Ръководство за оптималното и рационално снабдяване с лекарства, за да се избегне недостиг по време на разпространението на COVID-19

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Брюксел, 8.4.2020 C(2020) 2272 финален документ

Източник: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-guidelines-optimal-rational-supply-medicines-avoid.pdf

Превод: Боряна Маринкова

1. Цели и обхват

Това ръководство има за цел да защити общественото здраве и да запази целостта на единния пазар, като в същото време гарантират, …

Прочетете повече

Изпитване на Лопинавир- – Ритонавир при възрастни, хоспитализирани с тежък COVID 19

Източник: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001282?fbclid=IwAR3q4DN2cAmZgRQF4C0RB0TGRecJlL-hnjEKaqSSFJPHJf6VUm3qknySVUY

Превод: Мария Попова

Абстракт

Въведение

Няма лекарства, които да бъдат доказано ефективни за лечение на тежкото заболяване, причинено от SARS-CoV-2

Методи

Проведохме рандомизирано контролирано открито проучване, включващо хоспитализирани възрастни пациенти с потвърдена SARS-CoV-2 инфекция, която причинява респираторното заболяване …

Прочетете повече

Правни проблеми при прилагане на лекарствени продукти при лечение на COVID – 19

Автор: адв. Мария Шаркова

В условията на пандемия от нов вирус съвсем естествено се търси отговор на един от най-актуалните въпроси – лечението на заболяването, което вирусът причинява. Към момента се публикуват различни научни съобщения за безопасността и ефикасността на …

Прочетете повече

Лекарите се обръщат към съществуващите лекарства в борбата с коронавируса 

Лекарите се обръщат към съществуващите лекарства в борбата с коронавируса

Бенда Гудман, МА

18 февруари 2020 г.

18 февруари 2020 г. – COVID-19, инфекцията от наскоро идентифицирания коронавирус в момента е болест, срещу която няма фармацевтични „оръжия“. Няма ваксина, която

Прочетете повече