Строгите епидемични мерки и затварянето на училища в Европа са предотвратили 3,1 милиона смъртни случая

Автор: Kate Wighton
08 юни 2020

Източник: https://www.imperial.ac.uk/news/198074/lockdown-school-closures-europe-have-prevented/?fbclid=IwAR0eiDuvxWwHeDFqBv1wgPs7Zw1u6mAwcFRLe1Ve_I6n3W4JI7RQvTkWrgk

Превод: Боряна Маринкова

Мащабните противоепидемични мерки и други нефармацевтични интервенции в Европа успяха да намалят нивата на предаване на SARS-CoV-2.

Това е заключението от проучване на учени от Imperial College, Лондон, публикувано в онлайн версията на Nature днес, което предполага, че мерките на изолация са били достатъчни за контрол на разпространението на епидемията.

Екипът на Световния центъра за анализ на инфекциозните заболявания MRC , Jameel Institute (J-IDEA) и Катедрата по математика на Imperial College, изчислява снижаването на предаването въз основа на комбинирани данни от 11 европейски страни до началото на май 2020 г. Те предупреждават, че резултатите са общ поглед върху настоящата ситуация, която може да не отчита напълно разликите в подходите.

В периода от 2 до 29 март 2020 г. европейските държави започнаха да прилагат основни нефармацевтични методи (като затваряне на училища и национални карантинни режими) за контрол на епидемията COVID-19.

Данните показват, че без интервенции като карантинни режими и затваряне на училища, щяхме да сме свиделети на повече смъртни случаи от COVID-19

Dr Samir Bhatt Съавтор на проучването

Измерване на ефективността

Измерването на ефективността на тези интервенции е важно, като се отчитат техните икономически и социални въздействия и спомагат да се очертае кои действия ще  са необходими в бъдеще, за да се поддържа контролът.

Оценката на репродуктивния брой – средният брой случаи, които заразеният може да причини, докато е инфекциозно активен – е полезна мярка.

Въпреки това репродуктивният брой може да бъде труден за изчисляване по данни от случаи, тъй като по-голяма част от инфекциите вероятно ще останат нерегистрирани. Алтернативен начин за проследяване на епидемия – и методът, използван от изследователите в това проучване – е да се изчислят нивата на инфекция със задна дата чрез анализ на докладвани смъртни случаи.

Въпреки че данните за смъртността също могат да бъдат обект на недостатъчно или неправилно отчитане, те се смятат за по-надеждни от данните за случаите и могат също да бъдат полезни за оценка на дела на нерегистрираните случаи.

Нашият модел предполага, че мерките, предприети в тези страни през март 2020 г., бяха успешни за контрола на епидемията

Dr Seth Flaxman  Съавтор на проучването

Екипът на Imperial използва данни за смъртността, за да изолира промените в хода на епидемията COVID-19 в резултат на нефармацевтични интервенции. Членовете на екипа анализираха данни от 11 държави в Европа включително Обединеното кралство, Испания, Италия, Германия и Белгия до 4 май 2020 г.

Екипът изчислява, че към тази дата между 12 и 15 милиона души в тези страни са били заразени със SARS-CoV-2 (3,2% до 4% от населението, с големи колебания между отделните държави). Сравнявайки броя на наблюдаваните смъртни случаи с прогнозираните от техния модел при липса на интервенции, авторите предполагат, че са били предотвратени приблизително 3,1 милиона смъртни случая благодарение на въведените нефармацевтични мерки. 

Те изчисляват, че репродуктивният брой е спаднал под един в резултат на интервенциите, като е намалял средно с 82%, въпреки че стойностите варират в различните страни.

Ограниченията предотвратяват смърт

Dr Samir Bhatt, съавтор на проучването от Световния центъра за анализ на инфекциозните заболявания MRC, Jameel Institute (J-IDEA), Imperial College London казва: “ Тези данни подсказват, че без никакви намеси, като заключване и зактваряне на училищата например, е възможно да има много повече смъртни случаи от COVID-19. Скоростта на предаване е намаляла от високите нива до тези, които са под контрол във всички европейски страни, които изучаваме. Нашият анализ също така допуска, че са възможни много повече инфекции в тези европейски страни, отколкото беше изчислено преди. Сега трябва да се обмисли внимателно какви да бъдат продължаващите мерки, необходими за поддържане на контрола над разпространението на SARS-CoV-2.”

Използването на агрегирани данни и краткото отстояние между въвежданите последователно нефармацевтични интервенции затруднява определянето на ефекта от индивидуалните мерки върху потискането на епидемията COVID-19. Едно от ограниченията на модела е, че той предполага, че всяка мярка е имала еднакъв ефект върху всички държави, докато в действителност има различия в прилагането на противоепидемичните мерки в различните държави. Въпреки това авторите заключават, че карантинните режими и изолацията има съществен ефект за намаляване на репродуктивния брой под едно и е спомогнало за ограничаване на разпространението на COVID-19 от началото на май.

Dr Seth Flaxman, съавтор на проучването от Катедрата по математика, Imperial College London подчертава: ” Използвайки модел, базиран на данни от броя на смъртните случаи в 11 европейски държави, за нас е ясно, че нефармацевтичните интервенции – като строги противоепидемични мерки и закриване на училища, са спасили около 3,1 милиона животи в тези страни. Нашият модел предполага, че мерките, предприети в тези страни през март 2020 г., са били успешни в контрола на епидемията чрез намаляване на броя на репродукциите и значително намаляване на броя на хората, които биха били заразени от вируса SARS-CoV-2.”

Оценка на ефекта от нефармацевтичните интервенции върху COVID-19 в Европа’ е публикувана статия в Nature

Адаптирана версия от прессъобщение на Nature