Разпространение на нов коронавирус: какво трябва да знаят анестезиолозите

Philip W.H.Peng1Pak-LeungHo2Susy S.Hota34 1 Катедра по анестезиология и медицина на болката, University Health Network, Университет на Торонто, Торонто, Канада 2 Катедра по микробиология и Център по инфекция на Carol Yu, Хонг Конгски университет, Hong Kong 3 Катедра за превенция и контрол на инфекциите, University Health Network, Торонто, Канада 4 Катедра по медицина, Университет на Торонто, Торонто, Канада

Received 11 February 2020, Accepted 12 February 2020, Available online 27 February 2020. Линк: https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.02.008Get rights and content

Дата на превод: 18.03.2020

През декември 2019 г. огнище на пневмония с неизвестен произход се развива в Ухан от провинция Хубей, Китай.1 До 7 януари 2020 г. китайските учени потвърдиха, че огнището е причинено от нов коронавирус, първоначално наричан 2019-nCoV,2 и наскоро преименуван на коронавирус 2, свързан с тежък остър респираторен синдром (SARS-CoV-2), и болестта вече се нарича коронавирусна болест 2019 (COVID-19) от СЗО. Към 20 февруари 2020 г. са регистрирани повече от 75 748 потвърдени случая на COVID-19 в 28 страни (включително Китай) и международни превози (круизен кораб в японските териториални води), като приблизително 99% от случаите се срещат в континентален Китай.3 СЗО обяви извънредно загриженост за общественото здравеопазване в международен план (PHEIC) на 30 януари 2020 г. в отговор на бързито разпространение и докладите за предаване от човек на човек в няколко държави.3 Тук обобщаваме как се развиха ключовите събития, прегледайте сегашното разбиране на COVID-19, сравнете разпространението на COVID-19 с опита с тежък остър респираторен синдром (SARS) и респираторен синдром в Близкия изток (MERS) и обсъдете как анестезиолозите трябва да се подготвят с оглед на това разпространение.

Проследяване на хода на разпространението
Историята на разпространението на COVID-19 премина в забележително кратки срокове (Фиг 1). На 31 декември 2019 г. общинската здравна комисия в Ухан съобщи за група болни от пневмония с неизвестен произход, всички свързани с пазара за търговия на едро с морски дарове Хуанан. На този пазар се предлага разнообразие от живи починали екзотични диви животни, включително живи бамбукови плъхове, палмови циветки, язовци и вълци и трупно месо от тях. Прави впечатление, че една четвърт от първоначално съобщените 27 случая на пневмония са в тежка фаза.45 След дни причината за пневмонията е идентифицирана като нов коронавирус (2019-nCoV).2 На 19 януари 2020 г. СЗО издаде предупреждение, че вирусът може да има способността да се разпространява от човек на човек.3

Figure 1
  1. Линк за сваляне : Линк за сваляне на образ с висока резолюция (647KB)
  2. Линк за сваляне : Линк за сваляне на образ в оригинален размер

Фигура 1. Времева рамка на разпространението на 2019-nCoV / коронавирусна болест 2019 (COVID-19).

Ухан е основен транспортен център в Китай с население от 11 милиона души. В обикновен ден приблизително 3500 души предприемат пътуване със самолет от Ухан до чужди държави, а броят им се увеличава около празниците за честване на китайската лунна Нова година. В рамките на 1 месец броят на потвърдените случаи на COVID-19 нарасна до над 9000, надминавайки броя на случаите на SARS и MERS, докладвани до момента. По същия начин глобалните страхове ескалираха с разпространението на случаите в други страни. Бяха въведени задълбочени мерки за контрол, като се започне с мащабни усилия за обеззаразяване и в крайна сметка затваряне на пазара за търговия на едро с морски дарове Хуанан, забрана на търговията с диви животни и домашни птици на открити пазари, проследяване на контактните лица, проверки на летищата, изолационни и карантинни мерки, които прогресираха, за да обхванат и съседни градове (приблизително 50–60 милиона засегнати жители), затваряне на училища, забрана за масови събирания и построяване на две нови болници (с 1000 и 1600 легла), в които да се оказва медицинска помощ за заразени лица. Други държави въведоха проверки на летищата, забрани за пътуване и изолиране на граждани от провинция Хубей и карантирането им през инкубационния период.6 Въпреки тези мерки, броят на случаите продължава да нараства в епицентъра на огнището, а страните с внесени случаи съобщават за предаване на инфекцията от човек на човек. На 30 януари 2020 г. СЗО обяви PHEIC, призовавайки към засилени международни усилия за сътрудничество за спиране на разпространението.3 Въпреки че китайските власти силно ограничиха движението от и към Ухан, тази строга мярка дойде едновременно с пролетния фестивал, време, когато броят на потеглилите от Ухан пътници се оценява на повече от 15 милиона.

