Правни проблеми при прилагане на лекарствени продукти при лечение на COVID – 19

Автор: адв. Мария Шаркова

В условията на пандемия от нов вирус съвсем естествено се търси отговор на един от най-актуалните въпроси – лечението на заболяването, което вирусът причинява. Към момента се публикуват различни научни съобщения за безопасността и ефикасността на различни лекарствени продукти, предназначени за лечение на Ебола, ХИВ, малария и други. Една от най-коментираните терапии е тази с т.нар. антималарици (хлороквин и хидроксихлорин). В тази връзка е необходимо да се отбележи, че използването на лекарствени продукти според българското законодателство трябва да се извършва според терапевтичните показания, посочени в кратката характеристика на съответния продукт (чл. 34, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина). Когато даден лекарствен продукт се прилага извън тези терапевтични показания (в конкретния случай за лечение на COVID-19), това означава, че този продукт се използва off label.
Цялата статия можете да прочетете на https://mariasharkova.com