Клиничен и микробиологичен ефект на комбинирана терапия с хидроксихлороквин и азитромицин при 80 пациенти с COVID-19, при поне 6-дневно проследяване: обсервационно проучване

Източник: https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-IHU-2-1.pdf?fbclid=IwAR27OHOTVSm8WdsGGSI9cRFbxlmPiwpHClk1Nyd19cJmp6d2XEK8VL_49aU

Превод: Йоанна Балева

Philippe Gautret1,2,£, Jean-Christophe Lagier1,3,$, Philippe Parola1,2, Van Thuan Hoang1,2,4, Line Meddeb1, Jacques Sevestre1, Morgane Mailhe1, Barbara Doudier1, Camille Aubry1, Sophie Amrane1, Piseth Seng1, Marie Hocquart1, Julie Finance5, Vera Esteves Vieira1, Hervé Tissot Dupont1,3, Stéphane Honoré6,7, Andreas Stein1,3, Matthieu Million1,3, Philippe Colson1,3, Bernard La Scola1,3, Véronique Veit8, Alexis Jacquier9, Jean-Claude Deharo10, Michel Drancourt1,3, Pierre Edouard Fournier1,2, Jean-Marc Rolain1,3, Philippe Brouqui1,3, Didier Raoult1,3*. 1IHU-Méditerranée Infection, Marseille, France.

Резюме
Нуждаем се от ефикасна терапия за лечение на пациенти с COVID-19, както и за скъсяване на периода на вирусоносителство. При 80 пациенти, третирани с комбинация от хидроксихлороквин и азитромицин се отчита клинично подобрение при всички, с изключение на един починал 86-годишен пациент и на един 74-годишен, който все още се намира в интензивно отделение. Наблюдава се бърз спад на назофарингеалния вирусен товар, изследван чрез qPCR, с 83% отрицателни резултати на Ден 7 и 93% на Ден 8. Вирусните култури от респираторни проби, взети на Ден 5, са отрицателни при 97.5% от пациентите. Това позволява по-бързо изписване на пациентите от инфекциозните отделения, със средна продължителност на престоя от пет дни. Убедени сме, че колегите трябва спешно да оценят тази ценово ефективна стратегия, за едновременно избягване на разпостранението на заразата и бързо лекуване на пациентите преди да са се развили необратими респираторни усложнения.
(Цялата статия е достъпна в линка на английски език. Oчаквайте пълния текст на български език скоро!)