Какво е 2019-nCoV/COVID-19?

2019-nCoV или SARS-CoV-2 е обвит РНК вирус, който принадлежи към Coronaviridae, семейство от вируси, които могат да заразят хора и няколко животински вида. Към днешна дата са идентифицирани седем човешки коронавируси (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2).7 SARS-CoV-2 принадлежи към подрода Sarbecovirus и най-много прилича на коронавирус, познат при прилепите, с който споделя 96,2% генетична секвенционна хомология.289 Сегашното разбиране е, че COVID-19 започва да заразява хората чрез все още неидентифицирано интермедиарно животно и оттогава се разпространява от човек на човек. Предаването от човек на човек се осъществява главно чрез капките на дихателните пътища, които могат да се разпръснат до 2 m и да навлязат в дихателните пътища на хората в обсег или да замърсят повърхности, което води до инфекция чрез контактно предаване.10 Средният инкубационен период е 5 дни, но той варира от 1 до 14 дни.1011 Основният репродуктивен брой (броят на случаите, които генерира един заразен индивид)), R0, се изчислява на 2,68 (95% доверителен интервал: 2.47–2.86).12 Докато се предполага асимптоматично предаване (по време на инкубационния период, преди появата на симптоми при заразени индивиди), то остава спорно и понастоящем не изглежда основен фактор за предаване на инфекция.10

Инфекциите при хора водят до спектър от клинични заболявания, от лека инфекция на горните дихателни пътища, обикновено характеризираща се с висока температура (82%) и кашлица (81%), до тежък остър респираторен дистрес синдром (ARDS) и сепсис. Средната възраст на заразените индивиди е между 49 и 56 години.113 Децата рядко се диагностицират с 2019-nCoV, феномен, който все още не е обяснен. Характеризирането на първите 99 случая на 2019-nCoV в рамките на Ухан показа, че 33% имат тежко заболяване, като 17% развиват ARDS, 4% се нуждаят от апаратна вентилация и 4% имат сепсис.13 Нивото на смъртност на случаите понастоящем се изчислява на 2% относно потвърдените случаи, докладвани за продължаващото разпространение.3 Въпреки това, тъй като понастоящем леките и субклинични инфекции са недостатъчно докладвани, истинската смъртност на случаите вероятно е по-ниска от тази.14 Пациентите със съпътстващи заболявания като захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания се установяват като изложени на по-висок риск за летален край.113

Сравнение с разпространението на SARS и MERS 

Следните прилики и различия сред вирусите на SARS, MERS и 2019-nCoV са установени (Таблица 1). И трите коронавируса бяха разпространени сред хора от диви животни (маскирани палмови цивети при SARS, камила при MERS и неясен посредник за 2019-nCoV).1516 И трите могат да причинят тежки респираторни дистрес симптоми и смърт, въпреки че степента на смъртност варира значително, като MERS е най-смъртоносният (случай на смъртност на случая: 35%).16 От юли 2003 г. няма повече документирани случаи на SARS, но за MERS продължава да се съобщава спорадично, обикновено в резултат на контакт или предаване на животни на хора и в семейстни общности. В сравнение със SARS, с който споделя почти 70% генетична хомология, 2019-nCoV изглежда по-високо трансмисивен (по-висок R0), но с по-малко смъртоносен.13

Таблица 1. Сравнение на разпространението от тежък остър респираторен синдром (SARS), респираторен синдром на Близкия изток (MERS) и респираторен синдром 2019-nCov / коронавирус 2019 (COVID-19). CoV, коронавирус.


SARS MERSCOVID-19
Времева рамканоември 2002 до юли 2003юни 2012 до моментадекември 2019 to до момента
Място на първо установяванеГуангдонг, КитайДжеда, Саудитска АрабияУхан, Китай
Животински произходCivetCamelNon-aquatic animal (?)
Потвърдени случай8096249412 404
Леталитет744 (10%)858 (37%)259 (∼2%)
Глобален импакт26 държави27 държави26 държави
Дата на индетифициране на вирусаАприл 2003Октомври  2012Януари  7, 2020

Настоящото разпространие на COVID-19 се ползва от няколко нововъведения, които са в резултат на натрупания опит от епидемията от SARS през 2002–3.

