Рискови фактори, водещи до смърт от COVID-19, идентифицирани при пациенти от Ухан

Източник: medicalnewsbg -10/03/2020

Пациентите, които не са преживели хоспитализация поради COVID-19 в Ухан, са в по-напреднала възраст, коморбидни са и имат повишен D-димер, според първото проучване за изследване на рискови фактори, свързани със смърт сред възрастни, хоспитализирани с COVID-19. Още

Оригинлна публикация: https://www.medscape.com/viewarticle/926504?src=soc_fb_200310_mscpedt_news_mdscp_death&faf=1&fbclid=IwAR3QSUkCiYfq0SZ8X6i_cxZs-AIvUBA8iDhJdXKPf2volRHptJ2tmVjRqmQ