Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на пациенти с COVID-19 инфекция

Източник: http://medicalnews.bg/blog/

С оглед на настоящите данни за COVID-19 Световна здравна организация препоръчва  при лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 380С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария; без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния, които поставят пациента в повишен риск от усложнения за COVID-19 да се има предвид за провеждане на  домашно лечение. Още

Оригинална статия: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts