Клинични характеристики и вътрематочен потенциал на вертикална трансмисия на COVID-19 при девет бременни жени: ретроспективен преглед на медицинска документация

Клинични характеристики и вътрематочен потенциал на вертикална трансмисия на COVID-19 при девет бременни жени: ретроспективен преглед на медицинска документация

Huijun Chen, PhD , Juanjuan Guo, MS , Chen Wang, PhD , Fan Luo, PhD, Xuechen Yu, MD, Prof Wei Zhang, PhD, Prof Jiafu Li, MS, Prof Dongchi Zhao, PhD, Dan Xu, MS, Qing Gong, MS, Prof Huixia Yang, MD , Prof Wei Hou, PhD , Prof Yuanzhen Zhang, BS 

Публикувано на 12 февруари 2020

DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30360-3

Превод: Боряна Маринкова

Резюме

Контекст

Предишни проучвания за епидемията от пневмония, причинена от новата коронавирусна болест през 2019 г. (COVID-19), се основаваха на информация от широката популация. Налични са ограничени данни за бременни жени с пневмония, причинена от COVID-19. Това проучване има за цел да оцени клиничните характеристики на COVID-19 при бременност и вътрематочния потенциал за вертикална трансмисия на COVID-19.

Методи

Медицинската документация, лабораторните резултати и КТ на гръдния кош бяха ретроспективно прегледани при девет бременни с лабораторно потвърдена пневмония COVID-19 (т.е. с проби от гърлен секрет на майката, положителни за тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 [SARS-CoV-2], които са хоспитализирани в Zhongnan на Уханския университет, Ухан, Китай, от 20 януари до 31 януари 2020 г. Доказателства за вътрематочно вертикална трансмисия се оценяват чрез тестване за наличие на SARS-CoV-2 в околоплодната течност, кръвта от пъпната връв и проби от неонатологични проби за вземане на гърлен секрет. Пробите от кърма също се събират и тестват от пациенти след първата лактация.

Резултати

Всичките девет пациентки са преминали родоразрешение чрез цезарово сечение през третия триместър. Седем пациентки са били с повишена телесна температура. Наблюдават се и други симптоми, включително кашлица (при четири от девет пациентки), миалгия (при три), болки в гърлото (при две) и неразположение (при две). Дистрес на плода е бил наблюдаван в два случая. Пет от девет пациентки са имали лимфопения (<1 · 0 × 10⁹ клетки на L). Три пациентки имат повишени нива на концентрация на аминотрансфераза. Нито една от пациентките не е развила тежка пневмония COVID-19 и не е починала към 4 февруари 2020 г. Регистрирани са девет раждания. Асфиксия не се наблюдава при новородените. Всичките девет раждания имат оценка 1-минутна Apgar от 8–9 и 5-минутна оценка за Apgar 9–10. Амниотична течност, кръв от пъпна връв, проба за гърлени секрет на новороденото и проби от кърма от шест пациентки са тествани за SARS-CoV-2, всички проби са отрицателни за наличие на вируса.

Интерпретация

Клиничните характеристики на пневмония COVID-19 при бременни жени са сходни с тези, съобщени за небременни възрастни пациенти, които са развили пневмония поради COVID-19. Констатациите от тази малка група случаи показват, че понастоящем няма данни за вътрематочна инфекция, причинена от вертикална трансмисия при жени, които развиват COVID -19 пневмония в късна бременност.

Финансиране

Научен и технологичен план Хубей, План за медицинско развитие на университета в Ухан.

