128-002l_S1_palliative_Therapie_bei_COVID-19_2020-04_1.pdf

Превод: д-р Илиян Илиев

Автори: W. Nehls1, S. Delis1, B. Haberland2, B.O. Maier3, K. Sänger1, G. Tessmer4, L. Radbruch5, C. Bausewein2.

1. …

Прочетете повече

Гастроинтестинални ендоскопски изследвания в условията на пандемия от КОВИД-19

Експертно становище на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия и Европейското дружество на сестринския и помощния персонал в гастроентерологията и ендоскопските процедури

Източник: https://www.esge.com/esge-and-esgena-position-statement-on-gastrointestinal-endoscopy-and-the-covid-19-pandemic/
Превод: д-р Илиян Илиев

Преработено и допълнено издание № 1 (18.03.2020 г.)

Въведение

            Неотдавна епидемията от …

Прочетете повече