Затлъстяването е свързано с тежестта на COVID-19, особено при пациенти под 60-годишна възраст

Източник: https://www.medscape.com/viewarticle/928836?src=soc_fb_200417_mscpedt_news_mdscp_obesity&faf=1&fbclid=IwAR2iSB2UI6V4PFOh_PkEMn4JwDaRSa_7F0VogHiZFrkp4B6t4AIzfWaeGJ0#vp_1

Лиам Дейвънпорт и Лиса Нейнгоян
16 април 2020г.

© Превод: Цветелина Керански
© Редакция: Мария Попова

Все повече данни сочат, че затлъстяването е един от най-големите рискови фактори за тежкото протичане на COVID-19, особено сред по-младите пациенти. 

Наскоро публикувани данни от Ню Йорк показват, че сред пациентите под 60 – годишна възраст, затлъстяването е два пъти по-вероятно да доведе до хоспитализация поради COVID-19 и значително увеличава вероятността от нужда от интензивно лечение и грижа. 

„Затлъстяването (сред хора под 60г.) изглежда е непризнат по-рано рисков фактор за хоспитализация и нужда от интензивно лечение. Това носи със себе си важни практически последствия, особено когато почти 40% от населението на САЩ (над 18г.) страда от затлъстяване, с индекс телесна маса ИТМ (BMI) от ≥ 30.“ Това пишат в проучването си д-р Дженифър  Лайтър и колеги от медицинско училище към университета в Ню Йорк /NYU School of Medicine/NYU Langtone Health/  публикувано онлайн на 09 април, 2020г.  в Clinical Infectious Diseases.

Подобни констатации се съдържат в предпечатна публикация от друга болница в Ню Йорк. Предстои тя да бъде прегледана и оценена от докторската колегия. С изключение на напредналата възраст, затлъстяването при хора с ИТМ (BMI) >40 кг/м2има най-силна асоциация с хоспитализацията поради COVID-19, увеличавайки риска за това повече от шест пъти. 

Междувременно, ново френско проучване показва висока честота на затлъстяване сред пациентите, постъпили в едно отделение за интензивно лечение на COVID-19. Още повече, тежестта на заболяването се увеличава с нарастване на ИТМ. 

Един от авторите на публикацията сподели пред Medscape Medical News, че много от пациентите са млади, като единствен разпознат рисков фактор е затлъстяването.

„Пациентите със затлъстяване трябва да избегнат заразяване с COVID-19 като предприемат и спазват всички превантивни мерки по време на пандемията“, казват авторите на проучването, водени от Артър Симонет, Доктор по медицина, Лил, Франция Center Hospitalier Universtaire de Lille, France. 

Те подчертават, че пациентите с COVID-19, които страдат от прекомерно затлъстяване, трябва да бъдат под строг лекарски мониторинг.

„Пациентите с наднормено тегло са млади, те се разболяват сериозно и тяхното състояние се влошава много бързо“.  

Съавторът на френската статия, публикувана онлайн на 09 април, Франсоа Пату ( MD, PHD) каза пред Medscpae Medical News, че когато пациенти с COVID-19 са започнали да постъпват в интензивното отделение в Лил, Франция, сред тях имало млади пациенти, които нямат други съпътстващи заболявания.

 „Те просто бяха затлъстели“, констатира той, като добави, че изглежда „Те всички страдат от една и съща специфична болест. Нещо различно от това, което сме виждали преди. Тези пациенти се влошиха много бързо и се разболяха много сериозно.“ 

В своето проучване, те изследват 124 поредни пациенти, приети в интензивно отделение с COVID-19 между 25 февруари и 05 април, 2020г. и ги съпоставят с извадка на контролна фокус група от 306 пациенти, приети за лечение в същото интензивно отделение през 2019г. и лекувани от други тежки остри респираторни заболявания. 

До 06 април 2020г., 60 пациенти с COVID-19 са изписани от интензивното отделение, 18 са починалите, а 46 остават под интензивно наблюдение и грижа. Мнозинството (73%) са мъже на средна въраст от 60г. 

Затлъстяването и тежкото затлъстяване са значително по-разпространени сред пациентите с COVID-19 при 47.6% и 28.2% срещу 25.2% и 10.8% сред контролната фокус група от 2019г. (P < .001).