Въведение

Видът на пневмонията, причинена от новата коронавирусна болест през 2019 г. (COVID-19), е силно инфекциозно заболяване и продължаващата епидемия е обявена от СЗО като глобална спешна ситуация в областта на общественото здраве. Тя започва в провинция Хубей, Китай, през декември 2019 г., последвана от разпространение извън провинция Хубей и други части на страната.1, 2 Проучване в „Ланцет“ от Хуанг и кол. 2 съобщава за епидемиологичните, клиничните, лабораторните и образните характеристики, както и лечението, и клиничните резултати на пациенти с потвърдена от лаборатория COVID-19 пневмония. Докладът на Хуанг и колегите му обаче се фокусира основно върху небременни възрастни. Клиничните характеристики и потенциала за вертикалната трансмисия  на пневмония от COVID-19 при бременни жени не са известни. Спешните въпроси, които трябва да бъдат разгледани незабавно, са дали бременните жени с пневмония – COVID-19 ще развият различни симптоми от възрастните, които не са бременни, дали бременните жени, които са с диагностицирана пневмония COVID-19 са по-склонни да загинат от инфекцията или да претърпят преждевременно раждане и дали COVID-19 може да се предава вертикално от майка на плода, и дали представлява риск за плода и новороденото. Отговорите на тези въпроси са от съществено значение за формулирането на принципите на акушерско менажиране на бременни жени с инфекция COVID-19. Ето защо, за да улесним усилията, както в Китай, така и в световен мащаб, за предотвратяване и контрол на пневмония COVID-19 при деца и бременни жени, 3 събрахме ретроспективно и анализирахме подробни клинични данни от бременни жени с лабораторно потвърдена инфекция COVID-19 в болница в Zhongnan на Университета на Ухан, Китай. В това проучване представяме клиничните особености на бременни с потвърдена пневмония COVID-19 и изследваме вертикалния потенциал на предаване на COVID-19.

Изследване в контекст

Доказателства преди това изследване

Търсене е осъществено в PubMed и базата данни на China National Kнеwledge Infrastructure, публикувани до 6 февруари 2020 г., използвайки ключовите думи „нов коронавирус“, „нов коронавирус 2019“, „2019-nCoV“, „пневмония“, „коронавирус“, „Ухан „,  и „нов“,“ бременност“, „инфекция на майката“, и „инфекция на плода“ за статии, публикувани на китайски и английски език. Открихме две статии: едната е озаглавена Клинични особености на пациенти, заразени с нов коронавирус за 2019 г. в Ухан, Китай, публикувана в The Lancet, и друга, озаглавена „Динамика на ранното разпространение в Ухан, Китай, на нова пневмония, предизвикана от инфекция с коронавирус, публикувана в New England Journal of Medicine. Не установихме публикувани проучвания върху бременни жени с нова коронавирусна болест (COVID-19) за 2019 г.

Приноси на това проучване

Ретроспективно прегледахме медицинската документация, лабораторните резултати и КТ на гръдния кош за девет бременни жени с лабораторно потвърдена пневмония от COVID-19. Доказателствата за вертикална трансмисия се оценяват чрез тестване за наличие на тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) в проби от околоплодна течност, кръв от пъпната връв, кърмата и неонатален гърлен секрет при шест от девет пациентки. Всичките девет жени са постъпили в третия триместър. Седем са с установена повишена телесна температура. Други симптоми включват кашлица (при четири от девет пациентки), миалгия (при три), болки в гърлото (при две) и неразположение (при две). Фетален дистрес възникна в два случая. Пет от деветте пациентки са с лимфопения (<1 · 0 × 10⁹ клетки на L). Три пациентки имат повишени нива на концентрация на аминотрансфераза. Нито една от пациентките не е развила тежка пневмония COVID-19 и не е починала. Регистрирани са девет раждания. Не се наблюдава тежка неонатална асфиксия. Всичките девет раждания имат 1-минутна оценка на Апгар от 8-10 и 5-минутна оценка на Апгар от 9-10. Амниотична течност, кръв от пъпна връв, проба за гърлени секрет на новороденото и проби от кърма от шест пациентки са тествани за SARS-CoV-2, всички проби са отрицателни за наличие на вируса.

Приложимост от всички налични доказателства

Клиничните характеристики на пневмония COVID-19 при бременни жени са сходни с тези на небременни възрастни пациенти с пневмония COVID-19. Въз основа на данните от тази малка група пациенти, понастоящем няма данни за вертикална трансмисия на инфекцията при бременни жени, които развиват пневмония COVID-19 през третия триместър.

Методи

Дизайн на проучването и включени пациенти

Направихме ретроспективен преглед на медицинската документация при девет бременни жени с пневмония COVID-19, приети в болница Zhongnan на Университета Ухан от 20 януари до 31 януари 2020 г. Диагнозата на пневмония COVID-19 се основава на Програмата за превенция и контрол на коронавирусната пневмония (4-то издание), публикувано от Националната здравна комисия на Китай.4 Всички девет бременни жени с пневмония COVID-19 дават положителни резултати за тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) чрез използване на количествен RT-PCR (qRT-PCR ) върху проби от дихателните пътища.