Подобрена отчетност, прозрачност и комуникация
Здравните власти в Китай проявиха много по-висока степен на прозрачност в началото на тази епидемия и по-бързо уведомяваха СЗО, след като откриха многобройните случаи на пневмония с неизвестен произход. Идентифицирането на етиологията на вируса се постигна незабавно в началото на януари, а пълните данни за сенквенционните данни на генома бяха споделени на платформата на Глобалната инициатива за споделяне на всички грипни данни.8. Актуализираните Международни здравни ръководства (2005 г.) бяха подписани 2 години след избухването на SARS от 194 г. държави-членки, с правно обвързване за защитата на всички хора по света от международно разпространение на болести.17 Глобалните системи за наблюдение и предупреждение, разработени след SARS, позволиха бързото споделяне на информация за възникващата епидемия. Служителите на общественото здравеопазване и СЗО проведоха множество пресконференции, за да информират обществеността за важните етапи в разпространението. Публикувани са научни доклади с бърз партньорски преглед, за да се споделят клиничните и епидемиологични характеристики на вируса в медицинската общност.

Технологичен напредък

По време на епидемията от SARS етиологията на вирус е идентифицирана 5 месеца след началото на разпространението. За разлика от това, вирусът и геномната характеристика бяха идентифицирани в рамките на 2 седмици след откриването на огнището на COVID-19.8 Това е много важно, тъй като тази информация позволява бързото разработване на диагностични тестове за полимеразна верижна реакция в реално време, специфични за SARS-CoV-2.18 Това позволи на някои организации да имат на разположение диагностични тестове, преди първият случай да е влязъл в техните държави – значителна стъпка за ограничаване на разпространението на вируса в световен мащаб. Ранното идентифициране на пълния геном също подпомага развитието на ваксина. Компании като Tencent (Шенжен, Китай) и Alibaba (Ханджоу, Китай) предоставят бази данни, работещи в реално време, за да предоставят най-новите статистически данни, необходими за проследяване на контактни лица и за управление на доставки на съществени стоки (като маски и защитни мантии). Технологиите също ускориха обмена на информация чрез социалните медии и интернет, който все още беше в начален етап на развитието си по време на епидемията от SARS.

Превенция и контрол на инфекциите и разширяване на инфраструктурата на общественото здравеопазване.

От избухването на SARS СЗО е декларирала пет PHEIC. В резултат на тези събития са направени значителни инвестиции в програми за обществено здраве и превенция на инфекции в много територии. Програмите за обществено здраве координират бързото издирване на случаи на инфектиране, проследяването на контактните  лица на случаите и изолационните мерки за смекчаване на разпространението и ръководства за вземане на решения за обстойни мерки за обществено здраве като социално дистанциране, когато това се налага. Програмите за профилактика и контрол на болничните инфекции подпомагат идентифицирането на случаите чрез скрининг и тестване и те изпълняват мерки за превенция на изолирането, за да гарантират, че здравните заведения са безопасни по отношение на предаване на инфекцията на болниците. Последното е от изключителна важност, тъй като както вирусите на SARS, така и MERS са заразили непропорционално доставчиците на здравни услуги, а лечебните заведения са горещи точки на предаване на инфекция.

Какво трябва да знаят анестезиолозите в отговор на това разпространение

По време на епидемията от SARS 21% от заразените лица в световен мащаб са били членове на здравни и медицински екипи.15 В Канада беше потвърден окончателен брой от 251 случая на ТОРС; 43% от тях са медици, по-голямата част от Торонто. 15 Изразяват се опасения относно инфекции сред медицинския персонал, въпреки очевидно подходящите лични предпазни средства. Анализът на този опит ни даде няколко важни урока.19

Първо, защитата на медицинските екипи не е само ЛПС; тя обхваща всички принципи за превенция и контрол на инфекциите.20 Докато първоначалният фокус за защита на анестезиолозите или персонала, участващ в генериращи аерозол медицински процедури (интубация на трахеята, неинвазивна вентилация, трахеотомия, кардиопулмонална реанимация, ръчна вентилация преди интубация и бронхоскопия) се нуждаеше от ЛПС с по-висока защита, като например респиратори за пречистване на въздух със захранване или двойни ръкавици по време на епидемията от SARS, по-нататъшното изследване не подкрепя риска от предаване на инфекцията с трахеална интубация, ако се използват подходящи предпазни мерки и стандартни ЛПС.2122 В зони като спешното отделение или отделението за интензивно лечение, където са били лекувани пациенти с ТОРС, е имало „неконтролирани ситуации, характеризиращи се с множество възможности за широко заразяване и излагане на персонала на инфекции преди интубацията на пациентите.21 Медицинските екипи са били изложени на риск от инфекция преди използването на ЛПС. Това подкрепя значението на триажа, ранното разпознаване и бърза изолация при съмнения за случаи на заразени пациенти.20

