Указания относно изискванията за носене на маски в условията на пандемия от КОВИД-19

Източник: Окръжна болница Щайер, Горна Австрия

Превод: д-р Илиян Илиев

ЗАБЕЛЕЖКА: Маски с клапан за издишване имат право да носят само и единствено лица от персонала, които не проявяват никакви симптоми!

Прочетете повече

Насоки за употреба на маски в обществени среда, по време на лечение в домашни и болнични условия предвид епидемията от новия коронавирус (COVID-19)

Временно ръководство

19 март 2020

© Превод: Боян Велев

Източник: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

Контекст

Този документ предоставя основни насоки за употребата на медицински маски в обществена среда, у дома, и в здравни заведения, където има налична епидемия от COVID-19. Предназначен е за …

Прочетете повече

Новият коронавирус е устойчив в продължение на часове върху различни повърхности

Връзка към оригиналната статия – https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-coronavirus-stable-hours-surfaces?fbclid=IwAR0Lejuxfc99UrSXbj6NMPVUVART2mqEDQCHe5ZFPdCykzYIePL6-y9hoxk

© Превод: Диана Шейтанова

Устойчивостта на SARS-CoV-2 е подобна на тази на оригиналния ТОРС вирус.

Какво?

Според ново изследване на учени от Националните здравни институти, CDC, UCLA и от университета Принстън, публикувано в сп. …

Прочетете повече

Възможности за разделяне на потоците пациенти с подозрение за COVID-19, с потвърден COVID-19 и други пациенти

Източник: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Getrennte_Patientenversorgung.html;jsessionid=D521B112F697E68742FA483AC637DBB5.internet062#doc13805124bodyText1

Превод: Рени Петкова

Въведение

Нозокомиалните инфекции и заразяването на здравните работници (health care worker (HCW) -медицински работник) представляват особено предизвикателство при големи огнища като това на SARS-CoV-2. Разпространението на болестта и образуването на огнища в болниците имаха ключова …

Прочетете повече

Пътища на разпространение на 2019-nCoV и контрол в денталната практика

Резюме

Новият β-коронавирус …

Прочетете повече

Препоръки от Института „Робърт Кох“ относно хигиенните мерки за персонала, участващ в лечението на пациенти с инфекция от SARS-CoV-2

Препоръки от Института „Робърт Кох“ относно хигиенните мерки 

касаещи персонала участващи в лечението на пациенти с инфекция 

от SARS-CoV-2 

Към 13 март 2020 г. 

Наличната досега информация за епидемиологията на SARS-CoV-2 показва, че предаването се случва най-вече при близък (напр. Домашен …

Прочетете повече

Защитни средства при COVID-19 и инструкции за употреба

Internet Book of Critical Care (IBCC) СOVID-19 Джош Фаркас, 2.03.2020 г.

Облекло

  • (1) Предпазни мерки срещу контакт с вируса (непромокаема престилка и ръкавици)
  • (2) Някакъв вид маска (въпросът е разгледан по-подробно в секция Предаване на заразата)
    • Маска N95 или
Прочетете повече

Лични предпазни средства за защита на медицинските екипи от излагане и контакт с контаминирани флуиди при остри инфекциозни заболявания

Контекст

При епидемии от силно инфекциозни заболявания като вирусна болест на Ебола (EVD) или тежък остър респираторен синдром (SARS), медицинските екипи (МЕ) са изложени на много по-голям риск от заразяване спрямо общата популация поради контакта си с контаминираните телесни течности …

Прочетете повече