Това проучване е прегледано и одобрено от Медицинския етичен комитет на болницата Zhongnan към Университета в Ухан (номер на одобрението: 2020004). От всеки пациент е получено писмено информирано съгласие.

Събиране на данни

Прегледахме медицинската документация, лабораторните резултати и КТ на гръдния кош за всички девет бременни жени. Цялата информация беше получена и заведена с отделен формуляр за събиране на данни. Двама изследователи в проучването (JG и XY) независимо прегледаха формулярите за събиране на данни, за да проверят точността на данните.

Пробите от гърлен секрет на майката се събират и тестват за SARS-CoV-2 с препоръчания кит от Китайския център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) (BioGerm, Шанхай, Китай), следвайки указанията на СЗО за qRT-PCR.5, 6, 7 Всички пробите са обработени едновременно в отделението по Клинична лаборатория на болница Zhongnan и държавната лаборатория по вирусология /Институт по медицинска вирусология, Медицински факултет, Университет на Ухан. Положителните потвърдителни случаи на инфекция с COVID-19 бяха определени като положителна от всяка лаборатория.

Пробите от амниотичната течност от пациенти с пневмония COVID-19 са получени чрез директна аспирация по време на раждането. Взети са проби от кръв от пъпната връв и кръвни проби от новороденото, веднага след родоразрешението в операционната зала. Освен това, пробите от кърмата от пациентките с пневмония COVID-19 са събрани след първата им лактация. Доказателствата за вертикална трансмисия се оценяват чрез тестване за наличието на SARS-CoV-2 в тези клинични проби. Вземането на проби беше успешно в шест случая (пациенти 2, 4–6, 8 и 9). Сред трите пациентки, от които вземането на пробата не е било успешно, пациент 1 е диагностицирана след цезаровото сечение, поради което не е взета проба. Пациенти 3 и 7 преминаха цезарово сечение по спешност през нощта, поради което незабавното вземане на проба не е било възможно. Всички проби бяха обработени в Държавната лаборатория по вирусология / Институт по медицинска вирусология, Медицински факултет, Университет Ухан, за по-нататъшно тестване. Събирането, обработката на пробите и лабораторни изследвания са съобразени с насоките на СЗО. Всички проби, както е описано по-горе, бяха тествани за SARS-CoV-2 чрез използване на qRT-PCR с препоръчания кит за CDC. Резултатите от теста са потвърдени от RT-PCR с проектирани праймери. За RT-PCR анализ, общата РНК се екстрахира от проби чрез използване на реагента TRIzol LS (Invitrogen, Carlsbad, CA, САЩ), последвана от обратна транскрипция чрез използване на едноетапния RT-PCR комплект (TaKaRa, Dalian , Китай). Праймерите са проектирани въз основа на последователността на Ухан-Ху-1 (MN908947). Последователностите на частичните S сегменти (nt 21730-22458) се амплифицират с праймери: 5 ‘-CTCAGGACTTGTTCTTACCTT-3’ и 5 ‘-CAAGTGCACAGTCTAC-AGC-3’.

Статистически анализ

Статистическият анализ беше направен с SPSS, версия 20.0. Непрекъснатите променливи директно се изразяват като диапазон. Категоричните променливи са изразени като число (%).

Роля на източника на финансиране

Финансиращи агенции не участват в дизайна на проучването, събирането на данни, анализа на данни или писането на доклада. Съответните автори са отговорни за всички аспекти на проучването, за да гарантират, че въпросите, свързани с точността или целостта, на която и да е част от работата, са правилно проучени и разрешени. Окончателната версия беше одобрена от всички автори.

Резултати

Всичките девет бременни жени са в третия си триместър и всички бяха подложени на цезарово сечение. Всички пациентки са с анамнеза за епидемиологично излагане на COVID-19. Възрастовият диапазон на пациентите е 26–40 години, а диапазонът на гестационните седмици при приемане е 36 седмица до 39 седмица плюс 4 дни. Нито един от пациентките не е имала като основно заболяване като диабет, хронична хипертония или други сърдечно-съдови заболявания. Една пациентка обаче е с установена гестационна хипертония след 27ма гестационна седмица, докато друга е развил прееклампсия в 31 гестационна седмица. И двете пациентки са в стабилно състояние по време на бременност. Освен това е установено, че една пациентка е имала инфекция с грипен вирус при постъпване в болница (таблица 1; приложение).