Второ, проучване след епидемията със SARS чрез интервюта с медицинските екипи, участващи в интубацията на пациенти със SARS в Торонто, подчертава несъответствието или неоптималното придържане към протоколите за използването на ЛПС.23 Въпреки че за 2019-nCoV не се знае много, се смята, че той се разпространява от човек на човек сред близък контакт чрез дихателни капчици и  контактна трансмисивност. Строгото придържане към използването на ЛПС, включително маска по време на процедурата, защита на очите, мантия и ръкавици, е високоефективно за ограничаване на предаването на капки и чрез контакт.21

Настоящото ръководство на СЗО и Центровете за контрол и превенция на заболяванията за защита на персонала по време на генериращи аерозол медицински процедури при пациенти с потвърдено / суспектно 2019-nCoV носителство се фокусират около принципите на ясна комуникация, свеждане до минимум на броя на персонала в помещението по време на процедурата, правилно използване на ЛПС и избягване на процедури, които генерират големи количества аерозоли. Някои съображения са изброени по-долу, за да се подпомогне подготовката за управление на дихателните пътища на потвърдени / суспектни пациенти с COVID-19.202425 Тези предложения в никакъв случай не са изчерпателни. Болниците трябва да разработят свои планове за аерозол- генериращи медицински процедури при суспектни / потвърдени пациенти с COVID-19, използвайки подход на сътрудничество между анестезиолозите, интензивистите, лекарите по спешна медицина, пулмолозите, членовете на реанимационния екип, членовете на отделения за профилактика и контрол на инфекциите, специалистите по трудова медицина и служителите по трудова безопасност.

Подготовка на пациента и процедурната зона

Превеждането на суспектен или заразен пациент с COVID-19 в помещението, подходящо за генериращи аерозол медицински процедури изисква планиране. Съображенията включват: 

(i) помещението трябва да бъде добре вентилирано; за медицински процедури, генериращи аерозол, извършвани извън операционната зала, се предпочита помещение за изолация с отрицателно налягане / въздух с минимум 12 промени на въздуха h − 1.

(ii) Пациентът трябва да носи маска за лице по време на транспортиране до зоната за извършване на процедурата.

(iii) Персоналът, участващ в медицинската процедура, която се  прилага на пациента, трябва да ползва ЛПС, както се изисква от политиката на болницата за управление на COVID-19.

(iv) Хигиената на ръцете трябва да се извършва от персонала преди и след контакт с пациента, особено преди поставянето и след отстраняването на ЛПС.

v) Броят на отделните медици, участващи в реанимационната процедура, трябва да бъде сведен до минимум, без обмен на персонал или в минимален брой за продължителността на дейността, ако е възможно.

Препоръки за ЛПС

  1.  Специфичните компоненти на ЛПС, избрани за генериращи аерозол медицински процедури, могат леко да варират в зависимост от практиката на болниците. Основните принципи обаче са същите: да се предпази медицинския екип от вдишване и контакт с аерозоли и капчици, които могат да бъдат генерирани по време на процедурата. ЛПС компонентите, които могат да бъдат използвани за постигане на това ниво на защита, включват:

а) прахов респиратор (Национален институт по трудова безопасност и здраве N95, стандарт на ЕС FFP2 или еквивалент на САЩ); всички здравни работници трябва да имат актуализиран респираторен тест;

б) Защита на очите чрез използване на очила или защитен лицев щит за еднократна употреба;

в) водонепромокаема мантия; и

г) Ръкавици. 

(ii) Всеки компонент на ЛПС, който е силно контаминиран по време на медицинските процедури, генериращи аерозол, трябва да бъде незабавно сменен.

(iii) Трябва внимателно да се обърне внимание на екипирането и разекипирането на ЛПС, за да се избегне потенциално излагане и самозамърсяване, което е най-високо по време на отстраняването на ЛПС. Всички медици, които участват в медицински процедури, генериращи аерозол, трябва да бъдат обучени и да са напълно умели в използването на ЛПС, включително безопасно екипиране и разекипиране.

