Затлъстяването при пациенти на възраст под 60 години е рисков фактор за хоспитализация при Covid-19

Приет ръкопис

Източник: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa415

Превод: Боряна Маринкова

Jennifer Lighter, MDMichael Phillips, MDSarah Hochman, MDStephanie Sterling, MDDiane Johnson, MDFritz Francois, MDAnna Stachel, MPH

Уважаеми редактори,

Рисковите фактори за тежестта на протичане на  инфекциозните заболявания се определят в зависимост от патогена, преносителя на заразата и околната среда [1]. Болестта Covid-19, причинена от инфекция SARS-CoV-2, включва спектър от заболявания; от асимптоматична инфекция [2] до тежка пневмония, характеризираща се с остри респираторни увреждания при около 20% от пациентите обект на медицинска помощ [3]. Рисковите фактори, свързани с тежестта на заболяването, включват напреднала възраст, диабет, потиснат имунитета и органна недостатъчност [3]. Разпознаването на рисковите фактори за заболеваемост и смъртност е важно за определяне на стратегиите за превенция, както и за насочване към високорискови групи за потенциални лекарствени средства.

Направихме ретроспективен анализ на ИТМ, стратифициран по възраст при положителни за Covid-19 симптоматични пациенти, които са лекувани в голяма университетска болница в Ню Йорк. Пациентите, постъпили в спешното одленение с признаци на дихателен дистрес, са приети в болницата. Интензивното лечение се определя въз основа на статуса и необходимоста на пациента за превеждане в интензивното отделение или анамнеза за предходно поставяне на апаратна вентилация в здравното досие. Пациентите, които бяха PCR-положителни за Covid-19 от 4 март 2020 г. до 4 април 2020 г., бяха извлечени от нашата електронна здравна система с Хи квадрат тест на Валд, използвайки SAS v9.4 (SAS Institute, Care NC).

От 3615 лица, които са с положителни тестове за Covid-19, 775 (21%) са имали индекс на телесна маса (ИТМ – BMI) 30-34, а 595 (16% от общата кохорта) са имали ИТМ> 35. Има 1853 (51%) пациенти, изпратени от спешното отделение под карантина в домашни условия, 1331 (37%) са приети в болницата, а 431 (12%) са били директно приети или преведени в Отделение по интензивно лечение в рамките на приема. По време на анализа установихме значима разлика по отношение на приемане и лечение в интензивно отделение само при пациенти на възраст под 60 години с различни нива на ИТМ (Таблица 1).

Пациентите на възраст под 60 години с ИТМ между 30-34 са съответно с 2.0 (95% 1.6-2.6, p <0.0001) и 1.8 (95% CI 1.2-2.7, p = 0.006) пъти по-висока вероятност да бъдат преведени в интензивно отделение в сравнение с пациентите с ИТМ <30 (Таблица 1). По същия начин, пациентите с ИТМ> 35 и на възраст <60 години са с респективно 2,2 (95% CI 1,7-2,9, p <.0001) и 3,6 (95% CI 2,5-5,3, p = <. 0001) пъти по-вероятно да бъдат приети в интензивно отделение в сравнение с пациентите в същата възрастова категория, които имат ИТМ <30. Въпреки че пациентите на възраст под 60 години обикновено се смятат за група с по-нисък риск от тежко протичане на заболяването Covid-19, на базата на данни от нашата болница, затлъстяването се оказва рисков фактор за приемане в болница и нужда от критична помощ, който не е установен на по-ранен етап. Това има важни и практически последици, тъй като близо 40% от възрастното население в САЩ е с наднормено тегло с ИТМ> 30 [4].

Диапазонът на ИТМ при лицата в това проучване го прави представително на нацията, тъй като 36% от пациентите имат ИТМ> 30. Има географски различия в отчетената смъртност, тъй като Южна Корея, Китай и Италия съобщават за нива на смъртност съответно 0,8, 2,3 и 7,2 [5] и са посочени регионални рискови фактори като тютюнопушене, замърсяване или застаряване на населението. За съжаление, затлъстяването при хора под 60 години е нов идентифициран епидемиологичен рисков фактор, който може да окаже въздействие върху повишаване на заболеваемостта в САЩ.

Финансиране: няма

Финансови оповестявания: Няма финансови оповестявания, които да са обект на оповестяване от авторите

Таблица 1: Възрастни пациенти, които са с положителни тестове за Covid-19 3 март – 4 април 2020 (N = 3,615)

Литература

1. Smith, K.F., et al., Ecological theory to enhance infectious disease control and public health policy. Front Ecol Environ, 2005. 3(1): p. 29-37.

2. Mizumoto, K., et al., Estimating the asymptomatic proportion of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases on board the Diamond Princess cruise ship, Yokohama, Japan, 2020. Euro Surveill, 2020. 25(10).

3. Wu, Z. and J.M. McGoogan, Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA, 2020.

4. Ogden, C.L., et al., Prevalence of Obesity Among Adults, by Household Income and Education – United States, 2011-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2017. 66(50): p. 1369-1373.

5. Onder, G., G. Rezza, and S. Brusaferro, Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA, 2020

Автор за кореспонденция: 

Jennifer Lighter, MD
New York University Langone Health
545 First Avenue Greenberg Hall, SC1-174
New York, NY 10016 Telephone: 212-263-5454 Fax: 212-263-0523

© Правата са запазени за автора (ите) 2020. Публикувано от Oxford University Press за Американското дружество по инфекциозни болести. Всички права запазени. За разрешение пишете на имейл: journals.permissions@oup.com.