Какво разкриват за имунитета тестовете за антитела при SARS-CoV-2 инфекция?

Източник: https://www.the-scientist.com/news-opinion/what-do-antibody-tests-for-sars-cov-2-tell-us-about-immunity–67425
Превод: д-р Елена Илиева
Редакция: д-р Цветелина Великова

Изследванията на кръвните проби на пациентите биха могли да променят нашето разбиране за разпространението на COVID-19, но какво сами по себе си ни разкриват антителата за имунитета, все още не …

Прочетете повече

План за действие в спешен приемен кабинет при работа с пациенти със съмнение за или с потвърдена инфекция, причинена от коронавирус

Източник: Steyr Universitaetslehrkrankenhaus

Превод: д-р Илиян Илиев

При контакта с пациенти в инфекциозните и неинфекциозните помещения на спешния приемен
кабинет персоналът е задължен да носи лични предпазни средства (ЛПС) – защитна престилка, ръкавици,
защитни очила или шлем, хирургична шапка и …

Прочетете повече

Оценка на броя на инфекциите и въздействието на нефармацевтичните интервенции върху COVID-19 в 11 европейски държави

Източник: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-13-europe-npi-impact/

Превод: Боряна Маринкова

Seth Flaxman*, Swapnil Mishra*, Axel
Gandy*,  H Juliette T Unwin,
Helen Coupland,  Thomas A Mellan,
Harrison

Zhu, Tresnia Berah, Jeffrey W Eaton, Pablo N P Guzman, Nora
Schmit, Lucia

Прочетете повече

Клинични характеристики и вътрематочен потенциал на вертикална трансмисия на COVID-19 при девет бременни жени: ретроспективен преглед на медицинска документация

Клинични характеристики и вътрематочен потенциал на вертикална трансмисия на COVID-19 при девет бременни жени: ретроспективен преглед на медицинска документация

Прочетете повече

Разпространение на нов коронавирус: какво трябва да знаят анестезиолозите

Philip W.H.Peng1Pak-LeungHo2Susy S.Hota34 1 Катедра по анестезиология и медицина на болката, University Health Network, Университет на Торонто, Торонто, Канада 2 Катедра по микробиология и Център по инфекция на Carol Yu, Хонг Конгски университет, Hong Kong …

Прочетете повече

COVID-19 – Насоки за мерки за управление на границите за защита на здравето и осигуряване на наличност на стоки и основни услуги 

Европейска комисия

Брюксел, 16.3.2020

© (2020) 1753 окончателен доклад 

Източник: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

Превод: Боряна Маринкова

Кризата, предизвикана от разпространението на коронавирус подчерта предизвикателството за опазването на здравето на населението, като същевременно трябва да се избегне нарушаването на свободното движение на хора …

Прочетете повече

Увреждане на черния дроб при COVID-19

Източник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/liv.14435?fbclid=IwAR0dIQQR_P9qG50zXzCLnJsaShKdpmVOGvRV_oqN4E7_DuX2TIb8n8JWyQk

Превод: Валери Вълков

Др. Ксин Женг (Orcid ID : 0000-0001-6564-7807)

Редактор: Лука Валенти

Автори: Ling Xu1, 3*, Jia Liu1, 3*, Mengji Lu2, 3, Dongliang Yang1, 3, Xin Zheng1, 3

1. Департамент по инфекциозни заболявания, Болница Юниън, Медицински колеж

Прочетете повече

Насоки на Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR) за пациентите с ревматични мускулно-скелетни заболявания в периода на разпространение на COVID-19

Източник: https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm?fbclid=IwAR1fWFzIKLnXb12EqPWyL6D5sMoYYRamrccI9AdSQeO8OdZCnjjN6Oluun8

Превод: Надя Радулова

В периода на разпространение на COVID-19 е твърде вероятно да възникнат въпроси и да се породи тревога във връзка с хората, страдащи от ревматични мускулно-скелетни заболявания, които приемат имуносупресори, например биологични препарати, инхибитори на Янус …

Прочетете повече

Препоръки от Института „Робърт Кох“ относно хигиенните мерки за персонала, участващ в лечението на пациенти с инфекция от SARS-CoV-2

Препоръки от Института „Робърт Кох“ относно хигиенните мерки 

касаещи персонала участващи в лечението на пациенти с инфекция 

от SARS-CoV-2 

Към 13 март 2020 г. 

Наличната досега информация за епидемиологията на SARS-CoV-2 показва, че предаването се случва най-вече при близък (напр. Домашен …

Прочетете повече

Рискови фактори, водещи до смърт от COVID-19, идентифицирани при пациенти от Ухан

Източник: medicalnewsbg -10/03/2020

Пациентите, които не са преживели хоспитализация поради COVID-19 в Ухан, са в по-напреднала възраст, коморбидни са и имат повишен D-димер, според първото проучване за изследване на рискови фактори, свързани със смърт сред възрастни, хоспитализирани с COVID-19. Още

Прочетете повече