Съществува ли по-висок риск за пациенти с високо кръвно налягане и захарен диабет при заразяване с COVID-19?

Съществува ли по-висок риск за пациенти с високо кръвно налягане и захарен диабет при заразяване с COVID-19?

Лей Фанг, Джордж Каракиулакис, Майкъл Рот

Публикувано на: 11 март 2020 г.

https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8

Най-ясно изразените придружаващи заболявания при 32 починали пациенти сред група от 52 пациенти на интензивни отделения с болестта, причинена от COVID-19, според проучване на Сиабо Янг и колеги, са мозъчно-съдови болести (22 %) и диабет (22 %). Друго проучване включва 1099 пациенти с потвърден COVID-19, от които 173 имат остро заболяване с придружаващо заболяване: високо кръвно налягане (23.7%), захарен диабет (16.2%), коронарна съдова болест (5.8%) и мозъчно-съдова болест (2.3%). В трето проучване, от 140 пациенти, приети за болнично лечение с COVID-19, 30 % имат високо кръвно налягане, а 12 % имат диабет. Силно впечатление прави фактът, че най-често срещаните придружаващи заболявания, докладвани в горните три проучвания на пациенти с COVID-19, най-често се третират с ангиотензин-преобразуващ ензим (ACE) инхибитори. Последващото лечение не е оценено в нито едно от проучванията.

Човешките патогенни коронавируси (тежък остър респираторен синдром коронавирус [SARS-CoV] и SARS-CoV-2) се свързват с целевите си клетки чрез ангиотензин-преобразуващ ензим 2 (ACE2), отделен чрез епителни клетки на белите дробове, червата, черен дроб и кръвоносни съдове (F, 2020)

Нивата на ACE2 значително се повишават при пациенти с диабет от тип 1 и 2, лекувани с ACE инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери (ARB) (F, 2020) Високото кръвно налягане също се лекува с ACE инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери, в резултат на което се наблюдава възходяща регулация на ACE2. (Zhuo, 2017). ACE2 може да се повиши и от тиазолидиндионите и ибупрофен. Тези данни предполагат, че отделянето на ACE2 се увеличава при диабетни състояния и лечение с ACE инхибитори, а ARB увеличават отделянето на ACE2.

Вследствие на това, увеличеното отделяне на ACE2 улеснява заразяването с COVID-19. Следователно предлагаме хипотеза, че лечението на диабет и високо кръвно налягане с ACE2-стимулиращи медикаменти увеличава риска от развиване на тежка и фатална форма на COVID-19.

Ако тази хипотеза се потвърди, тя ще доведе до конфликт по отношение на лечението, тъй като ACE2 намалява възпалението и се предлага като потенциална нова терапия за възпалителни процеси в дробовете, рак, диабет и високо кръвно налягане. Друг аспект, който трябва да бъде изследван, е генетичната предразположеност за увеличен риск от заразяване с SARS-CoV-2, който може да се дължи на полиморфизми на ACE2, които са свързани със захарен диабет, мозъчен инсулт и високо кръвно налягане, конкретно при азиатското население. За да обобщим тази информация, предразположеността на определен човек може да се дължи на комбинация както от лечението, така и полиморфизъм на ACE2.

Смятаме, че за пациенти със сърдечни заболявания, високо кръвно налягане или диабет, които са лекувани с лекарства, увеличаващи ACE2, съществува по-висок риск за тежка форма на инфекция с COVID 19 и следователно трябва да бъде проследен приемът на ACE2-моделиращи лекарства, като ACE инхибитори или ARB. Въз основа на търсене в PubMed от 28 февруари, 2020 г. не откриваме доказателство, предполагащо, че антихипертензивните блокери на калциевите канали увеличават отделянето или действието на ACE2. Затова те могат да бъдат подходящ алтернативен метод за лечение на гореописаните пациенти.

Източници:

1.Yang X Yu Y Xu J et al.

Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study.

Lancet Respir Med. 2020; (published online Feb 24)

https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5

2.Guan W Ni Z Hu Y et al.

Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China.

N Engl J Med. 2020; (published online Feb 28.)

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2002032

3.Zhang JJ Dong X Cao YY et al.

Clinical characteristics of 140 patients infected by SARS-CoV-2 in Wuhan, China.

Allergy. 2020; (published online Feb 19.)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.14238

4.Wan Y Shang J Graham R Baric RS Li F

Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS.

J Virology. 2020; (published online Jan 29.)

https://jvi.asm.org/content/early/2020/01/23/JVI.00127-20

5. 5.Li XC Zhang J Zhuo JL

The vasoprotective axes of the renin-angiotensin system: physiological relevance and therapeutic implications in cardiovascular, hypertensive and kidney diseases.

Pharmacol Res. 2017; 125: 21-38

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043661817301780

Оригинална статия на английски език: 

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30116-8/fulltext?fbclid=IwAR2JeZO_ARJnewyWMH43YpJfiV693yRLtMa-RNeUprHWHXmLvwwBhEuHIng

Преводач: ©Диана Стойкова