Задължителен скрининг за SARS-CoV-2 на жени, приети за родоразрешение

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

©Превод: Боряна Маринкова 

Към редактора:

През последните седмици Covid-19 бързо се разпространи из Ню Йорк. Акушерската популация представлява уникално предизвикателство по време на тази пандемия, тъй като тези пациенти имат множество взаимодействия със системата на здравеопазване и в крайна сметка повечето са приети в болницата за родоразрешение. Първо диагностицирахме случай на Covid-19 при родилка на 13 март 2020 г., а преди това съобщихме за ранния си опит с Covid-19 при бременни жени, включително две първоначално асимптоматични жени, при които се развиха симптоми и които дадоха положителни резултатите при тестване за SARS- CoV-2, вирусът, който причинява Covid-19, след раждането.1,2 След като тези два случая бяха идентифицирани, ние извършихме задължително тестване на назофарингеален секрет и количествен тест за полимеразна верижна реакция за откриване на инфекция на SARS-CoV-2 при жени, които са били приети за раждане.

https://www.nejm.org/na101/home/literatum/publisher/mms/journals/content/nejm/0/nejm.ahead-of-print/nejmc2009316/20200413/images/img_medium/nejmc2009316_f1.jpeg

Figure 1.

Статус на симптомите и резултати от тестване за SARS-CoV-2 сред 215 родилки, които са приети за родоразрешение.

В периода 22 март и 4 април 2020 г. общо 215 бременни жени са родили в болницата в Ню Йорк – Презвитериан Алън и Медицински център на Колумбийския университет Ървинг. Всички жени бяха скринирани при приемане за симптоми на Covid-19. Четири жени (1.9%) са с повишена температура или други симптоми на Covid-19 при приемане, а 4 жени са положителни за SARS-CoV-2 след тестване (Фигура 1). 211 жени са без симптоми, като всички са били афебрилни при приемане. Назофарингеален секрет е взет от 210 от 211 жени (99,5%), които нямат симптоми на Covid-19; от тези жени 29 (13,7%) са положителни за SARS-CoV-2. Оказва се, че 29 от 33-те пациенти, които са положителни за SARS-CoV-2 при приемане (87,9%), нямат симптоми на Covid-19 по време на приемането си в болница.

От 29те жени, които са били безсимптомни, но положителни за SARS-CoV-2 при приемане, треска се проявява при 3 (10%) преди изписването им след раждане (средната продължителност на престой в болница е 2 дни). Две от тези пациенти са с прилагани антибиотици за предполагаем ендомиометрит (въпреки че 1 пациентка няма локализиращи симптоми), а за 1 пациентка се предполага, че е фебрилна поради Covid-19 и й прилагана поддържаща лекарствена терапия. Една пациентка с отрицателен резултат за SARS-CoV-2 от гърлен секрет при приемане, стана симптоматична след раждането; тестването на SARS-CoV-2 е повторено 3 дни след първоначалното и резултатът от втория тест е положителен.

Използването на задължително SARS-CoV-2 тестване при всички бременни пациенти, постъпващи в болницата за раждане, разкри, че към този момент от пандемията в Ню Йорк, повечето пациенти, които са били положителни за SARS-CoV-2 при раждане, са били безсимптомни, като повече от една от осем асимптоматични пациентки, приети в Родилно отделение са положителни за SARS-CoV-2. Въпреки че това разпространение има ограничена генерализация в географските региони с по-нисък процент на инфекция, това подчертава риска от Covid-19 сред асимптоматичните родилки. Нещо повече, истинското разпространение на инфекцията може да е подценено поради фалшиво отрицателни резултати от тестовето за носителство SARS-CoV-2.3

Потенциалните предимства на задължителния подход за тестване включва определяне на практики за изолация в болницата и разпределение на легловата база, информиране на отделенията по Неонатология и препоръки за използването на лични предпазни средства. Достъпът до такива клинични данни предоставя важна възможност за защита на майките, бебетата и здравните екипи през тези предизвикателни времена.

Desmond Sutton, M.D.
Karin Fuchs, M.D., M.H.A.
Mary D’Alton, M.D.
Dena Goffman, M.D.
Columbia University Irving Medical Center, New York, NY
dg2018@cumc.columbia.edu

Писмото е публикувано на 13 април 2020 на NEJM.org.

Библиография 

1.Breslin N, Baptiste C, Miller R, et al. COVID-19 in pregnancy: early lessons. Am J Obstet Gynecol MFM (in press).

Google Scholar. opens in new tab

2.Breslin N, Baptiste C, Gyamfi-Bannerman C, et al. COVID-19 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. Am J Obstet Gynecol MFM (in press).

Google Scholar. opens in new tab

3.Ai T, Yang Z, Hou H, et al. Correlation of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report of 1014 cases. Radiology 2020 February 26 (Epub ahead of print).

Crossref. opens in new tab

Medline. opens in new tab

Google Scholar