Компютърна томография на гръден кош при случай на ранен стадий на коронавирусна инфекция (COVID-19)

Източник: https://link.springer.com/article/10.1007/s12630-020-01625-4?fbclid=IwAR30YxhFgrr946BcaEKiVXlLxeVBat7FlAytGYVNAYHBuYeucZD_08la9gc

Преводач: Габриела Йорданова

Д-р. Ронг Чен, Д-р. Юн Чен, Д-р. Кинг-Тао  Менг, PhD

Канадски журнал по анестезиология/ Journal canadien d’anesthésie (2020)

Тежкият остър респираторен синдром коронавирус (SARS-CoV-2), се разпространява в Китай  с бързи темпове и към 8 март 2020 г. е достигнал до повече от 100 страни с 105 000 потвърдени случаи на коронавирусна инфекция (COVID-19).1 Високата инфекциозност и смъртност на COVID-19 го превръщат в сериозна заплаха за общественото здраве.Последните проучвания потвърждават, че температурата, сухата кашлица и умората са основните симптоми.3  Някои пациенти имат други симптоми, например назална конгестия, хрема, болки в гърлото, мускулни болки и диария.Тежко болните пациенти могат да развият задух и/ или хипоксемия една седмица след появата на симптомите, а критично болните пациенти могат бързо да преминат към остър респираторен дистрес синдром, септичен шок, тежка метаболитна ацидоза, коагулопатия и синдром на полиорганна недостатъчност.3

Kомпютърна томография на гръдния кош при приемането (фиг.А) на 27-годишна бременна жена в 36 гестационна седмица с коронавирусна инфекция (COVID-19). Компютърната томография показва характерните периферни (и/ или субплеврални) засенчвания тип матово стъкло. Те се наблюдават в долния ляв лоб/ и границата с лингулата и в средния десен лоб(стрелки). Два дни след приемането (фиг.B) размерът, плътността и разпределението на тези засенчвания са прогресирали (стрелки).

Съобщаваме за 27-годишна бременна жена в 36 гестационна седмица, която e приета в болницата с висока температура, суха кашлица и умора като основни симптоми. Нейният  RT-PCR тест за SARS-CoV-2 е положителен и въпреки че развива тахипнея, тя не развива значителна хипоксемия. След приемането компютърната томография (фиг. A) разкрива типичните COVID-19 находки на разпръснати периферни и субплеврални засенчвания тип матово стъкло4 в долния ляв лоб/ и границата с лингулата. Средният десен лоб на белия дроб също показва малко субплеврално замъгляване с неравномерна плътност и неясни граници. Два дни след приемането повторно КТ изображение (фиг.В) показва броя, плътността и размера на лезиите. Поради опасения от потенциално по-нататъшно прогресиране на белодробните прояви на COVID-19 е извършено планово цезарово сечение, протекло без усложнения. RT-PCR тестът за SARS-CoV-2 е отрицателен при новороденото.

Литература

1. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 48. Available from URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200308-sitrep-48-covid-19.pdf?sfvrsn=16f7ccef_4 (accessed March 2020).

2.Yang X, Yu Y, Xu J, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med 2020; . https://doi.org/10.1016/s2213-2600(20)30079-5.

3. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; 395: 497-506.

4.Li Y, Xia L. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Role of chest CT in diagnosis and management. AJR Am J Roentgenol 2020; . https://doi.org/10.2214/AJR.20.22954.