(iv) След отстраняване на защитните средства, медикът трябва да избягва докосването на косата или лицето си преди почистване на ръцете.

(v) ЛПС трябва да се изхвърлят внимателно в контейнер за безконтактно изхвърляне или пране.Минимизирането на образуването на аерозоли

За да се сведе до минимум образуването на аерозоли, генерирани по време на инструменталното интубиране на дихателните пътища, факторите, които трябва да се вземат предвид, включват следното:

(i) Управлението на дихателните пътища трябва да бъде запазено за най-опитния анестезиолог, ако е възможно.

(ii) Може да се използва високоефективен хидрофобен филтър, поставен между маска за лице и дихателния тракт или между маска за лице и респираторен сак, ако разполагате с такъв.

(iii) Трябва да се вземе предвид щателна преоксигенация със 100% кислород и бърза последователна индукция (RSI), за да се избегне ръчната вентилация на пациента, което може да доведе до аерозолизиране на вируса от дихателните пътища.

(iv) RSI може да се наложи да бъде променена, ако пациентът има много висок градиент на алвеоларно-артериален кислород, не е в състояние да толерира 30 сек. апнея или има противопоказание за сукцинилхолин. Ако се предвижда ръчна вентилация, трябва да се прилагат малки подаващи обеми. 

(v) Трябва да се избягва провеждането на фиброоптична интубация, освен ако не е указано специално, тъй като атомизираният локален анестетик и епизодите на кашлицата по време на процедура на дихателните пътища могат да аерозолизират вируса. Помислете за използването на видеоларингоскопия.

(vi) Трахеалната интубация, а не използването на ларингеална маска, е препоръчително.

(vii) При менажиране на пациенти с респираторен дистрес от коронавирусна инфекция извън операционната зала трябва да се избягва неинвазивната вентилация, ако е възможно, за да се предотврати генерирането на аерозол на вируса в помещението и ранната интубация трябва да се има предвид при бързо влошаващ се пациент. Докато реанимирате критично болния пациент, трябва да се провежда компресия на гръдния кош  по време на интубация, за да се избегне излагането на лицето на интубиращия клиницист на аерозоли, а преди интубация, ако е възможно, трябва да се обмисли администриране на нервно-мускулни блокери .

Изводи

Разпространение на COVID-19 бързо се разрастна за кратко време. Потвърдените случаи продължават да се увеличават, въпреки строгите мерки, прилагани от китайското правителство и служителите на общественото здравеопазване по целия свят. До една трета от засегнатите пациенти може да се нуждаят от по-високо ниво на грижи в болницата, включително апаратна вентилация в ранния доклад.

Анестезиолозите са експерти в менажирането на дихателните пътища и ще бъдат на първа линия за менажиране на критично болни пациенти. Като се учат от предишен опит със SARS и разбират текущите епидемиологични фактори на COVID-19, анестезиолозите са много по-добре подготвени да се защитят по време на аерозол-генериращите медицински процедури. Доброто познаване на превенцията и контрола на инфекцията, бдителността по отношение защитните мерки, стриктното следване на инструкциите при екипиране и разекипиране на ЛПС и готовността за грижи за заразени пациенти са от изключително значение.

Приноси на авторите

Писане/редактиране на статията: всички автори.

Одобрение: всички автори.

Declarations of interest

Авторите декларират, че нямат конфликт на интереси.

Литература

1 C. Huang, Y. Wang, X. Li, et al.Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, Китай Lancet, 395 (2020), pp. 497-506 ArticleЛинк за сваляне PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

2 N. Zhu, D. Zhang, W. Wang, et al.A novel coronavirus from patients with pneumonia in Китай, 2019 N Engl J Med Adv, 24 (2020), 10.1056/NEJMoa2001017

Acccess Published January

Google Scholar

3 Wold Health OrganizationNovel coronavirus (2019-nCoV) situation report Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports (2020), Accessed 9th Feb 2020

Google Scholar

4 J. ParryКитай coronavirus: cases surge as official admits human to human transmission BMJ, 368 (2020), p. m236

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

5 V.C.C. Cheng, S.C. Wong, K.K.W. To, P.L. Ho, K.Y. YuenPreparedness and proactive infection control measures against the emerging Wuhan coronavirus pneumonia in Китай J Hosp Infect 2020 Adv, 18 (2020), 10.1016/j.jhin.2020.01.010 Acccess Published January

