Конвалесцентни серуми като опция за справяне с COVID-19

Източник: https://www.jci.org/articles/view/138003?fbclid=IwAR2WDv7Aq-UZsIoQbIDIam5ry346KQUAzctnyxjzPcLT4nUyXD9IWtkbxG4

Превод: Мария Попова

Ревизия: д-р Цветелина Великова

1Артуро Касадевал, 2Лииз-Ан Пирофски

1 Отделение по молекулярна микробиология и имунология, Училище по обществено здраве Джон Хопкинс, Балтимор, Мериленд, САЩ

. 2 Отделение по инфекциозни болести, Отдел медицина, Колеж

Прочетете повече

Риск от вентрикуларна аритмия поради лечение с хидроксихлорохин-азитромицин при COVID-19

Източник: https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/27/14/00/ventricular-arrhythmia-risk-due-to-hydroxychloroquine-azithromycin-treatment-for-covid-19

Превод: Боряна Маринкова

29 март 2020
Cardiology Magazine
Автори Timothy F. Simpson, MD, PharmDRichard J. Kovacs, MD, FACC; и Eric C. Stecker, MD, MPH, FACC.

Акценти

• Съображенията за безопасност при стационарно и амбулаторно …

Прочетете повече

Експертно становище и практически ръководство за лечебно хранене при болни със SARS-COV-2 инфекция

Европейска асоциация за лечебно хранене и метаболизъм (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN)

Източник: https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-0/pdf

Превод: Симона Стаменова

Абстракт

Пандемията от КОВИД-19 поставя безпрецедентни предизвикателства и заплахи за пациентите и световните здравни системи. Острите респираторни заболявания, които …

Прочетете повече

Одобрено от FDA лекарство Ивермектин инхибира репликацията на SARS-CoV-2 in vitro

Източник: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787Get rights and content

Превод: Боряна Маринкова

LeonCaly1Julian D.Druce1Mike G.Catton1David A.Jans2Kylie M.Wagstaff2

Източник: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787Get rights and content

Акценти

• Ивермектин е инхибитор на предизвикващия COVID-19 вирус (SARS-CoV-2) in

Прочетете повече

Изпитване на Лопинавир- – Ритонавир при възрастни, хоспитализирани с тежък COVID 19

Източник: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001282?fbclid=IwAR3q4DN2cAmZgRQF4C0RB0TGRecJlL-hnjEKaqSSFJPHJf6VUm3qknySVUY

Превод: Мария Попова

Абстракт

Въведение

Няма лекарства, които да бъдат доказано ефективни за лечение на тежкото заболяване, причинено от SARS-CoV-2

Методи

Проведохме рандомизирано контролирано открито проучване, включващо хоспитализирани възрастни пациенти с потвърдена SARS-CoV-2 инфекция, която причинява респираторното заболяване …

Прочетете повече

Коронавирус: нова коронавирусна инфекция COVID-19 (Обзор)

Източник: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0010/977698/novel-coronavirus-covid-19-infection-12-Mar-20.pdf

Превод: Боряна Маринкова

ТЕРМИНОЛОГИЯ       

КЛИНИЧНА КЛАРИФИКАЦИЯ

  • COVID-19 (коронавирусна болест 2019) е инфекция на дихателните пътища, новоразпознат коронавирус, за който се смята, че е възникнал като зоонотичен вирус, който е мутирал или адаптиран по друг път по начини, които
Прочетете повече

Хидроксихлорохин и азитромицин за лечение на COVID-19: резултати от открито нерандомизирано клинично изпитване

Превод: Йоанна Балева.

Оригинална публикация: https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/Hydroxychloroquine_final_DOI_IJAA.pdf?fbclid=IwAR2Jb4VvgWT23lYYHdnDMpQmd6JfrBluX-qnZAAXhysHsk5uNZ-ZGPShFj0

Моля цитирайте тази публикация като Gautret et al. (2020) Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID‐19: results of an open‐label non‐randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents – In Press 17 March

Прочетете повече