COVID-19: възможно ли е предаването по фекално-орален път?

Източник: https://www.nature.com/articles/s41575-020-0295-7?fbclid=IwAR0MtY_UnHMzajqelCOWz3RKSX0Ju9SMhKuUTvNHoafWsXtXDsQpxPa_zFw

Преводач: Нели Трифонова

Джордън Хиндсън

Публикувано онлайн: 25.03.2020 г.

Инфекцията от тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV 2), която предизвиква коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19), се появи за пръв път в Китай през декември 2019 г., а в момента се разпространява в целия свят, с общо 351,731 потвърдени случая и 15,374 смъртни случая към 23.03.2020 г. според университета Джон Хопкинс. Инфекцията обикновено се характеризира с дихателни симптоми, което свидетелства за предаване по въздушно-капков път. Няколко практически проучвания обаче докладват за стомашно-чревни симптоми и/или данни, че някои пациенти с инфекция от SARS-CoV-2 имат вирусна РНК или жив инфекциозен вирус във феакалиите, което предполага, че друг възможен механизъм на заряване би могъл да бъде фекално-оралният път.

При клиничното характеризиране на 10 педиатрични пациенти с инфекция от SARS-CoV-2 в Китай, никой от които не е имал нужда от поддържане на дихателните функции или интензивно лечение и не е показвал признаци на пневмония, 8 са дали положителни ректални проби, дори при отрицателни назофарингеални проби. Подробностите бяха публикувани като кратко съобщение в мед. журнал Nature Medicine. Пациентите, които са на възраст между 2 месеца и 15 години, първоначално са дали положителни назофарингеални проби чрез полимеразна верижна реакция с обратна транскрипция в реално време (RT-PCR). След това, изследователите са взели редица назофарингеални и ректални проби, за да изследват промяната във вирусната екскреция. Осем пациенти са дали положителни RT-PCR ректални проби. В допълнение, тези 8 пациенти са продължавали да дават положителни ректални проби дори след като назофарингеалните им тестове са били отрицателни.Четирима пациенти са изписани след като са дали 2 последователни отрицателни ректални проби, но ректалните проби на двама от тези пациенти по-късно отново са станали позитивни, въпреки че назофарингеалните проби са продължили да бъдат негативни. Накрая, изследователите използвали измерванията на вирусната РНК, за да определят, че вирусоотделянето от храносмилателната система би могло да бъде по-дълготрайно от това от дихателната система. Тези резултати предполагат, че трябва да използваме и ректални проби за потвърждаване на COVID-19, казва Канг Жанг, един от авторите на проучването.

Съществуват и по-ранни данни, най-вече при възрастни, за стомашно-чревни симптоми и за възможността за фекално-орален път на предаване. Според изледване на 1 099 пациенти с COVID-19 от 552 болници в Китай, публикувано в мед. журнал New England Journal of Medicine, 5% от пациентите са били с гадене или повръщане, а 3,8% са били с диария. Също така, предварителни резултати, публикувани в мед. журнал American Journal of Gastroenterology, сочат, че от 204 пациенти с COVID-19 (средна възраст 54,9 години) от 3 болници в Китай, 99 пациенти (48,5%) са се оплаквали основно от стомашно-чревни симптоми. 60% от пациентите без стомашно-чревни симптоми са били излекувани и изписани, в сравнение с 34,3% от пациентите с стомашно-чревни симптоми. В кратък научен обзор, публикуван в мед. журнал Journal of the American Medical Association, различни тъкани от пациенти с COVID-19 (n=1 070 проби от 205 пациенти на средна възраст 44 години) са били тествани чрез RT-PCR. 32% от фарингеалните проби (126 от 398) и 29% от фекалните проби (44 от 153) са били положителни. Електронната микроскопия на 4 положителни фекални проби за SARS-CoV-2 е засякла жив вирус във фекалните проби на двама пациенти, които не са имали диария.

Точните механизми, чрез които SARS-CoV-2 взаимодейства със стомашно-чревния тракт все още не са ясни. Смята се, че SARS-CoV-2 използва ангиотензин конвертиращ ензим 2 (АСЕ2) като вирусен рецептор, а иРНК на АСЕ2 е високо експресирана в гастроентерологичната система. В предварителни резултати, публикувани в мед. журнал Gastroenterology, изследователите са изследвали проби от 73 хоспитализирани пациенти с инфекция от SARS-CoV-2. 39 пациенти са дали положителни проби за РНК на SARS-CoV-2 във фекалните проби. В допълнение, 17 пациенти са продължили да дават положителни фекални проби за SARS-CoV-2 след като пробите от дихателната им система са станали отрицателни. Вирусният гостоприемен рецептор ACE2 е бил положителен основно в стомашно-чревните епителни клетки.

Взети заедно, тези резултати влияят на разбирането ни за предаването на SARS-CoV-2. „Децата и възрастните без симтоми биха могли да пренасят и предават вируса. Това е още една причина да наблегнем на добрата лична хигиена“, казва Мари Естес от университета Baylor College of Medicine в Тексас, която не е участвала в тези проучвания. „Лекарите и болногледачите на потенциално заразените деца трябва да знаят, че фекалиите биха могли да са заразни“, добавя Мария Естес. Това са предварителни открития и трябват още проучвания. „В момента събираме доста по-голяма група, за да потвърдим резултатите си и ще тестваме повече пациенти, за да потвърдим предаването по фекално-орален път“, казва Канг Жанг.

Източници

Оригинална статия

Xu, Y. et al. Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding. Nat. Med. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0817-4 (2020)

Свързани статии

Guan, W. et al. N. Engl. J. Med. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032 (2020)

Wang, W. et al. JAMA https://doi.org/10.1001/jama.2020.3786 (2020)

Xiao, F. et al. Gastroenterology https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.02.055 (2020) Pan, L. Am. J. Gastroenterol.https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000620