Google Scholar

6 M.L. Holshue, C. DeBolt, S. Lindquist, et al.First case of 2019 novel coronavirus in the United States N Engl J Med Adv, 31 (2020), 10.1056/NEJMoa2001191 Access Published January

Google Scholar 7 R.J. Lu, X. Zhao, J. Li, et al.Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding Lancet Adv, 29 (2020), 10.1016/S0140-6736(20)30251-8 Acccess Published January

Google Scholar 8 J.F. Chan, K.H. Kok, Z. Zhu, et al.Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan Emerg Microbe. Infect, 9 (2020), pp. 221-236 CrossRefView Record in Scopus

Google Scholar 9 L.S. Zhang, F.M. Shen, F. Chen, Z.G. LinOrigin and evolution of the 2019 novel coronavirus Clin Infect Dis Adv, 3 (2020), 10.1093/cid/ciaa112 Access Published February

Google Scholar 10 Centers for Disease Control and Prevention2019 Novel coronavirus Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html, Accessed 8th Feb 2020

Google Scholar 11 Q. Li, X. Guan, P. Wu, et al.Early transmission dynamics in Wuhan, Китай, of novel coronavirus-infected pneumonia N Engl J Med Adv, 29 (2020), 10.1056/NEJMoa2001316 Acccess Published January

Google Scholar 12 J.T. Wu, K. Leung, G.M. LeungNowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, Китай: a modelling study Lancet Adv, 31 (2020), 10.1016/S0140-6736(20)30260-9 Acccess Published January

Google Scholar 13 N. Chen, M. Zhou, X. Dong, et al.Novel coronavirus pneumonia in Wuhan, Китай: a descriptive study Lancet Adv, 29 (2020), 10.1016/S0140-6736(20)30211-7 Acccess Published January

Google Scholar 14 A.C. Ghani, C.A. Donnelly, D.R. Cox, et al.Methods for estimating the case fatality ratio for a novel, emerging infectious disease Am J Epidemiol, 162 (2005), pp. 479-486 CrossRefView Record in Scopus

Google Scholar 15 World Health OrganizationSummary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to 31 July 2003 Available from: https://www.who.int/csr/sars/country/Таблица2004_04_21/en (2004), Accessed 7th Feb 2020

Google Scholar 16 World Health OrganizationMiddle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) Available from: http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/ (2020), Accessed 9th Feb 2020

Google Scholar 17 World Health OrganizationInternational health regulations (2005) Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf;jsessionid=CEB2B12AFC7EB3DE9E2993B7CFA6E5AB?sequence=1 Accessed 9th Feb 2020

Google Scholar 18 World Health OrganizationNovel coronavirus (2019-nCoV) technical guidance: laboratory testing for 2019-nCoV in humans Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance (2020), Accessed 9th Feb 2020

Google Scholar 19 C.T. Hung, P.L. HoHigh-risk procedures: how to play it safe J.C.K. Chan, V.C.W. Taam Wong (Eds.), Challenges of severe acute respiratory syndrome, Saunders Elsevier, Hong Kong (2006), pp. 205-224

View Record in Scopus Google Scholar 20 World Health Organization Novel coronavirus (2019-nCoV) technical guidance: infection prevention and control Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control (2020), Accessed 9th Feb 2020

Google Scholar 21 L. NicolleSARS safety and science Can J Anesth, 50 (2003), pp. 983-988 View Record in Scopus

Google Scholar 22 M. Loeb, A. McGeer, B. Henry, et al.SARS among critical care nurses, Toronto Emerg Infect Dis, 10 (2004), pp. 251-255 CrossRefView Record in Scopus

Google Scholar 23 K.M. Caputo, R. Byrick, M.G. Chapman, B.A. OrserIntubation of SARS patients: infection and perspectives of healthcare workers Can J Anaesth, 53 (2006), pp. 122-129 View Record in Scopus

Google Scholar 24 Centers for Disease Control and PreventionInterim infection prevention and control recommendations for patients with confirmed 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) or persons under investigation for 2019-nCoV in healthcare settings Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html (2020), Accessed 9th Feb 2020

Google Scholar 25 University of TorontoCoronavirus and safety precaution Available from: https://www.anesthesia.utoronto.ca/news/coronavirus-and-safety-precautions (2020), Accessed 9th Feb 2020

Google Scholar

© 2020 British Journal of Anaesthesia. Публикувано от Elsevier ООД. Всички права са запазени.
© Превод: Боряна Маринкова