Ключово откритие показва, че рискът за нуждата от механична вентилация (съотношението на шансовете/odds ratio 7.36; P= .021) при тези с индекс на телесна маса ИТМ>35 кг/м2 е почти седем пъти по-висок, в сравнение с тези с индекс телесна маса ИТМ <25 кг/м2 , дори след прибавяне на други рискови фактори като: напреднала възраст, диабет и високо кръвно налягане.

 Затлъстяването при хора под 60г.  удвоява риска от хоспитализация в САЩ.

Проучванията в Ню Йорк, едно от които стратифицирано по възраст, разкриват подобна картина. 

Доктор Лайтър и колегите и откриват, че от 3615 индивиди, дали положителни проби за COVID-19, 775 (21%) са с индекс на телесна маса  ИТМ от 30-34 кг/м2 и 595 (16%) са с ИТМ ≥35кг/м2

Затлъстяването не беше показател за хоспитализация или интензивно лечение при  хора над 60г., но при пациенти под 60г,  стана показател.

Тези,  на възраст под 60г. с индекс на телесна маса ИТМ 30-34 кг/м2 са два пъти по-склонни към нужда от хоспитализация (съотношението на шансовете/odds ratio 2.0 P <.001) и интензивно лечение (съотношение на опастността 1.8/ odds ratio P=.006)  в сравнение с пациенти под 60-годишна вързаст с телесен индекс  по-нисък от  30кг/м2

По същия начин, тези на възраст под 60г. с индекс телесна маса ИТМ≥35кг/м2 са били 2.2 (Odds Ratio P<.001) и 3.6 (Odds Ratio P<.001) пъти по-склонни към нужда от интензивно лечение.

„За съжаление, затлъстяването при хора на възраст под 60г. е нов идентифициран епидемиологичен рисков фактор, който може да допринесе за повишаване процента на заболеваемост от COVID-19 в САЩ“ заключват те. 

В друго американско проучване, Кристофър М. Петрили, Доктор по медицина към NYU Grossman School of Medicine, и колегите му разгледаха 4103 случая на пациенти с Ковид-19, лекувани между 01 март и 02 април,2020г, проследени до 07 април.

Малко под половината пациенти (48.7%) са хоспитализирани, от тях 22.3% се нуждаят от механична вентилацияu 14.6% са починали или са изписани в хосписИзследването е публикувано на 11 април 2020г. в medRxiv

То показва, че освен възрастта, най-силните предиктори за хоспитализация са индексът телесна маса ИТМ >40 кг/м2   (съотношението на шансовете /Odds Ratio 6.2) и сърдечната недостатъчност (съотношението на шансовете /Odds Ratio 4.3).

„Проучването показва, че хроничното заболяване, в най-силна връзка с критичното боледуване от COVID-19, е затлъстяването, със значително по-високo съотношение на шансовете /odds ratio/, в сравнение със сърдечно-съдовите и белодробните заболявания“ отбелязват те. 

Възпалението главен виновник ли е?

Пату вярва, че виновникът зад повишения риск за тежестта на заболяването, наблюдаван при пациенти със затлъстяване, е възпалението, медиирано от фибринови депозити в кръвообращението, които колегите му са констатирали при аутопсии, и които „блокират преминаването на кислород през кръвта“.

 Това може да обясни защо механичната вентилация е по-малко успешна при тези пациенти. „Отговорът е да елиминирате възпалението“, отбелязва Пату. 

Петрили и колегите му констатират, че затлъстяването “ е добре разпознато като проинфламаторно състояние“

Техните открития изтъкват „важността и значението на възпалителните маркери при определяне на бъдещите критични от некритични състоянния“, казват те, и отбелязват, че ранното покачване на С-реактивния протеин и D-димера са сред тези с най-силна асоциация за нуждата от механична вентиалция или смъртността.

 Ливио Луци, Доктор на медицинските науки, към IRCCS MultiMedica, Milano, Италия е писал и преди за връзката между грипа и затлъстяването и дискутира темата с Medscape Medical News, във връзка с потенциалните уроци от пандемията с COVID-19. 

„Затлъстяването се характеризира с нарушение на имунния отговор и с нискостепенно хронично възпаление. Освен това, лицата с наднормено тегло имат нарушена и променена динамика на белодробна вентилация, с намалена диафрагмална екскурзия.“ казва Луци.

Тези и редица други фактори, могат да помогнат и обяснят настоящите резултати и да подчертаят важността от внимателното наблюдение на пациентите с висок индекс на телесна маса ИТМ и COVID-19, заключи той.