Късна проява на неонатален сепсис при пациент с Covid-19

Източник: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2010614#article_supplementary_material
Превод: Боряна Маринкова

Кореспонденция
Клинични случаи на COVID-19

За да съобщи бързо информация за глобалните усилия на  клиницистите в борцата срещу Covid-19, списанието е започнало да публикува поредица от доклади за клинични случаи, които предлагат важни моменти или

Прочетете повече

Работа по време на сепсисна криза: насоки за лечение на критично болни лица над 18 год. с COVID-19

Източник: https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pdf?fbclid=IwAR0rSMmO4Cr-chz5PA3mlHEGg9dHs5B6TYFxk117Gbdy_1ltNqc3Dyma6qc

Преводач: Анастасия Виденова

ОТКЪС (Публикуваме само препоръките)

История

Новият тежък остър респираторен синдром „Коронавирус-2“ (SARS-CoV-2) е причината за бързо разпространяващо се заболяване, наречено „коронавирусна болест-2019“ (вкратце: COVID-19), засягащо хиляди хора по света. Необходими са спешни насоки за клиницистите, …

Прочетете повече