Късна проява на неонатален сепсис при пациент с Covid-19

Източник: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2010614#article_supplementary_material
Превод: Боряна Маринкова

Кореспонденция
Клинични случаи на COVID-19

За да съобщи бързо информация за глобалните усилия на  клиницистите в борцата срещу Covid-19, списанието е започнало да публикува поредица от доклади за клинични случаи, които предлагат важни моменти или открития в медицинската практика. Докладването на случаите трябва да се разглежда като наблюдения, а не като препоръки за оценка или лечение. С оглед навременността им тези доклади се оценяват от вътрешни редактори, като при необходимост партньорският преглед е запазен за ключови точки от докладите.

3-седмично новородено момче с 2-дневна история на назална конгестия, тахипнея и намалено хранене. Детето е родено в 36-та гестационна седмица от 21-годишна майка (gravida 3, para 1), която е била обект на антенатално лечение за носителство на стрептококи от група В. Преди това детето е преминало 48-часов курс на антибиотици при съмнение за неонатален сепсис поради повишена телесна температура (температура, 38,5 ° C), но резултатите от изследванията за сепсис са отрицателни и новороденото е изписано.

Фигура 1. Рентген на гръден кош.

При приемане на пациента в спешното отделение температурата е 36,1 ° C, пулсът 166 удара в минута, кръвното налягане 89/63 mm Hg, дихателната честота 40 вдишвания в минута и насищането с кислород 87%, докато пациентът диша спонтанно. Рентгенографията на гръдния кош показва двустранна линейна непрозрачност и консолидация в десния горен лоб (Фигура 1A). Приложени са кислород и емпирични антибиотици (ампицилин и гентамицин) и пациентът е преведен в педиатрична болница.При трансферът пациентът е имал хипотония, тахикардия, хипотермия и тахипнея. Приложени са предпазни мерки за предпазване от капчици и контакт и той е преместен в стая с отрицателно налягане в педиатричното отделение за интензивно лечение (PICU), където е интубиран и е приложен кристалоид в доза 60 ml за килограм телесно тегло, последван от вазопресори. Взети са назални секрети за тежък остър респираторен синдром на коронавирус 2 (SARS-CoV-2) и респираторен вирусен панел. Рентгенографията на гръдния кош, извършена след интубация, показва двустранни инфилтрати и частичен колапс на десния горен лоб (Фигура 1B). Трансторакалната ехокардиография показа нормална сърдечна анатомия и функция. Броят на белите клетки е 4000 на кубически милиметър с 55% лимфоцити; нивата на маркерите за възпаление са повишени (пълни лабораторни резултати са дадени в Допълнителното приложение, което се намира на NEJM.org).

Започната е апаратна вентилация с положително експираторно кройно налягане от 7 см вода, фракция на кислород при вдишване 0,6 и средно налягане на дихателните пътища 22 см вода, което води до частично налягане на артериален кислород от 49 mm Hg и a частично налягане на артериалния въглероден диоксид 80 mm Hg. Лечението се продължава с ванкомицин, цефепим и ампицилин и се прекратява след 48 часа, когато културите са отрицателни. Хидроксихлорохин и азитромицин са инициирани за приложение поради предполагаем Covid-19.

На 2-ия ден след приемането хипотонията отшумява. Пневмоторакс, който се бе развил от о (Фигура 1C) е успешно излекуван с катетър за торакостомия. Пациентът е екстубиран на 5-ти ден и е изведен от PICU. Резултатите от тестването на обратна транскриптаза-полимераза-верижна реакция за откриване на SARS-CoV-2 при приемане са положителни на 7-ия ден; завършва 5-дневния курс на хидроксихлорохин и азитромицин. Пациентът е изписан на 9-ти ден без допълнителен кислород. Един от осемте контакта на пациента, 49-годишна жена, беше симптоматична; обаче никой от контактите не е тестван за SARS-CoV-2.

Въпреки че децата в по-малко вероятност в сравнение с възрастните имат тежко протичащ Covid-19, този случай показва, че може да възникне и може да се управлява успешно със стандартни PICU протоколи.1 Единственото изключение от стандартния протокол беше, че не е приложенаа неинвазивна апаратна вентилация, до момента, в който се появава суспектност за Covid -19.

Литература

  1. Lu X, Zhang L, Du H, et al. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med 2020;382:XXX-XXX.
    Medline. opens in new tab
    Google Scholar

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *