Загубата на обоняние като признак на инфекция с COVID-19


ENT UK /УНГ Великобритания/

Съществуват нови сведения за загубата на обоняние като симптом на инфекция с COVID-19. Настоящата информация, свързана с аносмията, се разпространява в структурите на Public Health England (Агенцията по обществено здраве на Англия). В резултат се подчертава особената важност заетите в системата на здравеопазването да използват всякакви защитни облекла и средства с цел възпрепятстване разпространението на инфекцията. По-долу са описани подробностите:

Поствирусната аносмия е една от основните причини за загуба на обоняние при възрастните, като на нея се дължат до 40 % от всички случаи на аносмия. Известно е, че вирусите, които отключват обикновена простуда, причиняват постинфекциозна загуба на обоняние, а над 200 различни вируси предизвикват възпаления в горните дихателни пътища. Досега познатите коронавируси са причина за загуба на обонянието при 10-15 % от случаите. Следователно не е изненадващо, че новият COVID-19 също би могъл да причинява аносмия при някои от заразените пациенти. 

Вече има постъпили доста сведения от Южна Корея, Китай и Италия, че значителен брой пациенти с доказана COVID -19 инфекция са развили аносмия / хипосмия. Информацията от Германия е, че над два от всеки три потвърдени случая развиват аносмия. В Южна Корея, страната с най-масово тестване, 30% от пациентите с положителни тестове за КОВИ-19 са развили аносмия като основен симптом на фона на иначе лека симптоматика.

В допълнение към това, непрестанно нарастват сведенията за значително увеличаване броя на пациентите с аносмия, които не развиват никакви други симптоми – тази информация е широко споделена от УНГ-хирурзи от различни региони с висока заболеваемост по време на обсъжданията в рамките на различни медицински съвети. От Иран постъпват сведения за внезапно нарастване на случаите на изолирана аносмия, а много колеги от САЩ, Франция и Северна Италия докладват същия опит. Лично аз имах 4 пациенти в рамките на тази седмица, всичките под 40 години и асимптоматични, с изключение на начална аносмия. Обичайно имам не повече от един такъв пациент месечно. Смятам, че е възможно тези пациенти да попадат в групата на досега скритите преносители, които улесняват бързото разпространение на COVID-19. За съжаление такива пациенти не отговарят на критериите за тестване или самоизолация. 

И при все че има шанс очевидното нарастване в случаите на аносмия чисто и просто да отразява медийното внимание към COVID-19 и въпросните състояния да са резултат от други типични риновируси или добре познати коронавирусни щамове, точно тези случаи представляват потенциална възможност за идентифициране на иначе асимптоматични пациенти, които своевременно биха могли да получат инструкции за самоизолация. 

Предвид възможната връзка между COVID-19 и аносмия и сведенията, че употребата на кортикостероиди може да допринесе за обостряне на инфекцията, съветваме да не се прилага лечение с орални стероиди в случаите на начална аносмия по време на пандемията, особено ако заболяването не е свързано с травма на главата или назална патология (като например назални полипи).

Ако в допълнение към настоящите критерии за симптоми, налагащи карантина, всеки възрастен пациент с аносмия и без каквито и да било други симптоми бъде помолен да се самоизолира за 7 дни, възможно е да намалим броя на асимптоматичните лица, които продължават да играят ролята на разпространители на заразата, без да осъзнават необходимостта от самоизолация. Това също така би стимулирало здравните работници да използват всякакви защитни облекла и средства и така да спомогнат за намаляване по-високата степен на заразяване на УНГ-хирурзи в сравнение с работещите в други специалности. 

Искрено Ваши,

Проф. Клеър Хопкинс, президент на Британското ринологично общество; професор по ринология в Кингс Колидж, Лондон; консултант по УНГ-хирургия в болниците „Гайс енд Сейнт Томас“)

Проф. Нирмал Кумар, президент на ENT UK

© Превод от английски: Надежда Радулова

02/04/2020

Loss of Sense of Smell as Marker of COVID-19 Infection, Claire Hopkins, Nirmal Kumar, ENT UK

https://www.entuk.org/sites/default/files/files/Loss%20of%20sense%20of%20smell%20as%20marker%20of%20COVID.pdf?fbclid=IwAR2PBGb-LDcqZ0kNJUvDblXF5UD9H5ChOtOqSoG_doOSWTr3t7Wz63UM_34