Възпалителна активност и пироптоза при COVID-19 пациенти с лимфопения и чернодробни заболявания

Източник: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.06.034
Превод: Боряна Маринкова

Предпечат

Автори
Alexander Kroemer1; Khalid Khan1; Matthew Plassmeyer2; Oral Alpan2; M.A. Haseeb3; Raavi
Gupta3; Thomas M. Fishbein1

Към редактора: Както наскоро бе подчертано в Journal of Hepatology и на други места, пациентите с чернодробни …

Прочетете повече

Лечение на хронични възпалителни заболявания на червата в клиничната практика в условията на пандемия от КОВИД-19: експертен коментар

Преработени и допълнени препоръки на Американската асоциация по гастроентерология

Източник: https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(20)30482-0/fulltext

Превод: д-р Илиян Илиев

Рецензиран и одобрен за печат вариант във фаза на предпечатна подготовка

Използвани съкращения:

2019-nCoV – нов коронавирус, открит през 2019 г.

SARS-CoV-2 – коронавирус тип …

Прочетете повече

COVID-19 и детският гастроентеролог

Kоментар по покана

Източник: https://journals.lww.com/jpgn/Citation/publishahead/COVID_19_and_the_Pediatric_Gastroenterologist.96117.aspx

Превод: Зорница Савчева

Murray, Karen F.; Gold, Benjamin D.; Shamir, Raanan; Agostoni, Carlo; Pierre-Alvarez, Reinaldo; Kolacek, Sanja; Hsu, Evelyn K.; Chen, Jie Публикувано онлайн на 31 март 2020 г. в Journal of Pediatric Gastroenterology and

Прочетете повече

Има ли по-голям риск от инфектиране с Covid-19 при пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания?

Източник: https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjaa061

Превод: Мария Попова

Джовани Монтелеонеа, Сандро Ардидзонеб

A  Отдел Системна медицина, Римски университет ‘TOR VERGATA’, Рим, Италия

b Отделение по гастроентерология, ASST-Fatebenefratelli Sacco – Отдел по биохимични и клинични науки ‘L. Sacco’, Милански университет, Италия.…

Прочетете повече

Експертно становище и практически ръководство за лечебно хранене при болни със SARS-COV-2 инфекция

Европейска асоциация за лечебно хранене и метаболизъм (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN)

Източник: https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-0/pdf

Превод: Симона Стаменова

Абстракт

Пандемията от КОВИД-19 поставя безпрецедентни предизвикателства и заплахи за пациентите и световните здравни системи. Острите респираторни заболявания, които …

Прочетете повече

Грижа за пациенти с чернодробно заболяване по време на пандемията от COVID-19

Източник: https://easl.eu/wp-content/uploads/2020/04/EASL-ESCMID-Position-Paper-on-COVID-19-and-the-liver-2-April-2020.pdf?fbclid=IwAR0XItfD4A5znKe2T6Zg7ju1v5TFFWqGa1UxFdrrf5pT83n3G7D8AoBMF_Y

Превод: Кристина Филипова, Мария Попова

Резюме

Пандемията от коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19) е огромно предизвикателство за здравните системи в засегнатите общества. Възрастните пациенти и тези с предшестващи здравословни проблеми са идентифицирани като популации с риск от тежко протичане …

Прочетете повече

Значение на COVID-19 инфекцията при пациенти със заболявания на храносмилателната система

Източник: Lancet Gastroenterol Hepatol 2020 Published Online March 11, 2020, doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30076-5 Ren Mao, Jie Liang, Jun Shen, Subrata Ghosh, Liang-Ru Zhu, Hong Yang, Kai-Chun Wu, and *Min-Hu Chen, on behalf of the Chinese Society of IBD, Chinese Elite IBD Union, and Chinese …

Прочетете повече