Ранна неонатална изява за инфекция със SARS-CoV-2 при 33 новородени от майки с COVID-19 в Ухан, Китай

Lingkong Zeng, MD1Shiwen Xia, MD2Wenhao Yuan, MD1; и кол.

Kai Yan, MD3Feifan Xiao, MS3Jianbo Shao, MD4Wenhao Zhou, MD3

JAMA Pediatr. Публикувано на 26 март 2020

Източник: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2763787?fbclid=IwAR2be2lUn1GkdRT63GhX39oHwpr7KdL-eTNAkhQi4d8Dx8hqHTnwYRJpAXc

doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0878

Превод: Боряна Маринкова

Коронавирусната болест 2019 (COVID-19) се разпространи бързо в целия свят. С рязкото увеличаване на броя на инфекциите нараства и броят на бременни жени и деца с COVID-19. Въпреки това само 19 новородени, родени от инфектирани майки, са изследвани и доколкото ни е известно, в предишни проучвания не е публикувана информация за ранна изява на инфекция при новородени..1,2

Meтоди

В това кохортно проучване всички новородени, родени от майки с COVID-19, са били включени в проучването, провеждано от Детската болница Ухан, град Ухан, провинция Хубей, Китай. Това проучване е одобрено от местната комисия по медицинска етика. Писмено информирано съгласие е предоставено от родителите на новородените. Диагнозата и лечението на новородени с установен или с риск от COVID-19 са в съответствие с насоките, предоставени от Националната здравна комисия и Китайския комитет за перинатална-неонатална медицина в контекста на SARS-CoV-2.3,4

Данните относно демографските, епидемиологичните и клиничните характеристики са получени от историята на заболяванията в болничната информационна системата . В допълнение, са направени тестове за реверсивна транскриптаза-полимераза в реално време (PCR флуоресцентен диагностичен кит [BGI] за нов коронавирус) на проби от назофарингеален секрет и анален секрет за тежък остър респираторен синдром поради коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Данните са събирани от януари 2020 г. до февруари 2020 г. Всички статистически анализи бяха извършени в Stata версия 15.0 (StataCorp).

Резултати

Бяха идентифицирани тридесет и три новородени, родени от майки с COVID-19, включително 3 новородени с COVID-19 (таблица). Най-честият симптом беше затруднено дишане (4 от 33 новородени). Рентгенографските находки са неспецифични. Не се съобщава за смъртни случаи.

Предоставяме подробности за 3-те заразени новородени (фигура). Пациент 1 е роден в 40 гестационна седмица. Родоразрешението е чрез цезарово раждане поради попадането на мекониум в околоплодната течност и потвърдена пневмония на майката COVID-19. На 2-рия ден от живота, новороденото изпада летаргия и проявява симптоми на треска, с незабележими резултати от физическия преглед, и е преместено в интензивното отделение за новородени деца. Рентгенографското образно изследване на гръдния кош показва пневмония, но други лабораторни изследвания (с изключение на прокалцитонин) са били нормални. Назофарингеалният секрет и пробата от ануса са положителни за SARS-CoV-2 на 2 и 4 ден от живота и отрицателни на 6-ия ден.

Пациент 2 е роден в 40-седмична и 4 дни чрез цезарово раждане поради потвърдена пневмония COVID-19 при майката. Той се представи с летаргия, повръщане и треска. Физическият преглед не дава отчетливи признаци. Лабораторните изследвания показват левкоцитоза, лимфоцитопения и повишена креатин киназа – MB фракция. Рентгенографският образ на гръдния кош показва данни за пневмония. Назофарингеалният секрет и аналната проба са положителни за SARS-CoV-2 на 2 и 4 ден от живота и отрицателни на 6-ия ден.

Пациент 3 е роден в 31ва седмица и 2 дни от бременността чрез цезарово раждане поради фетален дистрес и потвърдена пневмония COVID-19 при майката. Проведена е реанимация. Резултатите на Apgar за бебето са 3, 4 и 5 на 1, 5 и 10 минути след раждането. Установен е неонатален респираторен дистрес синдром и пневмония, потвърдена с рентгенографски образ на гръдния кош при превеждане в неоталогично отделения на 14-ия ден от живота след лечение в NICU с неинвазивна вентилация, кофеин и антибиотици. Новороденото е и със съмнения за сепсис с ентеробактер агломерати – положителна кръвна култура, левкоцитоза, тромбоцитопения (11 клетки × 103 / µL; конверсия в клетки × 109 / L, умножено по 1.0), и коагулопатия (протромбиново време, 21 секунди; активирано парциално тромбопластиново време, 81,9 секунди), което се подобрява с приложение на антибиотици. Назофарингеалният и анален секрет са положителни за SARS-CoV-2 на 2 и 4 ден от живота и отрицателни на 7-ми ден.

Таблица: Обща информация и клинични особености на 33 новородени с майки с пневмония COVID-19

Фигура:

Легенда на фигурата: Находка в изображенията и времева линия на 3 новородени, заразени SARS-CoV-2 Нормални диапазони: лимфоцити (L), 3000 до 8000 клетки / μL (за преобразуване в клетки × 109 / L, умножено по 0,001) ; прокалцитонин (PCT), <0,05 μg / L; брой на левкоцитите (WBC), 8000-15000 клетки / μL (да се преобразува в клетки × 109 / L, умножено по 0.001). ПКК показва пълен брой на кръвните клетки; КТ, компютърна томография; NICU, интензивно отделение за новородени; NIPPV, неинвазивна вентилация с положително налягане; NRP, неонатална програма за реанимация; RDS, респираторен дистрес синдром; RT-PCR, верижна реакция на обратна транскриптаза-полимераза

Дискусия

В съответствие с предишни проучвания, клиничните симптоми от 33 новородени с или с риск от COVID-19 са леки и резултатите са благоприятни.1,2,5 От 3-те новородени със симптоматика на COVID-19, най-тежко болното новородено може да е симптоматично поради недоносеността, асфиксия и сепсис, а не от инфекцията със SARS-CoV-2.

В тази група 3 от 33 новородени (9%) са представени с ранна изява на SARS-CoV-2 инфекция. Тъй като по време на раждането са били приложени строги процедури за контрол и профилактика на инфекцията, вероятно е източниците на SARS-CoV-2 в горните дихателни пътища или анусите на новородените да са от майчин произход. Въпреки че две скорошни проучвания1,2 показват, че няма клинични находки или изследвания, предполагащи COVID-19 при новородени, родени от засегнати майки, и всички проби, включително околоплодна течност, кръв от пъпна връв и кърма, са отрицателни за SARS-CoV- 2, вертикалната трансмисия между майката и плода не може да бъде изключена в настоящата кохорта. Ето защо е от първостепенно значение да се скринират бременни жени и да се прилагат строги мерки за контрол на инфекцията, карантина на заразени майки и внимателно наблюдение на новородени с риск от COVID-19.

Информация за статията

Приета за публикуване:  10 март 2020.

Автори-кореспонденти: Wenhao Zhou, MD, National Children’s Medical Center, Children’s Hospital of Fudan University, 399 Wanyuan Rd, Shanghai 201102, China (zhouwenhao@fudan.edu.cn).

Публикувана онлайн:  26 май 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0878

Приноси на авторите: Dr Zeng had full access to all of the data in the study and takes responsibility for the integrity of the data and the accuracy of the data analysis.

Концепция и дизайн: Zeng, Shao, Zhou.

Събиране, анализ и интерпретация на данните: Всички автори.

Изготвяне на ръкописа: Всички автори.

Критична редакция на ръкописа за важно интелектуално съдържание: Xia, Yuan, Xiao, Shao, Zhou.

Статистически анализи: Zeng, Yuan, Yan, Xiao.

Административна, техническа или материална подкрепа: Zeng, Xia, Yan, Shao, Zhou.

Монитори: Shao, Zhou.

Конфликт на интереси: None reported.

Благодарности и признания: Благодарим на д-р Shoo K. Lee, катедра по акушерство и гинекология и отдел по обществено здраве в Университета в Торонто, за съдействието за редактиране на публикацията. Той беше обезщетен за своя принос. Благодарим на семействата на пациентите за предоставяне на разрешение за публикуване на тази информация.

Литература

1. Zhu  H, Wang  L, Fang  C,  et al.  Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia.  Transl Pediatr. 2020;9(1):51-60. doi:10.21037/tp.2020.02.06PubMedGoogle ScholarCrossref

2. Chen  H, Guo  J, Wang  C,  et al.  Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records.  Lancet. 2020;395(10226):809-815. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3PubMedGoogle ScholarCrossref

3. National Health Commission of China. New coronavirus pneumonia prevention and control program (4th edition). Accessed March 9, 2020. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/28/5472673/files/0f96c10cc09d4d36a6f9a9f0b42d972b.pdf.

4. Wang  L, Shi  Y, Xiao  T,  et al; Working Committee on Perinatal and Neonatal Management for the Prevention and Control of the 2019 Novel Coronavirus Infection.  Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (first edition).  Ann Transl Med. 2020;8(3):47. doi:10.21037/atm.2020.02.20PubMedGoogle ScholarCrossref

5. Wei  M, Yuan  J, Liu  Y, Fu  T, Yu  X, Zhang  ZJ.  Novel coronavirus infection in hospitalized infants under 1 year of age in China.  JAMA. 2020. doi:10.1001/jama.2020.2131
ArticlePubMedGoogle Scholar