Затлъстяването и неговото влияние върху смъртността от COVID-19

Източник: https://doi.org/10.1002/oby.22818

Превод: д-р Даниела Василева

DR. CARLOS SANTOS-BURGOA (Orcid ID: 0000-0002-7650-8260)
Article type: Letter to the Editor
William Dietz, Chair, MD, PhD.
Sumner M. Redstone Global Center for Prevention and Wellness
The George Washington University
Milken Institute School of Public Health, Department of Preventive and Community Health 950 New Hampshire Ave NW. 4th Floor, Room 319
Washington, DC 20052
Phone: 202-994-1469; Email: bdietz@gwu.edu
Carlos Santos-Burgoa, MD, MPH, PhD, Director Global Health Policy, Professor
The George Washington University
Milken Institute School of Public Health, Department of Global Health
950 New Hampshire Ave NW. 4th Floor, Room 408
Washington, DC 20052
Phone: 202-994-6789; Email: csantosburgoa@gwu.edu

В наскоро публикуван анализ в JAMA относно броя на регистрираните смъртните случаи в Италия, заразени с COVID-19, беше пропусната темата за затлъстяването като придружаващо заболяване, допринасящо за по-висока смърност сред засегнатите индивиди. Възможно е по-високата честота на разпространение на затлъстяването при възрастни  в Италия, в сравнение с Китай, да е причината за разликите в смъртността на двете държави. Освен това, нарастващата честота на затлъстяване в САЩ, както и вече натрупаните знания за въздействието на затлъстяването върху преживяемостта при пандемията от H1N1 трябва да насочи вниманието на клиницистите, които се грижат за пациенти със затлъстяване и COVID-19, към необходимостта от по-ранно и агресивно лечение на такива пациенти.

В периода април 2009 г. и януари 2010 г., CDC оповести, че между 41-84 милиона души са инфектирани с вируса на грипа H1N1 и че между 180 000 и 370 000 от заразените пациенти са били хоспитализирани с известни между 8000 и 17 000 смъртни изхода.

 Няколко доклада от различни държави идентифицират затлъстяването и екстремното  затлъстяване като рискови фактори за необходимостта от хоспитализация и прилагане на механична вентилация. Например, в Калифорния между април и август 2009 г., 1088 пациенти с H1N1 грип са били хоспитализирани или са имали летален изход. От 268-те пациенти на възраст над 20 години, при които е изчислен ИТМ, 58% са имали затлъстяване (ИТМ> 30), а 67% от тях са били с екстремен обезитет (ИТМ> 40). 66 % от тези със затлъстяване също са имали подлежащи заболявания, като хронична белодробна болест, бронхиална  астма, сърдечни проблеми или захарен диабет. Сред хоспитализираните пациенти в Ню Мексико през 2009 г., 46% са имали затлъстяване, а 56% от тези, които са се нуждаели от механична вентилация, са имали екстремен обезитет. Честотата на хоспитализациите поради H1N1 инфекция е била значително по-висока сред американските индианци, афро-американската и испанската раса, отколкото при неиспанската, което вероятно се дължи на увеличеното разпространение на обезитет при първите 3 популации. Сега честотата на придружаващ обезитетет в кохортата от  хоспитализирани пациенти в Калифорния и Ню Мексико надхвърля честотата от 35%, установена при възрастни в САЩ в периода между 2009-2010 г.

Изразеното въздействие на H1N1 и сега на COVID-19 при пациенти със затлъстяване и тежкото затлъстяване не е изненадващо, като се има предвид въздействието на затлъстяването върху белодробната функция. Обезитетът е свързан с намалени еспираторен обем, функционален капацитет и дихателен комплайънс. При пациенти с абдоминално затлъстяване, белодробната функция е допълнително компрометирана, поради редуцирания обем на диафрагмалните екскурзии, което води до последващи затруднения в провеждането на изкуствена вентилация. Освен това, повишените нива на провъзпалителни цитокини, наблюдаващи се при пациенти със затлъстяване, способстват за изразената заболеваемост при COVID-19 инфекции.

Въпреки че ефектите на COVID-19 върху пациенти със затлъстяване все още не са напълно изяснени, опитът от H1N1 пандемията трябва да служи като предпазна мярка за развитието на болестта при пациенти със затлъстяване и особено при екстремен обезитет.  Честотата на затлъстяването при възрастни  през периода  2017-2018 г. се е увеличилa в сравнение с периода 2009-2010 г. и вече е съответно 42% и 9%. Тези наблюдения предполагат, че делът на пациентите със затлъстяване и тежко затлъстяване при COVID-19 инфекция ще се увеличи в сравнение с H1N1 пандемията и болестта вероятно ще има по-тежък ход при такива пациенти. Тези наблюдения също подчертават необходимостта от повишена бдителност, приоритетност при откриване и тестване и агресивна терапия за пациенти с затлъстяване и COVID-19 инфекции.